Leeuwendaal Logo
SPCO Groene Hart
SPCO Groene Hart zoekt een:

Lid raad van toezicht

Leeuwendaal zoekt voor SPCO Groene Hart een lid raad van toezicht.

De organisatie

Onderwijsorganisatie SPCO Groene Hart bestaat uit 13 protestants-christelijke scholen in de regio Woerden en biedt onderwijs aan ca. 2600 leerlingen. SPCO en haar scholen zetten zich actief in voor kwalitatief goed en waarden gedreven onderwijs. Onderwijs waarmee zij leerlingen begeleiden in hun persoonlijke ontwikkeling, een stevige basis bieden en daarmee voorbereiden op hun toekomst. SPCO beweegt en groeit mee met de ontwikkelingen van de moderne tijd, zonder de kracht van het verleden te verliezen.

De raad van toezicht

De raad van toezicht verzorgt het interne toezicht op de stichting en is primair de gesprekspartner van het (eenhoofdige) college van bestuur. De RvT bestaat op dit moment uit zes leden. Leden zijn voor een periode van vier jaar benoemd, met de mogelijkheid voor verlenging van maximaal één periode. Conform het rooster van aftreden ontstaat per 1 augustus 2022 ruimte voor een nieuw lid met een financiële achtergrond.

De RvT vervult op hoofdlijn de volgende kerntaken:

 • Toezicht: het integraal toezicht op het beleid, de doelstellingen en de algemene gang van zaken binnen de onderwijsorganisatie.
 • Advies: het bieden van raad en advies aan de bestuurder.
 • Werkgever: de raad is de werkgever voor de bestuurder.
 • Daarnaast dient de raad de voorgenomen besluiten van het CvB ten aanzien van de meerjarige beleidskaders, de jaarlijkse begroting en de jaarrekening goed te keuren, alvorens tot vaststelling overgegaan kan worden.

De raad heeft een vergaderfrequentie van ca. zeven keer per jaar. Daarnaast bezoeken leden van de RvT jaarlijks meerdere scholen en spreken zij met belangrijke stakeholders binnen en buiten de organisatie. De RvT heeft regelmatig overleg met de GMR.

Profiel

De leden van de RvT vullen elkaar aan op de verschillende expertisegebieden. De leden zijn collectief verantwoordelijk voor het beleid en elk lid wordt geacht de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Het is van belang dat de leden een brede maatschappelijke oriëntatie hebben die verder gaat dan het zicht op de SPCO-organisatie alleen. SPCO Groene Hart is een protestants-christelijke organisatie. Dat betekent dat van de leden wordt verwacht dat ze in staat en bereid zijn een waarde(n)volle bijdrage te leveren aan het protestants-christelijk onderwijs. Het onderschrijven van doel en grondslag van de stichting is een vereiste.

Per 1 augustus 2022 ontstaat ruimte voor een nieuw lid met een financiële achtergrond. Dit lid voldoet aan de volgende profieleisen:

 • Academisch denk- en werkniveau. Ervaring in het financiële werkveld en bij voorkeur ervaring met huisvestingsprojecten.
 • Beschikkend over bestuurlijke competenties en gevoel voor bestuurlijke verhoudingen.
 • Ervaring als bestuurder in het publiek domein is een pre, evenals ervaring als toezichthouder. Startend toezichthouders worden ook uitgenodigd om te reageren.
 • Aantoonbaar maatschappelijk betrokken en actief, naast een betaalde functie.
 • Oog voor maatschappelijke en politieke ontwikkelingen in relatie tot het onderwijs.
 • Een concrete bijdrage kunnen en willen leveren vanuit zijn/haar individuele achtergrond en maatschappelijke bezigheden.
 • Actuele kennis van governance, wet- en regelgeving.

Informatie

Wilt u meer weten over deze organisatie, de inhoud van de functie, de opgave en de profielschets, leest u dan het functieprofiel dat u bovenaan deze pagina kunt downloaden. De procedure wordt begeleid door Jeannette van der Vorm, senior adviseur werving en search. Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt u met haar contact opnemen en voor vragen over de procedure met Anneloes van Dijk, research consultant. Zij zijn bereikbaar via 088-00 868 00.

Solliciteren

Om te solliciteren, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om uw emailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief.
We ontvangen uw reactie graag uiterlijk op 18 juni 2022.

Locatie: Woerden
Functieomvang: Parttime
Sluitingdatum: 30-apr.-2022
Sollicitaties gesloten

Niet gevonden wat je zocht?

Bekijk deze vergelijkbare vacactures

Open sollicitatie

Junis

Voorzitter raad van bestuur

Junis
Alphen aan den Rijn 07-05-2023
Stichting Leerplein055

Voorzitter college van bestuur

Stichting Leerplein055
Apeldoorn 16-04-2023