Leeuwendaal zoekt...

Interim Beleidsadviseur werkgeverszaken

PO-Raad
3 dagen per week, tot eind 2019.
Leeuwendaal zoekt...

Interim Beleidsadviseur werkgeverszaken

PO-Raad
3 dagen per week, tot eind 2019.
Voor PO-Raad zoeken wij een interim Beleidsadviseur werkgeverszaken.

De organisatie

De PO-Raad is de sectororganisatie voor het primair onderwijs (PO). De vereniging behartigt de gemeenschappelijke belangen van de schoolbesturen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. De PO-Raad richt zich op de drie grote domeinen: bekostiging, werkgeverschap en de hoofdlijnen van het onderwijsbeleid.
De PO-Raad is inmiddels een gezaghebbende belangenbehartiger. Daarnaast is de PO-Raad aanjager van innovatieve projecten en kennisdeling voor het basisonderwijs en speciaal onderwijs.

De opdracht

Als beleidsadviseur bij de PO-Raad help je de belangen te behartigen van de schoolbesturen in het primair onderwijs. Je houdt je met name bezig met berekeningen in het kader van de CAO-PO (loonmaatregelen), maar daarnaast ook met vraagstukken ten aanzien van de vermogenspositie van schoolbesturen en samenwerkingsverbanden, de bekostiging van passend onderwijs en de bekostiging van onderwijsachterstandenbeleid.

Profiel

Je beschikt over een goed analytisch vermogen, bent creatief, communicatief en initiatiefrijk. Je kunt je inleven in onze leden, maar ook in de overwegingen van onze overlegpartners. Je hebt een goed gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen en bovenal werk je graag en goed samen met al je collega’s.

Belangrijke vereisten zijn onder meer:

  • Kennis van en ervaring met onderwijsfinanciën, bij voorkeur in het primair onderwijs;
  • Accuraat/scherpe aandacht voor het detail;
  • Een teamspeler die actief kennis, informatie en ideeën uitwisselt en die gewend is analyses te onderbouwen met heldere en aansprekende argumenten.

Praktische zaken

Deze opdracht kan worden uitgevoerd op basis van een overeenkomst van opdracht (ZZP). Het betreft een interimopdracht tot eind 2019 voor 3 dagen per week.

Solliciteren?

U kunt uw cv en eventuele toelichting, per e-mail sturen naar Betty Meijer (betty.meijer@leeuwendaal.nl). We ontvangen uw reactie graag zo spoedig mogelijk, uiterlijk 18 september 2019.

Een pre-employment check maakt deel uit van de procedure.

Meer informatie?

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met Betty Meijer, adviseur Interimmanagement, via telefoonnummer 088 00 868 00.

Menu