Leeuwendaal zoekt...

Lid Raad van Bestuur

Bevlogen lid Raad van Bestuur met portefeuille bedrijfsvoering
Lister
Utrecht
Leeuwendaal zoekt...

Lid Raad van Bestuur

Bevlogen lid Raad van Bestuur met portefeuille bedrijfsvoering
Lister
Utrecht

Over ListerLister werkt al 35 jaar met en voor mensen met psychische- en/of verslavingsproblemen. Het is een netwerkorganisatie waarbij coöperatieve samenwerking met gemeenten en andere zorgaanbieders een belangrijk uitgangspunt is. Met 670 medewerkers in 40 teams maakt Lister het mogelijk dat cliënten met zeer complexe zorgvraag en psychische kwetsbaarheid, in hun eigen omgeving kunnen herstellen.
In 2017 is er een reorganisatie van het zorgmodel (en functiehuis) doorgevoerd. De aanpassing van het zorgmodel past bij de ontwikkelingen in het veld en in de samenleving in het algemeen. De cultuur van Lister kenmerkt zich door een sterke bevlogenheid en betrokkenheid van medewerkers, ook bij de vernieuwing van de zorg, mét veel eigenheid en ruimte.

Lister is een platte organisatie met 2 managementlagen. De organisatie wordt aangestuurd door een raad van bestuur (voorzitter en lid). De raad van bestuur stuurt samen 20 locatiehoofden en 5 stafhoofden aan, waarbij er een verdeling in portefeuille is gemaakt tussen de voorzitter en het lid raad van bestuur. Kenmerkend voor de raad van bestuur is dat zij dicht bij het primair proces staat. De raad van bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht.

Lister heeft een heldere visie op zorg die zij ook actief uitdraagt. Vanuit haar visie is Lister voortdurend op zoek naar innovatieve mogelijkheden om zorg en organisatie te verbeteren. Zo is Lister een koploper als het gaat om herstelondersteuning en ambulantisering en is er een duidelijke beweging gaande van beschermd wonen naar zorg en begeleiding in de wijk, bij de mensen thuis.

De opdracht

De doelgroep van Lister wordt steeds complexer. De uitdaging is de balans te vinden in verdergaande ambulantisering waar het kan en beschermd wonen waar noodzakelijk. De samenwerkingsinitiatieven met ketenpartners zijn al in volle gang. Dit verder intensiveren, verbreden en uitrollen naar de toekomst, behoort onder andere tot de uitdagingen voor de raad van bestuur. Hierbij ligt de focus op de kernactiviteit van Lister. Dit geldt ook voor de digitalisering en informatiedeling in de zorg die steeds crucialer wordt maar ook complexer.

Wat vraagt Lister?

Het zoeken naar andere financiële geldstromen wordt steeds belangrijker. Ook mag er binnen Lister meer op output gestuurd worden. De uitdaging voor Lister is om inhoudelijk te blijven vernieuwen en ontwikkelen met minder financiële middelen. Dit alles vraagt om een scherpe financiële focus van de raad van bestuur in het algemeen en in het bijzonder van de bestuurder die we zoeken.
Het lid raad van bestuur is een daadkrachtige en overtuigende persoonlijkheid met statuur en gaat een goed en stevig debat niet uit de weg. Opereert strategisch maar is tegelijk een pragmatisch persoon die met beide benen op de grond staat. Hij denkt in kansen in plaats van in risico’s en toont een creatieve denkwijze. Tevens is hij complementair aan de voorzitter op gebied van bedrijfsvoering en heeft een goede organisatiekundige bril op.


Belangrijke vereisten zijn onder meer:

  • Academisch werk- en denkniveau.
  • Implementatiekracht.
  • Aantoonbare affiniteit met en visie op de zorg. Op de hoogte van de innovaties in de zorg en weet wat er speelt.
  • Ervaring met/zicht op zorgverkoop.
  • Financieel stevig onderlegd en innovatief op gebied van bedrijfsvoering. Combineert de bedrijfsmatige ervaring met een brede bestuurlijke blik.
  • Uitstekende netwerkvaardigheden en samenwerkingsgericht.

Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden zijn conform de regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en welzijnssector en voldoen aan de regels van de Wet Normering Topinkomens.

Het betreft een fulltime functie (36 uur).

Meer informatie

Voor meer informatie over de organisatie, zie ook de website van Lister.

Voor meer informatie over de functie, download hier het uitgebreide functieprofiel.
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat Werving & Search via telefoonnummer (088) 00 868 00.

Solliciteren

De reactietermijn voor deze vacature is gesloten.

Menu