Leeuwendaal zoekt...

Voorzitter Raad van Toezicht

Zorgverlening Het Baken
Elburg
Leeuwendaal zoekt...

Voorzitter Raad van Toezicht

Zorgverlening Het Baken
Elburg
Heeft u bestuurlijke ervaring in de zorg en bent u aimabel, maar ook stevig en scherp? Zorgverlening Het Baken zoekt een voorzitter raad van toezicht!

Over Zorgverlening Het Baken

Het Baken is een regionale zorginstelling die vanuit het motto ‘vertrouwd en dichtbij’ kwalitatief goede zorg verleent aan inwoners van de gemeenten Nunspeet, Elburg, Oldebroek en Hattem. Met een breed pakket aan diensten op het gebied van welzijn, wonen, zorg en behandeling speelt zij in op de vaak uiteenlopende behoeften van de cliënten. De protestants-christelijke identiteit is daarbij de inspiratiebron om het goed én het goede te doen. In alle gevallen is de vraag van de cliënt leidend. Iedere dag opnieuw willen de medewerkers van Het Baken met elkaar betekenis geven aan goed leven en goede zorg.


De Raad van Toezicht
Het Baken heeft een eenhoofdige raad van bestuur en een raad van toezicht. De raad van toezicht bestaat uit vijf leden. In verband met het vertrek van de voorzitter is Het Baken op zoek naar een nieuwe voorzitter. De raad van toezicht vervult de rollen van werkgever, toezichthouder en klankbord waarbij het cliëntperspectief het uitgangspunt is. Naast de formele rol en taak hecht de raad van toezicht veel waarde aan de verbinding met de organisatie en de interne en externe stakeholders. Er is sprake van een fijn team en een goede samenwerking. De verhouding met de raad van bestuur is open, constructief en prettig.

Belangrijke strategische thema’s voor de komende jaren zijn onder andere vastgoedontwikkelingen, de identiteit van Het Baken en de continuïteit van de raad van toezicht.

Wat vraagt Zorgverlening Het Baken

Zorgverlening Het Baken zoekt een voorzitter raad van toezicht die Het Baken een warm hart toedraagt en de doelstelling en de identiteit onderschrijft en meelevend lid is van een protestants christelijke kerk of geloofsgemeente. De voorzitter heeft ruime bestuurlijke ervaring in de gezondheidszorg en kennis van en affiniteit met de langdurige zorg (gehandicaptenzorg, ouderenzorg). Geeft invulling aan het samenspel met de bestuurder en vervult een voortrekkende rol bij de teamontwikkeling. Heeft het vermogen om met autoriteit en een natuurlijk gezag de voorzittersfunctie te vervullen. Heeft een visie op vernieuwend en waardegedreven toezicht. Is een stevig persoon die pit in de discussie brengt, de discussies aanscherpt en ter zake houdt.

Wat biedt Zorgverlening Het Baken?

  • Een toezichthoudende positie in een warme en betrokken organisatie met een duidelijke bedoeling en ambitie.
  • Een constructieve samenwerking en uitdagende thematiek.
  • Benoeming is voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van vier jaar.
  • De honorering van de voorzitter van de raad van toezicht bedroeg € 11.766,-. (2018)

Meer informatie

Voor meer informatie over de organisatie, zie ook de website van Zorgverlening Het Baken.
Voor meer informatie over de functie, download hier het uitgebreide functieprofiel.
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat Werving & Search en vragen naar Truus Strijbis, adviseur, via telefoonnummer (088) 00 868 00.

Solliciteren

Om te solliciteren, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om uw emailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief.


Reacties zijn welkom tot 3 september 2019 (verlengd)

In verband met de vakantieperiode is sprake van een lange reactietermijn. Wij verzoeken u echter zo snel mogelijk te reageren. Gesprekken door de adviseur van Leeuwendaal met kandidaten vinden plaats tot 24 juli of na 26 augustus op locatie Utrecht of Den Haag.

Menu