Leeuwendaal Logo
Stichting Librijn openbaar onderwijs
Stichting Librijn openbaar onderwijs zoekt een:

Lid raad van toezicht met aandachtsgebied HR

Leeuwendaal zoekt voor Librijn een lid raad van toezicht met aandachtsgebieden HR 

De organisatie

Librijn is een stichting voor openbaar primair onderwijs met 15 scholen in Delft en Rijswijk. De basisscholen worden bezocht door ruim 3.500 leerlingen en er zijn circa 400 medewerkers werkzaam. Bij Librijn leren kinderen ontdekken wie ze zijn, wat ze kunnen en hoe ze anderen kunnen helpen. Met een open blik staat Librijn midden in de wereld en wil zij ieder kind een kansrijke toekomst bieden. De openbare identiteit verbindt en versterkt. Het geeft richting en betekenis aan wat Librijn wil betekenen voor elkaar en voor de omgeving.

Onder leiding van de bestuurder heeft de organisatie zich ontwikkeld op professioneel gebied. De medewerkers, bestuurder en raad van toezicht hebben veel bereikt in het toewerken naar een professionele en transparante cultuur.

De raad van toezicht

Als uitgangspunt werken bestuur en toezicht zodanig samen, dat ze elkaar versterken in ieders rol en verantwoordelijkheid, met wederzijds vertrouwen als belangrijkste uitgangspunt. De raad van toezicht beoordeelt het beleid van het bestuur op basis van bepaalde ijkpunten. Met deze ijkpunten verhelderen toezicht en bestuur vooraf samen hun wederzijdse verwachtingen en deze worden daarom gezamenlijk ontwikkeld. Van kandidaten wordt verwacht dat ze bereid zijn om toezicht te houden volgens het Policy Governance model. De huidige leden van de RvT zijn geschoold in de principes van het Policy Governance model. Voor de toekomstige leden wordt hierin voorzien na hun toetreden tot de RvT. 

De raad van toezicht bestaat momenteel uit vijf leden die op een betrokken en transparante manier met elkaar en met de bestuurder samenwerken. De sfeer is positief, open en ‘down to earth’ waarbij de kritische dialoog niet uit de weg wordt gegaan. De leden van de raad van toezicht vullen elkaar aan op de verschillende expertisegebieden. De leden zijn collectief verantwoordelijk voor het beleid en elk lid wordt geacht de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. 

Profiel

De raad van toezicht opereert vanuit een collegiale, integrale verantwoordelijkheid. Er wordt gestreefd naar een ruime spreiding van maatschappelijke achtergronden en deskundigheden. We zijn op zoek naar geschikte kandidaten die de kernwaarden van Librijn onderschrijven. Kandidaten die voldoende tijd beschikbaar hebben voor een goede invulling van deze toezichtpositie en professioneel actief en maatschappelijk geëngageerd zijn. De raad streeft naar een samenstelling die de culturele diversiteit, passend bij de leerlingenpopulatie van de organisatie, representeert. 

Algemeen profiel leden RvT

 • Strategisch inzicht en helikopterview.
 • Overstijgend en integraal denkvermogen, sparringpartner en gesprekspartner van niveau.
 • Reflectief vermogen op eigen rol en positie.
 • Kritisch-analytisch oordeelsvermogen vanuit een positieve grondhouding. Bereid tot kritische dialoog.
 • Beschikken over “open mind en open vizier”. Communiceren op open en directe wijze.
 • Samenwerkingsgericht.
 • Voorstander van openbaar onderwijs.
 • Onderschrijven van Policy Governance en de onderliggende principes.
 • Bereidheid tot scholing.

Het lid raad van toezicht met HR profiel

 • Academisch denk- en werkniveau.
 • Relevante, brede kennis en management ervaring in HR functies op strategisch niveau binnen een grotere, complexe organisatie.
 • Actuele kennis van governance, wet- en regelgeving.
 • Kandidaten hebben bij voorkeur toezichtervaring. 

Wat biedt Stichting Librijn openbaar onderwijs?

Librijn volgt ten aanzien van de honorering van leden van de raad van toezicht de richtlijnen van de VTOI-NVTK. 

Informatie

Wil u meer weten over deze organisatie, de inhoud van de functie, de opgave en de profielschets, lees dan het functieprofiel dat u rechts bovenaan deze pagina kunt downloaden.

De procedure wordt begeleid door Jeannette van der Vorm en Raoul Schildmeijer, senior adviseurs executive search. Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt u met hen contact opnemen en voor vragen over de procedure met Anouk Keiren, research consultant. Zij zijn bereikbaar via 088 – 00 868 00.

Solliciteren

Om te solliciteren, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om uw emailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief.

We ontvangen uw reactie graag uiterlijk op donderdag 13 juni 2024.

Locatie: Delft
Functieomvang: Parttime
Sluitingdatum: 13-jun.-2024
Sollicitaties gesloten

Niet gevonden wat je zocht?

Bekijk deze vergelijkbare vacactures

Open sollicitatie

Junis

Voorzitter raad van bestuur

Junis
Alphen aan den Rijn 07-05-2023
Stichting Leerplein055

Voorzitter college van bestuur

Stichting Leerplein055
Apeldoorn 16-04-2023