Leeuwendaal Logo
Adrz
Adrz zoekt een:

Lid raad van commissarissen

? Leeuwendaal zoekt voor Admiraal De Ruyter Ziekenhuis een lid raad van commissarissen.

?

?De organisatie

? Admiraal De Ruyter Ziekenhuis BV (Adrz) is een algemeen ziekenhuis in Zeeland met locaties in Goes, Vlissingen en Zierikzee. Er werken 2.300 medewerkers en 200 medisch specialisten verspreid over de locaties. Het adherentiegebied van Adrz bestaat primair uit de regio’s Walcheren, de Bevelanden en Schouwen-Duiveland. Het Adrz kent een vennootschapsstructuur (Adrz BV) en maakt sinds 2017 als 100% dochtermaatschappij onderdeel uit van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Adrz functioneert binnen de groep als volledig zelfstandig ziekenhuis met een eigen raad van bestuur (RvB) en raad van commissarissen (RvC) en zelfstandige contractering met zorgverzekeraars.

? De raad van commissarissen en haar opgave

? De raad van commissarissen van Adrz bestaat uit vijf leden inclusief de voorzitter. In verband met het aflopen van de termijn van het huidige lid op voordracht van de cliëntenraad op 1 september 2022 ontstaat deze vacature. De aanstelling van de leden van de raad van commissarissen geschiedt voor een periode van vier jaar. Leden zijn maximaal herbenoembaar voor één periode.

Het Adrz heeft de afgelopen jaren mooie resultaten geboekt en er is sprake van een stabiele financiële situatie. Een nieuwe fase is aangebroken waarin verder ontwikkeld en gebouwd kan worden. De belangrijkste opgave voor de RvC als geheel is dat zij de RvB ondersteunt in het uitwerken van haar strategische acties naar de toekomst. Dit betekent onder andere dat zij toe ziet op de transitie naar een stevige en heldere bestuurlijke lange termijnvisie en op het creëren van eigenaarschap laag in de organisatie. Naast een goede samenwerking met de RvB gaat de RvC voor een goede samenwerking met de adviserende gremia in het Adrz (CR, Stafbestuur, OR en VAR).

? Profiel lid raad van commissarissen

? Deze vacature wordt vervuld op bindende voordracht van de Cliëntenraad. Van het lid wordt verwacht dat hij zich nadrukkelijk kan verplaatsen in de positie van de patiënt en vanuit die positie kan bijdragen aan een goed functioneren van Adrz. Dit lid beschikt over een heldere visie op de verankering van het patiëntenperspectief in de zorg en is in staat om patiëntenbelangen en patiëntenparticipatie in de ontwikkeling van de ziekenhuisorganisatie goed te bewaken. Bij voorkeur woonachtig in het adherentiegebied van het Adrz maar is in ieder geval goed op de hoogte van de Zeeuwse omstandigheden of maakt het zich snel eigen. Hij heeft inzicht in ketensamenwerking en is gericht op het veiligstellen van continuïteit van de zorg op lange termijn. Voor deze positie is kennis van zorginnovatie in de keten wenselijk net als ervaring met technologische- en procesinnovatie. Bij voorkeur heeft dit lid bestuurlijke ervaring in de zorg (binnen een setting met de nodige complexiteit) en daarmee affiniteit met discussies over kwaliteit van zorg.

? Informatie

? Wilt u meer weten over deze organisatie, de inhoud van de functie, de opgave en de profielschets, leest u dan het functieprofiel dat u boven aan deze pagina kunt downloaden.

De procedure wordt begeleid door Manon Min, adviseur werving en search. Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt u met haar contact opnemen en voor vragen over de procedure met Soesja Bijtelaar, research consultant. Zij zijn bereikbaar via 088 – 00 868 00.

? Solliciteren

? Om te solliciteren, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om uw emailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief.

We ontvangen uw reactie graag uiterlijk op zondag 28 augustus 2022.

Locatie: Goes
Functieomvang: Parttime
Sluitingdatum: 29-jun.-2022
Sollicitaties gesloten

Niet gevonden wat je zocht?

Bekijk deze vergelijkbare vacactures

Open sollicitatie

Junis

Voorzitter raad van bestuur

Junis
Alphen aan den Rijn 07-05-2023
Stichting Leerplein055

Voorzitter college van bestuur

Stichting Leerplein055
Apeldoorn 16-04-2023