Leeuwendaal Logo
Parlan
Parlan zoekt een:

Bestuurder

Leeuwendaal zoekt voor Parlan een bestuurder

De organisatie

Parlan is een jeugdzorgorganisatie die kinderen en gezinnen helpt als opvoeden of opgroeien problemen geeft en biedt specialistische jeugdhulp met een warm hart. Parlan biedt jaarlijks hulp en behandeling aan ongeveer 2900 kinderen en jongeren in Noord-Holland die door complexe meervoudige problemen in hun ontwikkeling bedreigd worden. Bijna 800 betrokken medewerkers (600 fte) dragen hieraan bij met hart en ziel en bieden hulp om hen veilig en gezond op te laten groeien. De begeleiding en behandeling bieden zij voornamelijk thuis, op school of op een andere locatie die voor het kind prettig is.

Het werkgebied van Parlan is Noord-Holland, van Haarlem tot Texel, verdeeld over vijf jeugdhulp regio’s in Noord-Holland. Drie jeugdhulpregio’s hebben een jeugdhulpcontract direct met Parlan: regio Alkmaar, Kop van Noord-Holland (inclusief Hollands Kroon) en West-Friesland. Binnen de regio’s IJmond en Zuid-Kennemerland is Parlan onderdeel van een consortium, waar een jeugdhulpcontact mee is afgesloten. Parlan werkt samen met vele organisaties, in de zorg, onderwijs en andere (gemeentelijke) diensten. De begrote omzet in 2024 bedraagt € 64 miljoen.

De raad van bestuur

Parlan kent een eenhoofdige raad van bestuur (RvB). De bestuurder legt verantwoording af aan de raad van toezicht (rvt) en treedt op als woordvoerder en aanspreekpunt richting de rvt. De organisatie legt door middel van het jaarverslag verantwoording af over het gevoerde beleid. Het directieteam bestaat uit 3 directeuren primair proces, 2 inhoudelijk directeuren, de directeur service en advies en de bestuurssecretaris. 

De opgave

De uitdaging voor Parlan (en de Jeugdzorg in het algemeen) is groot. De organisatie werkt onder bijzondere, uitdagende omstandigheden; met signalen over kinderen die niet op tijd passende hulp krijgen, een krappe arbeidsmarkt, overheden die het niet altijd eens zijn over geld en de tarieven en een diversiteit aan contracten met allerlei risico’s. Hier bovenop komt een begroting van Parlan die in 2023 voor het eerst negatief was. Er ligt voor 2024 opnieuw een negatieve begroting, wat mogelijk tot gevolg kan hebben dat de kwaliteit ook onder druk komt te staan.

In 2023 hebben Parlan en de gemeenten van 5 jeugdregio’s (90% van de inkomsten) gewerkt aan het project ‘duurzaam partnerschap Parlan’. Aanleiding hiervan was de negatieve jaarrekening 2022 en de begroting 2023. Doel van het project: opleveren en uitvoeren van een integraal plan (vanuit inhoud en financiën) met structurele oplossingen. Het project heeft een tussenrapportage opgeleverd: een overzicht van de onderwerpen die uit de inhoudelijke en financiële analyse zijn gekomen met de oorzaken ervan. 

De aandachtspunten uit de tussenrapportage vormen de basis voor de totstandkoming van een korte termijnplan, een zogenaamd herstelplan. Het uitvoeren van het herstelplan is de belangrijkste opgave voor 2024. Hiernaast moet er een bovenregionaal, langere termijn plan komen, in samenwerking met de regio’s én meerdere (systeem)aanbieders. Voor het korte termijn herstelplan is Parlan met de regio Alkmaar aan zet. Hierbij wordt het ‘draaiboek continuïteit jeugdhulp’ van de Jeugdautoriteit gevolgd. De Jeugdautoriteit volgt als onafhankelijke en onpartijdige, toezichthoudende partij het proces, monitort de uitvoering van de plannen en kan proactief adviseren aan de regio Alkmaar en Parlan.

Profiel

Parlan zoekt een ervaren, bevlogen en daadkrachtige bestuurder met een eigentijdse visie op de jeugdzorg van nu en in de toekomst met een scherpe bedrijfsmatige blik. Bij de bovenstaande opdracht voor het komende jaar past een bestuurder met een strategisch en veranderkundig profiel. Je bent in staat de eerder geformuleerde opdracht effectief aan te wenden om sturing en tempo te geven aan nieuwe noodzakelijke veranderingen en keuzes. Je durft hierbij besluiten te nemen, bent koersvast, stelt heldere kaders en realiseert duidelijkheid en daarmee ook helderheid en brengt hierdoor rust in tijden van verandering. In staat om zowel intern als extern de juiste focus aan te brengen

We zijn op zoek naar een bestuurder die de samenwerking met het directieteam opzoekt, hen goed in positie zet en hen faciliteert om datgene te kunnen doen wat nodig is, maar ook uitdrukkelijk de eindverantwoordelijkheid neemt.

Je bent een toegankelijke persoonlijkheid met een helicopterview en visie. Een bestuurder met veer- en denkkracht, die nieuwsgierig is en goed luistert naar de meningen van anderen en kritische vragen stelt. Je bent iemand die creatief en openhartig is.

We zoeken een netwerker die in staat is om zowel intern als extern contacten te leggen, te onderhouden en te (ver)binden. Je kent de gemeentelijke context en krachtenveld en weet je hierin soepel te bewegen. Als bestuurder draag je met een open houding bij aan het constructieve overleg met de medezeggenschap.

Verder voldoet de bestuurder aan de volgende belangrijke profieleisen: 

  • Academisch werk- en denkniveau.
  • Bestuurlijke ervaring en/of ervaring als directeur op strategisch niveau in een grote, complexe (jeugd)zorgorganisatie.
  • Ervaring binnen de jeugdzorg, ervaring binnen de GHZ/GGZ met een grote tak ‘jeugd’ behoort ook tot de mogelijkheden.
  • Ervaring met het gemeentelijke, regionale en landelijke (jeugd)zorg werkveld.
  • Brede kennis van of ervaring met bedrijfsvoering, met name financiën.
  • Ervaring met strategische organisatievraagstukken en veranderprocessen.
  • Besluitvaardig, een bouwer en doorpakker met executiekracht.
  • Politiek bestuurlijke sensitiviteit.

Ben jij die enthousiaste, verbindende bestuurder die goed gedijt in een organisatie waar veel te doen is en waar je echt het verschil kunt gaan maken? Zie je het als uitdaging om je voor minimaal 1 jaar te verbinden? Dan nodigen wij je graag uit om te solliciteren.

Wat biedt Parlan?

Bij Parlan kom je in een organisatie te werken met passievolle medewerkers, waar deskundigheid en betrokkenheid voorop staan. Je kunt als bestuurder een substantiële bijdrage leveren aan het bouwen van een toekomstbestendige organisatie.

De arbeidsvoorwaarden voor deze positie is in overeenstemming met de zwaarte van de functie en passend binnen de Wet Normering Topinkomens geldend voor zorginstellingen (WNT-2), klasse IV. Het betreft een fulltime dienstverband met een tijdelijk dienstverband van minimaal 1 jaar. 

Informatie

Wil je meer weten over deze organisatie, de inhoud van de functie, de opgave en de profielschets, lees dan het functieprofiel dat je rechts bovenaan deze pagina kunt downloaden.

De procedure wordt begeleid door Bianca van Winkel, Ingrid de Boer en Elizabeth de Jong, senior adviseurs executive search. Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je met hen contact opnemen en voor vragen over de procedure met Robin de Boer, research consultant. Zij zijn bereikbaar via 088 – 00 868 00.

Solliciteren

Om te solliciteren, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om je emailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief.

We ontvangen je reactie graag uiterlijk op zondag 4 februari 2024

Locatie: Alkmaar
Functieomvang: Fulltime
Sluitingdatum: 04-feb.-2024
Sollicitaties gesloten

Niet gevonden wat je zocht?

Bekijk deze vergelijkbare vacactures

Open sollicitatie

Junis

Voorzitter raad van bestuur

Junis
Alphen aan den Rijn 07-05-2023
Stichting Leerplein055

Voorzitter college van bestuur

Stichting Leerplein055
Apeldoorn 16-04-2023