IconVersterkenSquare

Werving en selectie toezichthouders

Als publieke organisaties een nieuwe bestuurder zoeken, dan is de gewenste bestuursstijl een belangrijk gespreksonderwerp. Gaat de voorkeur uit naar een netwerker of een aanjager, naar een verbinder of een procesregisseur? Tja… het liefst wil men natuurlijk een alleskunner die op het juiste moment uit het juiste vaatje tapt. Logisch, want het takenpakket van de bestuurder binnen de overheid, het onderwijs en de zorg is omvattend en veelzijdig.

Mensen en organisaties samenbrengen die elkaar sterker maken, dat is een belangrijk deel van ons werk bij Leeuwendaal. Wij werven en selecteren in het publieke domein – zowel vast als interim – onder andere op het niveau van bestuurders en directieleden. Maar onze dienstverlening reikt verder. We helpen organisaties niet alleen daadkrachtige bestuurders te vinden, maar we helpen die bestuurders ook bij het vervullen van de maatschappelijke taken van hun organisatie. We zijn hun steun en toeverlaat als het gaat om het integraal management en om het financiële reilen en zeilen van de organisatie, we coachen en trainen, we begeleiden succesvolle cultuur- en gedragsveranderingstrajecten, we zijn hun partner bij fusies en (nieuwe) samenwerkingsverbanden, et cetera.

Zware taak

Lid zijn van een raad van toezicht vergt veel van mensen. Bovenop de inhoudelijk zware taak stapelt zich een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid. De raad ligt onder het vergrootglas van de publieke aandacht. Om goed te kunnen functioneren in de toezichthoudende rol is niet alleen kennis vereist, maar ook passend gedrag en een goede match met de andere teamleden.

De adviseurs van Leeuwendaal weten wat er op dit niveau wordt gevraagd. Zij kunnen u helpen bij de werving en selectie van kandidaten. De getalsmatige versterking vertaalt zich daadwerkelijk in een inhoudelijke versterking. Ook bij de noodzakelijke periodieke (zelf)evaluaties en de eventueel vereiste bijsturing kunnen onze adviseurs u krachtig ondersteunen. Zij helpen u bij het vinden én het houden van de juiste koers.

Een krachtige, toekomstbestendige raad

Elk nieuw lid van de Raad van Toezicht brengt beweging in het team. Maar is dat de gewenste beweging? Dat wilt u vooraf graag weten en dat bespreken we intensief met u. We maken een doortimmerde analyse van de vacante functie en van de context waarbinnen de raad opereert. Samen met uw team zorgen we voor een helder en gedragen profiel.

Onze mensen zijn inhoudelijk goed op de hoogte van de ontwikkelingen op het vlak van toezicht in de publieke sector. Het zijn stevige professionals die keuzes durven te maken. Door te putten uit hun uitgebreid en hoogwaardig ‘warm’ netwerk van kandidaten en via executive search kunnen zij de juiste mensen aan u voorstellen.
In hechte samenwerking, met een open en eerlijk advies en een strakke procesbegeleiding helpen zij u een krachtige, toekomstbestendige raad te formeren.

Meer informatie?

Sluit Menu