Leeuwendaal Logo
Diabeter
Diabeter zoekt een:

Lid raad van commissarissen

Leeuwendaal zoekt voor Diabeter een lid raad van commissarissen op bindende voordracht van de Cliëntenraad.

De organisatie

Diabeter is hét specialistisch centrum voor type 1 diabeteszorg – en research – voor alle leeftijden. Diabeter verleent goede diabeteszorg en wil deze nog verder verbeteren. Gewerkt wordt aan een toekomst zonder diabetescomplicaties voor alle patiënten. De missie van Diabeter luidt: ‘Naar een toekomst zonder complicaties’. De zorg door Diabeter is gericht op zelfmanagement door de patiënt(ouders) en het voorkomen van complicaties van welke aard dan ook. Een volledige focus op diabeteszorg voor de mensen met (type 1) diabetes is hiervoor dan ook een absolute noodzaak. Diabeter is daartoe opgezet als een geïntegreerde zorgeenheid conform alle zes pijlers van waardegedreven zorg (value-based healthcare). De behandeling wordt in toenemende mate met technologie ondersteund. 

Sinds 2 april 2015 is Diabeter een onderdeel van het Amerikaanse bedrijf Medtronic en 100% aandeelhouder. De samenwerking met Medtronic is essentieel voor het verder realiseren van de missie van Diabeter. Door de samenwerking kan het patiëntvriendelijke zorgconcept van Diabeter, gebaseerd op betere uitkomsten, verder ontwikkelen en sneller beschikbaar stellen voor mensen in Nederland en andere landen.

De organisatie wordt aangestuurd door voorzitter raad van bestuur. Het is de intentie om begin 2024 een tweede bestuurder aan te stellen met een medisch wetenschappelijk/innovatie profiel. Binnen het huidige managementteam ligt de inhoudelijke expertise bij een medisch directeur. Sinds de overname door Medtronic is de directie en de raad van commissarissen versterkt met afgevaardigden van dit bedrijf. Tweemaal per jaar wordt een AVA (Algemene Vergadering van Aandeelhouders) belegd.

De raad van commissarissen houdt toezicht op Diabeter Nederland BV en niet op de internationale activiteiten. Diabeter heeft daarnaast een Cliëntenraad, een Ondernemingsraad en een Medische Staf. De zorg professionals zijn allen in loondienst.

De raad van commissarissen

Diabeter hanteert de Governancecode Zorg 2022 als richtinggevend kader en norm voor goed bestuur en toezicht. De raad van commissarissen bestaat uit vijf leden en heeft als taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

Belangrijke thema’s waaraan de raad van commissarissen de komende tijd aandacht zal besteden zijn o.a.:

 • De verdere groei Diabeter, o.a. in samenwerking met andere partijen.
 • De implementatie van de nieuwe ICT-systemen (Vcare, Cloudcare) ter ondersteuning van de patiëntenzorg de heroriëntatie t.a.v. een nieuw toekomstig elektronisch patiëntdossier en ziekenhuis informatiesysteem.
 • De verdere professionalisering van de interne organisatie. Groei van de organisatie vraagt om verzakelijking zodat de organisatie daadwerkelijk naar een andere fase gebracht kan worden.
 • Het zorgdragen voor een stimulerend werkklimaat met opleidingsmogelijkheden, zodat Diabeter een positie als aantrekkelijk zorgwerkgever kan bieden. 

In lijn met het rooster van aftreden is er een vacature vacant voor een lid met de portefeuille zorg en kwaliteit. Voor deze positie heeft de Cliëntenraad het recht om een bindende voordracht te doen ter benoeming.

Profiel

Specifiek profiel lid raad van commissarissen op voordracht van de Cliëntenraad

In aanmerking nemend dat van alle leden van de raad van commissarissen wordt verwacht dat zij de belangen van patiënten in het oog hebben, heeft het lid van de raad van commissarissen dat op bindende voordracht van de Cliëntenraad wordt benoemd, in de raad van commissarissen zitting zonder last of ruggespraak van de Cliëntenraad. En zonder het deelbelang van de patiënten te laten prevaleren. Een op bindende voordracht van de Cliëntenraad benoemd lid van de raad van commissarissen pleegt dan ook niet afzonderlijk overleg met de Cliëntenraad.

We zoeken een gedreven professional met een vernieuwende blik, stevige expertise en visie op gebied van kwaliteit en veiligheid en aantoonbare ervaring/affiniteit met digitalisering in de zorg. Een professional die vanuit een toezichtrol in staat is een brug te slaan tussen innovatie en kwaliteit van zorg een die in staat is om op dit thema out of the box te denken. De nieuwe commissaris heeft statuur op zijn/haar vakgebied, is sociaal-emotioneel intelligent, positief kritisch en beschikt over de nodige humor en relativering.

Daarnaast heeft/is dit lid raad van commissarissen:

 • Kennis en ervaring op het gebied van kwaliteit & veiligheid in zorgorganisaties, met de inzet van zowel technologische als sociale innovaties en met integraal risicomanagement.
 • Competenties om een toezichtrol te vervullen maar hoeft niet per definitie een ervaren toezichthouder te zijn.
 • Denkt vanuit patiëntbehoeften en de positie van de patiënt (centraal in de zorg).
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit en veiligheid stelt aan de patiëntenzorg, doelmatigheid en de continuïteit van Diabeter.
 • Zich verdiept in de ontwikkelingen op het gebied van patiëntgerichte zorg en Value Based HealthCare in het bijzonder.
 • Bij voorkeur een medisch specialistische (of daarmee vergelijkbare) achtergrond. Een praktiserend medisch specialist is een pré evenals iemand met expertise vanuit wetenschappelijk onderzoek op gebied van kwaliteit en veiligheid.
 • Op de hoogte van de gangbare kwaliteitssystemen in de gezondheidszorg en welke eisen daar aan worden gesteld.
 • Ervaring met het leiden van regionale/landelijke projecten op gebied van kwaliteit en veiligheid.
 • Toekomstgericht met oog voor de nieuwe patiënt in de diabeteszorg en de ontwikkelingen die de zorgmarkt vraagt.
 • In staat om in te schatten wat er nodig is om Diabeter naar de volgende fase te brengen.
 • Vermogen om de rol van voorzitter van de commissie Kwaliteit & Veiligheid te vervullen.

De raad van commissarissen benadrukt de diversiteit en gezien de samenstelling van de raad heeft bij gelijke geschiktheid een vrouwelijke kandidaat voor deze positie de voorkeur. Voor het betreffende lid geldt dat zij/hij volledig onafhankelijk dienen te zijn t.o.v. de aandeelhouder Medtronic en de daaraan verbonden werkmaatschappijen. 

Informatie

Wilt u meer weten over deze organisatie, de inhoud van de functie, de opgave en de profielschets, lees dan het functieprofiel dat u rechts bovenaan deze pagina kunt downloaden.

De procedure wordt begeleid door Manon Min, senior adviseur executive search. Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je met haar contact opnemen en voor vragen over de procedure met Soesja Bijtelaar, research consultant. Zij zijn bereikbaar via 088 – 00 868 00.

Solliciteren

Om te solliciteren, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om uw emailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief.

We ontvangen uw reactie graag uiterlijk op zondag 19 november 2023.

 

Locatie: Rotterdam
Functieomvang: Parttime
Sluitingdatum: 19-nov.-2023
Sollicitaties gesloten

Niet gevonden wat je zocht?

Bekijk deze vergelijkbare vacactures

Open sollicitatie

Junis

Voorzitter raad van bestuur

Junis
Alphen aan den Rijn 07-05-2023
Stichting Leerplein055

Voorzitter college van bestuur

Stichting Leerplein055
Apeldoorn 16-04-2023