Leeuwendaal Logo
Stichting Pantein
Stichting Pantein zoekt een:

Lid raad van toezicht (aandachtsgebied Bedrijfsvoering & Innovatie)

Leeuwendaal zoekt voor Pantein een lid raad van toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering & innovatie met stevige financiële basis.

De organisatie

Pantein is een veelzijdige speler in de zorg. De organisatie heeft één van de meest brede portfolio's van Nederland door de combinatie van het Maasziekenhuis, zorgcentra, thuiszorg en services aan huis. Dit maakt Pantein bijzonder! Pantein geeft daadwerkelijk invulling aan het fenomeen netwerkorganisatie. Zij biedt in haar veelzijdigheid zeer brede en complete dienstverlening op het gebied van gezondheid en zorg. Zorg die dichtbij is en vertrouwd voelt, maar ook op-en-top medische zorg.

Pantein werkt nauw samen met Radboudumc en Sint Maartenskliniek en partners in de wijk: huisartsen, verloskundigen, welzijnsinstellingen, onderwijs, ondernemers en gemeenten. Dit alles geclusterd in het platform Mooi Maasvallei, waar Pantein een prominente plek inneemt. Mooi Maasvallei heeft als eerst in Nederland een integraal regioplan ‘Passende zorg in Mooi Maasvallei’ en is daarmee een voorbeeldregio.

Stichting Pantein is 100% aandeelhouder en bestuurder van twee zorgbedrijven (zorg BV’s): Maasziekenhuis Pantein BV en Thuiszorg en Zorgcentra Pantein BV. De 100% dochterondernemingen van Stichting Pantein hebben geen eigenstandige directievoering en daarmee kent de Pantein Zorggroep een ver doorgevoerde concernopzet, waarbij de bedrijfsonderdelen in de verschillende juridische entiteiten acteren als een functionele eenheid.

De raad van toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht op het bestuur van de totale Panteinorganisatie en bewaakt dat de organisatie steeds handelt in het belang van de doelstellingen van de organisatie, relevante ontwikkelingen en maatschappelijke belangen. Dit gebeurt zonder uitdrukkelijke voorafgaande opdracht en onafhankelijk van bijkomstige belangen.

Belangrijke strategische thema’s waaraan de raad van toezicht de komende tijd aandacht zal besteden zijn o.a.:

 • Vertalen van de visie op het IZA naar de bijzondere regio waarin Pantein actief is;
 • De inrichting van de organisatiestructuur met nu nog drie juridische entiteiten;
 • Zorgvastgoed met name in de care bij Pantein;
 • Zorgtransitie en zorginnovatie, waaronder het thema digitalisering;
 • Faciliteren van stakeholdermanagement met name VWS, zorgverzekeraar en zorgpartners.

Specifieke eisen en vaardigheden die gelden voor alle profielen binnen de raad van toezicht van Pantein

 • Hebben van bestuurlijke- dan wel toezichthoudende ervaring strekt tot aanbeveling;
 • Heeft een academisch denk- en werkniveau;
 • Heeft affiniteit met ziekenhuiszorg, de VVT-sector (ouderenzorg en thuiszorg) en de strategische domeinen en doelstellingen van Pantein. Centraal stellen van client;
 • Herkent zich in de missie en ambities van Pantein en is intrinsiek gemotiveerd om het perspectief van Pantein te omarmen en hier toezicht op te houden;
 • Heeft visie op regionale samenwerking in de context van het Integraal Zorgakkoord (IZA); overziet de transformatie in de zorg die in volle gang is;
 • Is een toekomstgericht denker, vernieuwend en inspirerend;
 • Heeft gevoel voor relevante maatschappelijke ontwikkelingen en deze kunnen duiden voor de organisatie Daarbij een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk;
 • Heeft een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • Neemt initiatief tot zelfontwikkeling en scholing op de domeinen en doelstellingen van de organisatie;
 • Heeft een onafhankelijke opstelling en oordeelsvorming;
 • Is een stevige persoonlijkheid, positief kritisch vanuit een respectvolle attitude;
 • Is analytisch, weet met informatie ‘op afstand’ snel overzicht en inzicht te krijgen m.b.t. essentiële en strategische aspecten van het functioneren van Pantein en kan op basis hiervan evenwichtig oordelen;
 • Is een teamplayer, sterk relatiegericht, goed ontwikkelde interpersoonlijke sensitiviteit;
 • Gaat meningsverschillen en ‘lastige gesprekken’ niet uit de weg, behoudt zorgvuldig het evenwicht tussen ‘klankborden’ en ‘sturen’;
 • Staat open voor kritische (zelf)reflectie vanuit het besef dat er geen toezicht op de toezichthouders wordt uitgeoefend;
 • Is energiek en heeft voldoende tijd beschikbaar om adequaat de functie in te vullen.

Conform het rooster van aftreden is er momenteel een vacature binnen de raad van toezicht met de portefeuille bedrijfsvoering & innovatie.

Profiel lid raad van toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering & innovatie

 • Bestuurlijke kennis van en ervaring met bedrijfsvoering, bij voorkeur binnen een zorgorganisatie;
 • Vanuit bestuurlijk perspectief binnen de portefeuille bedrijfsvoering specifieke expertise op gebied van bekostiging en financiering van de zorg en zorgvastgoed financieringsvraagstukken;
 • Stelt kritische vragen over thema’s die spelen binnen de bedrijfsvoering vanuit maatschappelijk – en risicoperspectief;
 • Kijkt scherp door de cijfers heen en focust op de grote lijnen;
 • Ervaring op gebied van innovatie (digitaal en sociaal). Kan vanuit expertise een oordeel vormen over de stappen die Pantein zet op het innovatie vlak;
 • Relevante ervaring als toezichthouder en bij voorkeur als lid auditcommissie.

Informatie

Wilt u meer weten over deze organisatie, de inhoud van de functie, de opgave en de profielschets, lees dan het functieprofiel dat u boven aan deze pagina kunt downloaden.

De procedure wordt begeleid door Manon Min, senior adviseur executive search. Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt u met haar contact opnemen en voor vragen over de procedure met Soesja Bijtelaar, research consultant. Zij zijn bereikbaar via 088 – 00 868 00.

Solliciteren

Om te solliciteren, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om uw emailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief.
We ontvangen uw reactie graag uiterlijk op zondag 16 april 2023.

Locatie: Boxmeer
Sluitingdatum: 16-apr.-2023
Sollicitaties gesloten

Niet gevonden wat je zocht?

Bekijk deze vergelijkbare vacactures

Open sollicitatie

Junis

Voorzitter raad van bestuur

Junis
Alphen aan den Rijn 07-05-2023
Stichting Leerplein055

Voorzitter college van bestuur

Stichting Leerplein055
Apeldoorn 16-04-2023