Leeuwendaal Logo
Ultiem Onderwijs
Ultiem Onderwijs zoekt een:

Lid raad van toezicht (aandachtsgebied Jeugd)

Leeuwendaal zoekt voor Ultiem Onderwijs een lid raad van toezicht met aandachtsgebied Jeugd

De organisatie

Stichting Ultiem is een jonge onderwijsorganisatie die bestaat uit tien scholen voor openbaar primair onderwijs in de gemeente Midden-Groningen waar onderwijsprofessionals onderwijs bieden aan bijna 2.000 leerlingen.

Ultiem Onderwijs wil samen het verschil maken: voor de leerlingen door uitstekend en inspirerend onderwijs te bieden, voor de ouders door hen als educatief partner te betrekken en voor de medewerkers door goed werkgeverschap te bieden. De scholen van Stichting Ultiem bieden inspirerend onderwijs met als doel om elke leerling een onderwijsaanbod te bieden dat bij hem of haar past. De besturingsfilosofie van Ultiem kenmerkt zich door de focus op het primaire proces en de kwaliteit van onderwijs waarbij eigenaarschap van wezenlijk belang is. Er is veel ruimte voor groei en ontwikkeling en nieuwe initiatieven.

De raad van toezicht

Naast de voorzittersrol zijn in de raad van toezicht van Ultiem de domeinen Financiën, HRM, Jeugd en Onderwijs vertegenwoordigd. De raad van toezicht van Ultiem bestaat uit vijf personen die op een gedegen, respectvolle en ontspannen manier met elkaar en met het bestuur samenwerken. De kracht van de raad zit ‘m in de kennis van de leden, de betrokkenheid en transparantie. De raad is professioneel georganiseerd, besteedt aandacht aan haar eigen ontwikkeling en houdt met regelmaat zelfevaluaties. 

De opgave

De raad van toezicht houdt toezicht op het functioneren van de organisatie en het bestuur. Het toezicht is integraal: het omvat alle aspecten van het functioneren in hun onderlinge samenhang. De raad van toezicht houdt toezicht op de feitelijke gang van zaken en op de te voeren strategie en het daarbij behorende beleid voor de toekomst.

De raad van toezicht heeft naast een aantal goedkeurende bevoegdheden ook een klankbord functie voor het bestuur. De raad brengt diverse gezichtspunten in en brengt de buitenwereld naar binnen door de inbreng van een breed perspectief en verschillende achtergronden. Het staat de raad van toezicht vrij om gevraagd en ongevraagd het bestuur van advies te dienen. De raad van toezicht vervult tevens de rol van werkgever.

Profiel

We zijn op zoek naar enthousiaste kandidaten die voldoende tijd beschikbaar hebben voor een goede invulling van deze toezicht positie. De kandidaten zijn professioneel actief en maatschappelijk geëngageerd en voelen zich geboeid en aangesproken door de missie, visie en identiteit van Ultiem.

Diversiteit is een aandachtspunt voor de raad van toezicht. Gezien de samenstelling van de raad gaat de voorkeur uit naar vrouwelijke kandidaten. Kandidaten met diverse culturele achtergronden worden tevens verzocht te reageren.

  • De nieuwe toezichthouder heeft veel kennis van jeugd en jeugdzorg, bijvoorbeeld als bestuurder of directeur binnen het sociaal/maatschappelijk domein. Dan wel heeft zij op andere wijze deze kennis en ervaring opgedaan, bijvoorbeeld als strategisch beleidsadviseur of project-/programmamanager.
  • Bij voorkeur kennis van onderwijskunde en/of pedagogiek. Bekendheid met ICT en systemen in het onderwijs is een pre.
  • Zicht op vraagstukken die spelen in de jeugdzorg. Oog voor actuele politiek-, sociaal- en maatschappelijke ontwikkelingen in de regio.
  • Overstijgend en integraal denkvermogen, sparringpartner en gesprekspartner van niveau. Open staan voor andere zienswijzen.
  • Relevant maatschappelijk netwerk en is in staat om met kennis en ervaring vanuit dat netwerk een bijdrage te leveren aan het functioneren van de raad.

Wat biedt Ultiem Onderwijs?

Het betreft een mooie toezichtpositie bij een ambitieuze en talentgerichte onderwijsorganisatie waar men samen het verschil wil maken voor haar leerlingen. Het lid van de raad van toezicht wordt benoemd voor een periode van vier jaar, waarna in principe een tweede termijn van vier jaar volgt. Het lid van de raad van toezicht ontvangt een jaarlijkse, marktconforme vergoeding. De tijdsinvestering bedraagt gemiddeld ca. 10 uur per maand.

Informatie

Wilt u meer weten over deze organisatie, de inhoud van de functie, de opgave en de profielschets, lees dan het functieprofiel dat u rechts bovenaan deze pagina kunt downloaden.

De procedure wordt begeleid door Jeannette van der Vorm, senior adviseur executive search. Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt u met haar contact opnemen en voor vragen over de procedure met Anouk Keiren, research consultant. Zij zijn bereikbaar via 088 – 00 868 00.

Solliciteren

Om te solliciteren, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om uw emailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief.

We ontvangen uw reactie graag uiterlijk zondag 29 oktober.

Locatie: Hoogezand
Functieomvang: Parttime
Sluitingdatum: 29-okt.-2023
Sollicitaties gesloten

Niet gevonden wat je zocht?

Bekijk deze vergelijkbare vacactures

Open sollicitatie

Junis

Voorzitter raad van bestuur

Junis
Alphen aan den Rijn 07-05-2023
Stichting Leerplein055

Voorzitter college van bestuur

Stichting Leerplein055
Apeldoorn 16-04-2023