IconOntwikkelenSquare

Samenwerkingsversneller voor Raden van Toezicht (RvT)

Het vermogen om in een RvT ‘het echte gesprek’ te voeren, is een cruciale voorwaarde voor goed toezicht. Dat echte gesprek gaat over wat er werkelijk speelt en wat iedereen daarbij denkt, voelt en gelooft. Maar blokkades in de communicatie en in de samenwerking tussen mensen staan dat gesprek nogal eens in de weg. Met de Samenwerkingsversneller voor Raden van Toezicht helpen we die blokkades weg te nemen zodat elk RvT-lid het beste uit zichzelf kan halen.

Ieders sterke punten (strengths) benutten

Met behulp van CliftonStrengths geven we de leden van de RvT taal om hun eigen en elkaars sterke punten te benoe­men. Dat geeft houvast in het ontdekken en ontwikkelen van effectief gedrag en onderling begrip. Samen geven we waardering aan ieders sterke punten en dat is de basis voor het realiseren van de ambities van de RvT waaraan iedereen op z’n eigen wijze kan bijdragen.

Door te reflecteren op de praktijk sporen we (onbewuste) patronen in de samenwerking en de communicatie op. We analyseren die prak­tijk ook door situaties na te bootsen in beproefde werkvormen met uitdagende casuïstiek. Samen komen we tot het inzicht hoe en op welke momenten we de sterke punten van alle leden van de RvT ten volle kunnen benutten. We benoemen het goede en ontdekken de mogelijkheden om de dynamiek te versterken.

Samen toezichthouden, gedreven, als team

Een wijziging in de samenstelling van de RvT of een herijking van de opgave van de organisatie zijn aangewezen momenten om de Samenwerkingsversneller in te zetten. Het resultaat van de Samenwerkingsversneller is een set concrete en direct toepasbare afspraken in dienst van de wijsheid, collegialiteit en effectiviteit van de RvT. U legt de basis voor een samenwerking waarin ieder individueel lid van de RvT het beste van zichzelf kan geven en de raad ‘het beste van ons’. De Samenwerkingsversneller versterkt het samen toezichthouden, gedreven, als team.

Spelen er op korte termijn opvolgingsvragen, dan voegen we daar een wervingsadvies aan toe over de gewenste profielkenmerken van een nieuwe collega.

Meer informatie?

Foto van Peter Gerritsen

Peter Gerritsen

Directeur HR Strategie en Realisatie

Peter is een gedreven professional en helpt mensen en organisaties met het realiseren van de gestelde opgave door het maximaal inzetten van hun eigen en elkaars sterke punten. Samenbindend leiderschap, strategische visie en operationeel handelen zijn dominante vaardigheden. Peter beschikt over ruime ervaring als bestuurder, directielid, toezichthouder, manager, organisatieadviseur en executive search consultant binnen onder andere zorg & welzijn, overheid en maatschappelijke organisaties.…

Mobiel: 06 3165 9677
Foto van Raoul Schildmeijer

Raoul Schildmeijer

Adviseur, trainer en coach

Raoul heeft ruime ervaring op seniorniveau in de overheid, de zorg en in maatschappelijke organisaties. In veel opdrachten werkt hij op het snijvlak van advies en onderzoek. Raoul is een analytisch en conceptueel denker. Het speurt naar conventies in organisaties. Zijn doel is om de dialoog (weer) op gang te brengen, zodat wat gestold is los komt en wat blijven moet, blijft.…

Mobiel: 06 5101 6827

Sluit Menu