Leeuwendaal Logo
De Hoeksche School
De Hoeksche School zoekt een:

Voorzitter college van bestuur

Over De Hoeksche School

De Hoeksche School is met twintig openbare basisscholen, één school voor speciaal basisonderwijs en twee openbare scholen voor voortgezet onderwijs de grootste onderwijsaanbieder in de Hoeksche Waard. Dagelijks bezoeken zo’n 5000 kinderen de scholen. De Hoeksche School staat voor hoogwaardig, eigentijds openbaar onderwijs en kinderopvang. De organisatie is ambitieus en ondernemend. Er is de afgelopen jaren met veel energie vorm en inhoud gegeven aan integrale kindcentra (IKC’s). De scholen vervullen daarmee een belangrijke, actieve en versterkende rol in de dorpen van de Hoeksche Waard. Het bestuurskantoor bevindt zich in Puttershoek. De Hoeksche School heeft circa 550 medewerkers in dienst en is een gedegen en financieel gezonde onderwijsorganisatie met goede kwaliteit van onderwijs.

De Hoeksche School biedt een eigentijdse en professionele ontwikkelomgeving voor alle kinderen in de Hoeksche Waard. Waar leren, plezier maken en ontwikkelen centraal staan. Niet voor niets is het motto van De Hoeksche School : “De mooiste tijd van je leven!”.

De bestuursstructuur van De Hoeksche School is gebaseerd op het two-tier model. De Hoeksche School kent een (éénhoofdig) college van bestuur en een vijfhoofdige raad van toezicht. Bij De Hoeksche School is er binnen de strategische kaders ruimte en autonomie voor de verschillende scholen. Schooldirecteuren zijn integraal verantwoordelijk voor hun locatie, bijvoorbeeld op het vlak van personeel, financiën en profilering van de school. Op IKC locaties zijn schooldirecteuren verantwoordelijk voor het totale beleid inclusief de kinderopvang. De medezeggenschap is op iedere school vorm gegeven (MR). De organisatie beschikt over twee gemeenschappelijke medezeggenschapsraden (GMR) voor het primair en voortgezet onderwijs.

De vacature en bestuurlijke opgave

De vacature ontstaat omdat de huidige voorzitter van het college van bestuur in mei 2022 de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Van de nieuwe bestuurder wordt verwacht dat deze de ambities van De Hoeksche School deelt, uitdraagt en met elkaar verder brengt. Belangrijke onderdelen van de bestuurlijke opgave zijn de verdere uitbouw van de IKC’s, verdieping op de doorlopende leerlijn 0-18, innovatie van onderwijs en het vasthouden en waar mogelijk verder verstevigen van de positie in de Hoeksche Waard.

De nieuwe bestuurder voor De Hoeksche School

We zoeken kandidaten die beschikken over ruime ervaring in een integraal verantwoordelijke bestuurlijke functie in het onderwijs. U beschikt over meerjarige ervaring in een onderwijsorganisatie met vergelijkbare complexiteit, waarbij kennis van/ervaring in zowel PO als VO een pré is. U heeft een intrinsieke drive voor de doorontwikkeling van professioneel en innovatief onderwijs en kinderopvang in de Hoeksche Waard. Uiteraard bent u onderwijskundig sterk en beschikt u (onder meer) over een integrale blik op zaken zoals financiën, huisvesting, kwaliteitszorg en personeelsbeleid. U bent verbindend, empathisch, resultaatgericht en gewend te sturen op eigen verantwoordelijkheid en (de realisatie van) doelstellingen.

Wat biedt De Hoeksche School?

De Hoeksche School is een mooie onderwijsorganisatie en biedt u een stevige bestuurlijke positie met de ruimte om met alle betrokken interne en externe stakeholders invulling te geven aan de opgaven die er liggen.

De functie is fulltime, inschaling en rechtspositie conform CAO Bestuurders VO.

Meer informatie

Meer informatie over de functie kunt u bovenaan deze pagina vinden middels het uitgebreide functieprofiel te downloaden.

Voor meer informatie over de organisatie, zie ook de website van De Hoeksche School. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat Werving & Search en vragen naar Marcel ten Berge, senior adviseur, via telefoonnummer (088) 00 868 00.

Solliciteren

Om te solliciteren, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om uw emailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief. De reactietermijn loopt tot 20 september aanstaande.

Locatie: Puttershoek
Functieomvang: Fulltime
Sluitingdatum: 04-jun.-2021
Sollicitaties gesloten

Niet gevonden wat je zocht?

Bekijk deze vergelijkbare vacactures

Open sollicitatie

Junis

Voorzitter raad van bestuur

Junis
Alphen aan den Rijn 07-05-2023
Stichting Leerplein055

Voorzitter college van bestuur

Stichting Leerplein055
Apeldoorn 16-04-2023