Leeuwendaal Logo
Adrz
Adrz zoekt een:

Twee leden raad van commissarissen

Leeuwendaal zoekt voor Adrz twee leden raad van commissarissen:

  • Profiel inkomend voorzitter RvC
  • Profiel lid RvC bedrijfsmatig/HR

De organisatie

Admiraal De Ruyter Ziekenhuis BV (Adrz) is een algemeen ziekenhuis in Zeeland met locaties in Goes, Vlissingen en Zierikzee. Naast afdelingen voor algemene zorg is er een grote afdeling Spoedeisende Hulp die belangrijk is voor het borgen van acute zorg in de regio. Er werken 2100 medewerkers, 220 medisch specialisten en 160 vrijwilligers verspreid over de locaties. Het verzorgingsgebied van Adrz bestaat primair uit de regio’s Walcheren, de Bevelanden en Schouwen-Duiveland. Adrz levert een kwalitatief goed zorgaanbod en is NIAZ gecertificeerd (KZi 2.4) en heeft in juni 2021 de Qualicor Europe accreditatie behaald. Het ziekenhuis heeft een financieel stabiele basis met een omzet van € 240 miljoen. De missie van Adrz is ‘Verantwoordelijkheid nemen voor de patiënt in Zeeland.’

Het Adrz kent een vennootschapsstructuur (Adrz BV) en maakt sinds 2017 als 100% dochtermaatschappij onderdeel uit van het Erasmus MC in Rotterdam. Het Adrz heeft een eigen raad van bestuur (RvB) en raad van commissarissen (RvC) met zelfstandige contractering met zorgverzekeraars. Voor een aantal statutair omschreven besluiten (naast jaarlijkse begrotingen en meerjarenramingen, besluiten van strategisch belang en/of met een grote financiële impact) is de goedkeuring van de aandeelhouder (vertegenwoordigd door de raad van bestuur van het Erasmus MC) noodzakelijk. De relatie met het Erasmus MC kent daarmee twee dimensies: als aandeelhouder en als partner in zorg.

De raad van toezicht

Adrz kent een vijfhoofdige raad van commissarissen (RvC). De raad is betrokken bij en zichtbaar in de organisatie. De RvC kent een commissie Kwaliteit, Mens en Verbetering, een Auditcommissie Financiën en een Remuneratiecommissie. De RvC werkt overeenkomstig de principes van de governancecode Zorg. Daarbij zoekt de RvC naar een eigentijdse invulling van haar rol als proactief toezichthouder, waarin de raad naast haar formele taken/bevoegdheden ook maximaal waarde kan toevoegen voor het Adrz. Drie keer per jaar legt de RvC (in bijzijn van de RvB) verantwoording af (onder andere over de begroting en de jaarrekening) aan de aandeelhouder in de aandeelhoudersvergadering.

De voorzitter RvC en één lid RvC treden terug aan het einde van hun termijn. Dit betekent dat de huidige voorzitter RvC uiterlijk 1 juni terugtreedt en vanaf 1 april het voorzitterschap overdraagt aan zijn opvolger (en tot uiterlijk 1 juni aanblijft als vice-voorzitter). Het lid met de bedrijfsmatige/HR portefeuille neemt in het eerste kwartaal 2022 afscheid. De RvC wordt tijdelijk uitgebreid om een soepele overgang naar nieuw voorzitterschap mogelijk te maken. Uiteindelijk gaat de RvC in de huidige omvang van vijf leden verder. De te werven commissarissen vormen in de nieuwe samenstelling de Remuneratiecommissie waarbij het lid met de bedrijfsmatige/HR portefeuille de voorzittersrol op zich neemt. De statutaire zetel binnen de RvC voor een door de ondernemingsraad aanbevolen persoon, zal binnen de positie met de bedrijfsmatige/HR portefeuille worden ingevuld.

Profiel inkomend voorzitter RvC

De inkomend voorzitter heeft een stevige statuur, senioriteit en een rechte rug (staat voor het Adrz en geeft vanuit zijn of haar rol de verbinding met het Erasmus MC vorm) en beschikt over een toekomstgerichte blik. Hij of zij is een verbinder, sterk gericht op leiderschap en innovatie. Is sensitief en transparant in de omgang met belangrijke stakeholders in en om het Adrz. Combineert een zakelijke blik met empathie. Hij/zij bewaakt de statutaire verantwoordelijkheid van de RvC voor het belang van het Adrz binnen de juridische structuur van het Erasmus MC.

Profiel lid RvC bedrijfsmatig/HR (door de OR aanbevolen lid)

Dit lid heeft een brede blik en kan zowel uit de zorg als het bedrijfsleven komen. Veel belangrijker is de visie op hoe de transitie eruit ziet die het Adrz moet maken: hoe je het ziekenhuis leidt naar morgen. Een lid RvC dat vanuit HR expertise of een bedrijfsorganisatorische rol een duidelijke visie heeft op en ervaring heeft met leiderschap en hoe dit leiderschap bijdraagt aan de optimalisatie van dagelijkse processen en innovatie in het Adrz. Dit lid is in staat ‘outside in’ te laten zien en in kansen en mogelijkheden te denken.

Voor beide profielen geldt dat affiniteit met Zeeland wenselijk is. Een van de twee leden heeft bij voorkeur specifieke ICT deskundigheid. De RvC let op een diverse samenstelling.

Informatie

Wilt u meer weten over deze organisatie, de inhoud van de functie, de opgave en de profielschets, leest u dan het functieprofiel dat u boven aan deze pagina kunt downloaden.

De procedure wordt begeleid door Manon Min, adviseur werving en search. Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt u met hen contact opnemen en voor vragen over de procedure met Soesja Bijtelaar, research consultant. Zij zijn bereikbaar via 088-00 868 00.

Solliciteren

Om te solliciteren, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om uw emailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief. Graag verzoeken wij u om expliciet in uw motivatiebrief te vermelden op welke positie u reageert.

We ontvangen uw reactie graag uiterlijk op zondag 9 januari 2022.

Locatie: Goes
Sluitingdatum: 09-dec.-2021
Sollicitaties gesloten

Niet gevonden wat je zocht?

Bekijk deze vergelijkbare vacactures

Open sollicitatie

Junis

Voorzitter raad van bestuur

Junis
Alphen aan den Rijn 07-05-2023
Stichting Leerplein055

Voorzitter college van bestuur

Stichting Leerplein055
Apeldoorn 16-04-2023