Leeuwendaal Logo

Mid-career development

Doe jij nog elke dag wat je leuk vindt? Ben jij toe aan nieuwe uitdagingen, maar weet je niet zo snel wat? Wil je je bezinnen, reflecteren op jezelf en op je loopbaan? Dan is dit coachprogramma iets voor jou. In dit programma zorgen wij voor nieuwe inspiratie en het creëren van nieuwe kansen voor jezelf. Je neemt zelf de regie en maakt bewuste keuzes. We helpen met het vinden van antwoorden op voor jou essentiële vragen. Wat zijn jouw talenten? Wat is jouw perspectief?  Wat is voor jou belangrijk in je werk (en in je privéleven) en hoe realiseer je dat op een manier die bij je past?

Onze uitgangspunten:

  • je komt tot bloei als je werk doet dat je goed kunt én waar je energie van krijgt;
  • iedereen heeft talenten. Ken, waardeer en benut ze om je doelen te behalen;
  • het repareren van verbeterpunten kost veel energie en leidt niet tot duurzame resultaten;
  • talenten ontwikkelen tot sterke punten (talenten die je bewust kunt inzetten) geeft werkplezier en leidt tot mooie prestaties.

Het resultaat: met nieuwe energie lekker aan het werk.

Na afloop van het coachprogramma is jouw zelfinzicht gegroeid. Je weet wat je goed kunt en waar je energie van krijgt. En je weet: zó benut ik mijn talenten maximaal, dit is wat ik wil en kan. Je blikveld is verruimd en je ziet nieuwe kansen. Dat stelt je in staat om zelf jouw loopbaan vorm te geven en stappen te zetten vanuit persoonlijk leiderschap.

Stap 1: jouw zelfinzicht versterken

We kijken eerst terug. Welke stappen heb je gezet? Waarom heb je die keuzes gemaakt? Welke successen heb je bereikt?

Vervolgens kijken we vooruit. Welke waarden wil je in je werk realiseren? Wat vind je belangrijk? Wat zijn jouw toekomstwensen? We kijken naar je talenten en kwaliteiten. Die talenten achterhalen we met CliftonStrengths-vragenlijst, aangevuld met een of meerdere coachgesprekken over de uitkomsten.

Mid-career development helpt je om jouw unieke talenten te (her)ontdekken en deze gericht in te zetten in jouw werk waardoor je met meer plezier je doelen realiseert.

Stap 2: jouw unieke talenten inzetten in je werk

De tweede stap is ontdekken hoe en waar je je talenten wilt inzetten. Wij helpen je om zelf de regie over je loopbaan te nemen op een manier die bij jou past. Afhankelijk van jouw wensen bekijken we hoe je je binnen je huidige functie optimaal kunt ontwikkelen en hoe je jouw werk kunt aanpassen door taakverrijking. Maar misschien kom je wel tot de conclusie dat je op zoek wilt gaan naar een andere functie of werkomgeving.

Stap 3: het realiseren van jouw doelen

Onze ondersteuning hangt af van jouw wensen. We kunnen je helpen een goed gesprek met je leidinggevende te voeren om iets in je huidige werk te veranderen. We kunnen ook helpen het vinden van een andere baan of het starten van een eigen bedrijf. Met alles wat daarbij komt kijken: jouw positionering op de arbeidsmarkt, het zoeken van vacatures, het schrijven van een brief en cv, een sterk LinkedIn-profiel opstellen en jezelf goed presenteren in een netwerk- of sollicitatiegesprek.

Heb je ook behoefte aan feedback over jouw vaardigheden, dan kun je daarnaast kiezen voor een strengths assessment. We vertellen je er graag meer over.

Mid-Career Beleid

De mid-career professionals vormen samen een flink percentage van het personeelsbestand in veel organisaties. Het zijn mensen met een schat aan kennis en ervaring en ze behoren niet zelden tot degenen die aan het eind van hun salarisschaal zitten. Het is cruciaal om hun talenten maximaal te benutten. Hun wendbaarheid bepaalt in grote mate de wendbaarheid van de organisatie. Als het roer om moet, komt het erop aan of zij kunnen meebewegen. Aandacht voor de inzetbaarheid van de mid-careers is een essentieel onderdeel van een toekomstbestendig hr-beleid. Het verhoogt de productiviteit en de klanttevredenheid, reduceert het verzuim, de uitstroom en de kans op fouten en het heeft een gunstige invloed op uw werkgeversimago.

Met diensten die specifiek op de employability van de mid-careers zijn gericht, dragen de adviseurs van Leeuwendaal bij aan de wendbaarheid van uw organisatie. Ze maken deze medewerkers zich bewust van hun kansen en mogelijkheden om zich te blijven ontplooien, binnen of buiten de organisatie. Ze bieden hen het zelfinzicht en het richtingsgevoel dat zij daarbij nodig hebben. Ze zetten hen aan tot denken én helpen hen bij het realiseren.
Laat uw mid-career medewerkers hun eigen unieke talenten (her)ontdekken, verder ontwikkelen en aanwenden om professionele doelen te realiseren en deze te koppelen aan de koers van het team of de afdeling. Daarmee versterkt u de verbondenheid in uw organisatie en dat is de basis voor duurzame prestaties.

In deze flyer vertellen we meer over het binden en boeien van medewerkers.

Mid-career assessment

In onze tweede levenshelft dienen zich wezenlijke, zelfs existentiële vragen aan. Ook in relatie tot ons werk. Mensen beginnen terug te blikken op de weg die ze in hun carrière hebben afgelegd en stellen zichzelf de vraag: hoe ga ik de finale van mijn werkende leven vormgeven?

Het mid-career assessment helpt hen bij het maken van weloverwogen keuzes. We laten deelnemers (opnieuw) kennismaken met hun eigen talenten. Samen onderzoeken we hoe ze die talenten én de schat aan kennis en ervaring die ze hebben vergaard het beste kunnen inzetten om zichzelf, anderen en de organisatie verder te ontwikkelen.
Het heldere zelfinzicht leidt dit dikwijls tot een ‘hernieuwing’ van de relatie met het werk en de werkgever. Een frisse herstart, als een bewuste keuze, gemaakt vanuit kracht. Maar de slotsom kan ook zijn dat het werk niet meer aansluit bij de veranderende waarden van de deelnemer en de dingen die hij of zij nastreeft in het leven. Een verandering van functie, binnen of buiten de organisatie, is dan nodig voor nieuw elan. In dat geval begeleiden wij deelnemers met Mid-career development  graag bij het vinden van hun nieuwe rol. Werk waar ze goed in zijn en dat hen energie en voldoening schenkt en waarin ze van grote waarde zijn voor elke organisatie.

Lees meer over het mid-career assessment