Leeuwendaal Logo
Sint Maartenskliniek
Sint Maartenskliniek zoekt een:

Lid raad van toezicht

Leeuwendaal zoekt voor de Sint Maartenskliniek een lid raad van toezicht met aandachtsgebied Governance.

De organisatie

Als gespecialiseerd ziekenhuis is de Sint Maartenskliniek in Nederland en Europa al sinds 1936 toonaangevend in de behandeling van aandoeningen op het gebied van houding en beweging. Dat is altijd zo geweest en dat blijft ook zo. Doordat het ziekenhuis zich volledig richt op orthopedie, pijnbehandeling, reumatologie en revalidatiegeneeskunde, inclusief de daarbij behorende anesthesiologie, radiologie en farmaceutische zorg, is de ervaring en kennis op deze gebieden groot. Daarin wil zij nummer 1 blijven (of worden) in Nederland. Sint Maartenskliniek staat steeds aan de voorkant van de ontwikkelingen en geeft die ontwikkelingen mede richting. De wijze waarop zij invulling geeft aan haar zorg wordt voortdurend aangepast, ontwikkeld en vernieuwd. De professionals binnen Sint Maartenskliniek weten als geen ander wat het hebben van een beperking in beweging betekent en wat het is als handelingen die voorheen vanzelfsprekend waren, moeilijk of zelfs onmogelijk zijn geworden. Omdat het te veel pijn doet of omdat het simpelweg niet meer gaat. De opgave is al 85 jaar hetzelfde: mensen verder helpen in beweging.

De raad van toezicht

De raad van toezicht bestaat uit vijf leden met verschillende achtergronden. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid om deze termijn één keer te verlengen. Uitgangspunt voor het functioneren van de raad van toezicht is het als raad uitvoeren van de statutaire taken.

De kernwaarden van de Sint Maartenskliniek - mensgericht, excellent, innovatief en ondernemend – vormen een belangrijk uitgangspunt voor de raad van toezicht; ze worden ook gebruikt als toetsingskader bij voorstellen van de raad van bestuur. De kernwaarden moeten passen bij ieder lid van de raad van toezicht. De competenties van de raad van toezicht zijn ook primair gekoppeld aan deze kernwaarden. Daarnaast hebben alle leden van de raad van toezicht affiniteit met de zorg en stellen ze de patiënt centraal.

Van de leden van de raad van toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de zorgfunctie van de stichting in het bijzonder en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn.

Profiel lid raad van toezicht: aandachtsgebied Governance

Wegens het naderende einde van de tweede zittingstermijn van een van de ledenkomt de raad van toezicht van de Sint Maartenskliniek graag in contact met een kandidaat voor de positie van lid raad van toezicht, die tevens lid zal zijn van de remuneratiecommissie.

De kandidaat die wij zoeken:

  • Heeft een scherp zicht op de strategische thema’s die spelen binnen de zorg (cure) en begrijpt de daarbij horende dilemma’s. Is bij voorkeur bekend met de veranderende zorgomgeving en transities in het zorgstelsel.
  • Heeft bij voorkeur ervaring als toezichthouder en ervaring met en een visie op governance-vraagstukken.
  • Is vanuit ervaring (bijvoorbeeld juridisch, HR of belangenbehartiging) in staat om door een verkennende en analytische attitude, risico’s te signaleren en deze te duiden. Heeft het vermogen om de vraag achter de vraag te stellen, is nieuwsgierig en stelt zich ‘ontdekkend’ op.
  • Is van nature verbindend van aard; heeft oog voor verschillen en weet deze te waarderen en te duiden. Ziet de onderliggende processen en durft deze, indien nodig, te benoemen en ‘persoonlijk’ te maken.
  • Onderkent het nuanceverschil tussen de rol van toezichthouder en werkgever en de rol van ‘guide’ en klankboard van de raad van bestuur.
  • Staat open voor medezeggenschap en is in staat om het vertrouwen te krijgen van de medezeggenschapsorganen.

Gezien de huidige samenstelling van de raad van toezicht gaat de voorkeur uit naar een kandidaat die de diversiteit van de raad vergroot, in het bijzonder wat betreft biculturele achtergrond en/of leeftijd.

Informatie

Wilt u meer weten over deze organisatie, de inhoud van de functie, de opgave en de profielschets, leest u dan het functieprofiel dat u boven aan deze pagina kunt downloaden.
De procedure wordt begeleid door Douwe Wijbenga, directeur werving en search. Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt u met hem contact opnemen en voor vragen over de procedure met Soesja Bijtelaar, research consultant. Zij zijn bereikbaar via 088-00 868 00.

Solliciteren

Om te solliciteren, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om uw emailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief.
We ontvangen uw reactie graag uiterlijk op zondag 29 mei 2022.

Locatie: Nijmegen
Sluitingdatum: 21-mrt.-2022
Sollicitaties gesloten

Niet gevonden wat je zocht?

Bekijk deze vergelijkbare vacactures

Open sollicitatie

Junis

Voorzitter raad van bestuur

Junis
Alphen aan den Rijn 07-05-2023
Stichting Leerplein055

Voorzitter college van bestuur

Stichting Leerplein055
Apeldoorn 16-04-2023