Leeuwendaal Logo
De Zorggroep
De Zorggroep zoekt een:

Lid raad van toezicht (Kwaliteit & Veiligheid)

Leeuwendaal zoekt voor De Zorggroep een lid raad van toezicht met aandachtsgebied kwaliteit & veiligheid.

De organisatie

De Zorggroep is de grootste zorgaanbieder in Noord- en Midden-Limburg en biedt een breed aanbod van diensten. Met thuiszorg en ruim 38 woon-en zorgcentra wordt ondersteuning, zorg en behandeling geboden aan iedereen die dat nodig heeft. Hart voor mensen! Dat is wat ruim 5.500 medewerkers en bijna 3.000 vrijwilligers van De Zorggroep met elkaar gemeen hebben.
De Zorggroep kent een informele cultuur met korte lijnen. De medewerkers zijn professioneel en enthousiast met een duidelijke focus op de kwetsbare cliënt. De kernwaarden gedurfd, gedreven en oprecht staan voorop. Tevens is de organisatie volop in ontwikkeling; gericht op de toekomst.

Uitdagingen

De Zorggroep werkt binnen een context van extramuralisering van de zorg; meer wijk- en netwerkgericht werken, vernieuwing en innovatie, maar ook binnen een complexe financierings- en verantwoordingsstructuur, bezuinigingen, prestatiebekostiging en een toenemende concurrentie in het Sociaal Domein (aanbestedingen). Daarnaast is er sprake van een enorme zorgkloof: een stijgende vraag naar zorg die door steeds minder mensen moet worden geleverd. En net als vele andere zorgorganisaties staat ook De Zorggroep op dit moment financieel onder druk.

De overheid zet in op meer regie bij de zorgvrager en vermaatschappelijking van de zorg (informele zorg). Uitgangspunt is dat De Zorggroep samen met ketenpartners lokaal bijdraagt aan vitaIe gemeenschappen, werkt vanuit Positieve Gezondheid en nog meer dan voorheen aandacht heeft voor welzijn en preventie. De Zorggroep krijgt hierdoor meer en meer het karakter van een netwerkorganisatie; een organisatie waarbinnen de professionele zorgmedewerker toeziet op de kwaliteit en garant staat voor de continuïteit en de coördinatie van de dienstverlening.
De basis voor de benodigde omslag van de organisatie is gelegd. Extern worden samenwerkingen gezocht en gevonden. Intern wordt meer gestuurd op productiviteit en gewerkt aan het nog verder versterken van de resultaatgerichtheid. De uitvoering van de strategie (de ‘hoe-vraag’), die gedragen wordt in de organisatie, vraagt om een cultuurverandering. Dat traject is intern inmiddels is ingezet.

De raad van toezicht

De raad van toezicht (RvT) van De Zorggroep bestaat uit vijf personen. Het toezicht is waardengericht. Het richt zich integraal op de strategie, de besturing, het beleid, de kwaliteit en veiligheid van de zorg en algemene zaken in De Zorggroep. Het algemeen profiel voor een lid van de RvT bevat onder andere de volgende aspecten: brede maatschappelijke ervaring en betrokkenheid, inzicht in de eisen die kwaliteit, veiligheid, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als De Zorggroep stellen, affiniteit met maatschappelijk ondernemen, met de maatschappelijke doelstelling en de zorgfunctie van De Zorggroep, kennis van zowel de governance eisen van de zorgsector als van de bestuurlijke en politieke context waarin een organisatie als De Zorggroep moet opereren, een hoge mate van openheid en transparantie in de rolopvatting en samenwerking.

Profiel lid raad van toezicht (aandachtsgebied kwaliteit & veiligheid)

Wegens het aftreden van het lid van de RvT met de portefeuille zorginhoudelijk en kwaliteit & veiligheid heeft de RvT deze positie vacant gesteld. Het nieuwe lid heeft zitting in de commissie Kwaliteit en Veiligheid van de RvT. Binnen deze commissie speelt het nieuwe lid een belangrijke rol in het monitoren hoe de kwaliteit van zorg geborgd wordt, ook als de organisatie onder druk staat. Daarnaast wordt specifieke aandacht voor het cliëntenperspectief verwacht en de bereidheid tot regelmatig overleg met de centrale cliëntenraad van De Zorggroep.

De RvT zoekt ter invulling van de vacature een nieuw lid dat – naast de algemeen toezichthoudende kwaliteiten – ook beschikt over:

  • Ruime ervaring en kennis op het gebied van de gezondheidszorg en van de ouderenzorg in het bijzonder, bijvoorbeeld als huisarts, specialist ouderengeneeskunde, of verpleegkundige. Dit vanuit een professionele inhoudelijke rol.
  • Kennis van en ervaring met transmurale verbanden in de zorg, met name de samenwerking met de 1e lijn, andere aanbieders van VVT, thuiszorg en ziekenhuizen.
  • Kennis en ervaring om op strategisch niveau het gesprek te voeren en bij te dragen aan de verantwoordelijkheden van de RvB en de RvT, specifiek over het onderwerp kwaliteit & veiligheid en over het cliëntperspectief.
  • Kennis en ervaring met het kwaliteitsbeleid in grote complexe organisaties.
  • Kennis van en ervaring met integraal risicomanagement met specifiek het aspect kwaliteit & veiligheid.
  • Kennis van of een visie op welzijns- en community denken en het brede Sociaal Domein. Passend bij het uitgangspunt van vitale gemeenschappen.
  • Begrijpt de transitie waar de zorg zich volop in bevindt en heeft een visie op de ‘zorg van de toekomst’.
  • Omarmt de benadering van Positieve Gezondheid.
  • Aantoonbare binding met het verzorgingsgebied van De Zorggroep (wonen, werken of u heeft er in het verleden gewoond of gewerkt). Kent en begrijpt de dynamiek in deze regio.

Informatie

Wilt u meer weten over deze organisatie, de inhoud van de functie, de opgave en de profielschets, lees dan het functieprofiel dat u boven aan deze pagina kunt downloaden.
De procedure wordt begeleid door Manon Min, adviseur executive search. Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt u met haar contact opnemen en voor vragen over de procedure met Soesja Bijtelaar, research consultant. Zij zijn bereikbaar via 088 – 00 868 00.

Solliciteren

Om te solliciteren, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om uw emailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief.
We ontvangen uw reactie graag uiterlijk op zondag 13 november 2022.

Locatie: Venlo
Functieomvang: Parttime
Sluitingdatum: 30-aug.-2022
Sollicitaties gesloten

Niet gevonden wat je zocht?

Bekijk deze vergelijkbare vacactures

Open sollicitatie

Junis

Voorzitter raad van bestuur

Junis
Alphen aan den Rijn 07-05-2023
Stichting Leerplein055

Voorzitter college van bestuur

Stichting Leerplein055
Apeldoorn 16-04-2023