Leeuwendaal Logo
Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH)
Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH) zoekt een:

Lid raad van toezicht

Leeuwendaal zoekt een Lid Raad van Toezicht “met financiële expertise en hart voor christelijk basisonderwijs”

Over SCOH

Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH) is een moderne onderwijsorganisatie in de gemeenten Den Haag en Rijswijk en bestaat uit 32 basisscholen, 4 scholen voor speciaal (basis)onderwijs, 1 school voor praktijkonderwijs en 21 peuterscholen. Bij SCOH werken zo’n 1000 medewerkers aan kwalitatief goed onderwijs voor circa 10.000 leerlingen.

SCOH komt voort uit de protestants-christelijke traditie en staat als school midden in de Haagse samenleving met de grootstedelijke werkelijkheid en bijbehorende dynamiek. In het Identiteitskader 2019 “Samen leren voor het Leven” is gekozen voor de vorm van christelijke dialoogscholen. De identiteit komt terug in de kernwaarden, pedagogische opvattingen en onderwijskwaliteit. Op de SCOH scholen en peuterscholen komen kinderen van verschillende achtergronden en afkomst bij elkaar. Er is waardering en openheid voor nieuwe en andere opvattingen. De christelijke kernwaarden zijn het bindend element.

Belangrijk kenmerk van SCOH is dat de scholen de ruimte hebben om binnen de gestelde kaders en afspraken hun eigen onderwijsprofiel te ontwikkelen. SCOH scholen willen brede buurtscholen zijn met een heldere profilering die past bij de wijk waarin de school zich bevindt. De SCOH scholen ontwikkelen zich in deze richting en staan daarmee midden in de Haagse samenleving.

De SCOH-scholen doen het goed, zowel de scholen als de peuterscholen. SCOH is ambitieus en wil op alle scholen en peuterscholen kwalitatief hoogwaardig en toekomstgericht onderwijs bieden. De organisatie is financieel gezond.

SCOH kent een tweehoofdig College van Bestuur en een Raad van Toezicht. Bij SCOH zijn de functies 'besturen' en 'toezicht houden' duidelijk gescheiden. SCOH beschikt over het “Toezichtskader SCOH” dat sturing en richting geeft aan het interne toezicht van de Raad van Toezicht op het beleid, de besluiten en het functioneren van het College van Bestuur.

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat thans uit de voorzitter en vijf leden. De vacante positie ontstaat door vertrek van het huidige lid eind 2020 na vervulling van twee termijnen.

De taken van de Raad van Toezicht zijn: werkgeverschap van het bestuur, toezicht en controle op het bestuur, toezicht op de realisatie van de maatschappelijke functie en doelstellingen van de SCOH, klankbord en adviseur van het College van Bestuur. De Raad van Toezicht opereert vanuit een collegiale, integrale verantwoordelijkheid.

De Raad van Toezicht beschikt over een commissie Financiën, een commissie HRM & Governance en een commissie Onderwijskwaliteit. Het nieuwe lid is lid van de commissie Financiën en beschikt over expertise op het gebied van financiën en bedrijfsvoering.

De vergaderfrequentie van de Raad van Toezicht is minimaal zes keer per jaar. Daarnaast bezoeken leden van de Raad van Toezicht jaarlijks meerdere scholen en spreken zij met belangrijke stakeholders binnen en buiten de organisatie. De RvT heeft jaarlijks overleg met de GMR.

Wat vraagt SCOH van u?

We zijn op zoek naar geschikte en ervaren kandidaten die voldoende tijd beschikbaar hebben voor een goede invulling van deze positie en die vanuit de eigen ervaring vertrouwd zijn met het onderwijs en bestuurlijke context in deze of een vergelijkbare grootstedelijke situatie.

Kandidaten zijn professioneel actief en maatschappelijk geëngageerd, sluiten idealiter aan op de diversiteit van de leerlingen op de scholen van SCOH en zijn in staat de christelijke identiteitsopvatting van de stichting mede vorm te geven.

 • Een academisch denk- en werkniveau.
 • Bij voorkeur ervaring als toezichthouder, zo mogelijk bij een qua omvang vergelijkbare organisatie, in een complexe omgeving in het publiek domein.
 • Ervaring als toezichthouder in de onderwijssector is een pre.
 • Brede kennis en ervaring op het gebied van financiën, risicomanagement en bedrijfsvoering, bijvoorbeeld opgedaan in de accountancy of in een financiële (eind)verantwoordelijke functie.
 • Goed inzicht in en ervaring met het leggen van verbanden tussen het financiële beleid en de strategische koers van de organisatie.
 • Bekend met digitalisering en de impact op organisaties, bijvoorbeeld in het onderwijs.
 • Actuele kennis van governance, wet- en regelgeving.
 • Onderschrijft de christelijke grondslag van de stichting.

Wat biedt SCOH u?

 • Een toezichthoudende positie bij een moderne, ambitieuze en professionele onderwijsorganisatie in een dynamische grootstedelijke omgeving.
 • Een betrokken sfeer tussen de leden van de Raad van Toezicht en richting het bestuur, de scholen en andere stakeholders van SCOH.
 • De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een bescheiden vergoeding die passend is bij de functie.

Meer informatie

Voor meer informatie over de organisatie, zie ook de website van SCOH.
Voor meer informatie over de functieklik op de button bovenaan deze pagina voor het uitgebreide functieprofiel. Voor overige vragen over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met adviseur Marcel ten Berge. Voor vragen over de procedure kunt u bellen met Sasja Bosch, executive searcher via telefoonnummer (088) 00 868 00.

Solliciteren

Om te solliciteren, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om uw emailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief. Een CV-check maakt onderdeel uit van de procedure. De reactietermijn is verlopen.

Locatie: Den Haag
Sluitingdatum: 30-okt.-2020
Sollicitaties gesloten

Niet gevonden wat je zocht?

Bekijk deze vergelijkbare vacactures

Open sollicitatie

Junis

Voorzitter raad van bestuur

Junis
Alphen aan den Rijn 07-05-2023
Stichting Leerplein055

Voorzitter college van bestuur

Stichting Leerplein055
Apeldoorn 16-04-2023