Leeuwendaal zoekt...

2 Toezichthouders

Gezond op Zuid
Rotterdam
Leeuwendaal zoekt...

2 Toezichthouders

Gezond op Zuid
Rotterdam

Over Gezond op Zuid

Gezond op Zuid bestaat uit vijf eerstelijnscentra in Rotterdam Zuid. Deze gezondheidscentra (Randweg, Tarwezigt, Lange Hille, Afrikaanderwijk en Katendrecht) liggen dicht bij elkaar in de wijken Afrikaanderwijk, Bloemhof, Hillesluis, Katendrecht, Tarwewijk en Vreewijk. De populatie in deze wijken kenmerkt zich als zeer divers qua etniciteit, gezinssamenstelling en leefstijl. Het zijn wijken met een sterk multicultureel karakter met de daarbij behorende problematiek en uitdagingen. Alle centra hebben hun eigen geschiedenis en cultuur. De centra kenmerken zich, naast hun eigenheid, door een informele cultuur waarin participatie, professionele autonomie en korte lijnen belangrijke kenmerken zijn. De medewerkers zijn professioneel, hebben een grote mate van betrokkenheid en inzet, met een sterke focus op de patiënt en ze zijn trots op hun werk.

Missie
Gezond op Zuid ondersteunt en bevordert een goede gezondheid, een actieve leefstijl en in het algemeen welbevinden, waarbij de patiënt zoveel mogelijk de eigen regie over het eigen leven neemt en behoudt. Dit alles bij voorkeur in de eigen woonomgeving. Dit in goede samenwerking met andere zorgaanbieders, welzijnsorganisaties, gemeentelijke instanties, woningcorporaties, opleidingsinstituten en zorgverzekeraars.

De Raad van Toezicht

De raad van toezicht van Gezond op Zuid bestaat uit 5 leden. Er wordt op gelet dat zij gezamenlijk over de gewenste deskundigheden, competenties en kwaliteiten beschikken om integraal toezicht te kunnen houden op de resultaten en de zorg- en bedrijfsprocessen van Gezond op Zuid. Voor Gezond op Zuid zijn wij opzoek naar twee Toezichthouders met elk hun eigen portefeuille. Naast de algemeen geformuleerde eigenschappen die belangrijk zijn voor het toezicht in de zorg (zoals academisch denk- en werkniveau, onafhankelijke oordeelsvorming, strategisch inzicht, kunnen fungeren als klankbord voor de bestuurder e.d.) zijn de volgende meer specifieke competenties/eigenschappen voor deze vacature gewenst:

Toezichthouder met de juridische portefeuille

 • Kennis van arbeidsrecht en medezeggenschap binnen (zorg) organisaties .
 • Actuele kennis van en ervaring met verschillende samenwerkingsvormen , kent mogelijkheden en juridische consequenties van strategische besluiten.
 • Strategisch adviseur op juridisch gebied, overziet het speelveld, affiniteit met de zorg.
 • Bekend met , of het zich snel eigen kunnen maken van het overheidsbeleid en de context waarbinnen een gezondheidscentrum binnen de eerstelijn zich bevindt , kan zich vanuit de juridische context een oordeel vormen over kansen en bedreigingen.
 • Heeft bij voorkeur een netwerk dat benut kan worden ten behoeve van de organisatie.

Toezichthouder met de portefeuille financiën/ICT

 • Aantoonbare financiële deskundigheid op strategisch niveau.
 • Kennis op het gebied van risicomanagement en financiële controle.
 • Kennis van de financiële regelgeving en het financiële beheer m.b.t. zorg, bij voorkeur binnen de (eerstelijns)zorg.
 • De financiële gegevens kunnen interpreteren en doorgronden en inzicht hebben in de strategische implicaties voor de organisatie.
 • Heeft ruime kennis van bedrijfsvoering; begrijpt waar de risico’s liggen en ziet vooral kansen en verbeteringen om te komen tot een goed werkende organisatie.
 • Heeft kennis van ondersteunende processen.

Meer weten?

Voor meer informatie over de organisatie, zie ook de website van Gezond op Zuid. Voor meer informatie over de functie, download hier het uitgebreide functieprofiel. Voor overige vragen kun je contact opnemen met het secretariaat Werving & Search en vragen naar adviseur Lidewij Geertsma via telefoonnummer (088) 00 868 00.

Solliciteren

De reactietermijn voor deze vacature is gesloten.

Menu