IconOntwikkelenSquare

Potentieel-assessment

In een potentieel-assessment staat de vraag centraal of de deelnemer over het potentieel beschikt om door te groeien naar een nieuwe functie(richting). De focus ligt op de mate waarin de kwaliteiten van de deelnemer aansluiten op betreffende functie(richting), wat hij nog moet ontwikkelen en hoe ontwikkelbaar dat is. Wij geven de deelnemer en zijn leidinggevende concrete ontwikkeladviezen om het aanwezige potentieel tot bloei te laten komen: wat de deelnemer zelf kan doen om zich verder te ontwikkelen binnen de functie en hoe de organisatie daarbij kan ondersteunen. Onze potentieel-assessments bestaan uit een gevarieerd aanbod van instrumenten dat wij op maat samenstellen op basis van de functie(richting). Het assessment wordt uitgevoerd door een ervaren psycholoog NIP en wij werken met professionele rollenspelacteurs die getraind zijn om verschillende soorten gedrag op te roepen. We schetsen een helder beeld van de kwaliteiten, ontwikkelpunten, ontwikkelafstand en het groeipotentieel van de deelnemer ten opzichte van een specifieke functie. Wij bieden inzicht in wat er nodig is om het gewenste potentieel vorm te geven en we geven concrete adviezen om daadwerkelijk stappen te maken, vanuit een realistisch tijds- en inspanningsperspectief.

Meer informatie?

Foto van Eva Vreuls

Eva Vreuls

Directeur Organisatiepsychologie & assessments

Eva combineert de aansturing van de adviesgroep Organisatiepsychologie & assessments met het zelf uitvoeren van adviesopdrachten. Zij is ervaren in het begeleiden van omvangrijke projecten op het gebied van selectie, doorstroom en ontwikkeling van medewerkers met uiteenlopende functies en schaalniveaus, meestal ten gevolge van een organisatieverandering of reorganisatie.
Centraal daarbij staat het uitgangspunt dat mensen tot bloei komen én optimale resultaten behalen wanneer zij worden ingezet op hun strengths.…

Mobiel: 06 2900 4771

Sluit Menu