Leeuwendaal Logo
Huisartsenposten Oost-Brabant B.V.
Huisartsenposten Oost-Brabant B.V. zoekt een:

Lid raad van commissarissen

Leeuwendaal zoekt voor Huisartsenposten Oost-Brabant een lid raad van commissarissen

De organisatie

HAP-OB is een zorginstelling in het werkgebied Oost-Brabant en de Bommelerwaard met als kernactiviteit het organiseren en verlenen van spoedeisende huisartsgeneeskundige zorg in avond, nacht, weekend en op officieel erkende feestdagen (ANW-uren). Onder het motto: ‘Bij spoed helpen wij u direct, wat kan wachten moet wachten’ levert HAP-OB zorg. De primaire zorgvraag van de patiënt staat centraal.

In de afgelopen jaren is HAP-OB stevig bestuurlijk ‘verbouwd’; de betrokkenheid en zeggenschap van huisartsen is vergroot en de organisatie kan beter meebewegen met toekomstige en regionale ontwikkelingen. Elke regio kent nu een regioraad, bestaande uit de vertegenwoordigers van de huisartsen in de betreffende regio, ter bespreking van regio specifieke aangelegenheden voor de huisartsenspoedzorg. Nu de bestuurlijke inrichting staat is de organisatie toe aan het concreet en modern inrichten van de organisatie. De dagelijkse leiding van HAP-OB is in handen van een éénhoofdige raad van bestuur (RvB). De raad van commissarissen (RvC) is toezichthouder van HAP-OB.

De raad van commissarissen

HAP-OB hanteert de Zorgbrede Governancecode als richtinggevend kader en norm voor goed bestuur en toezicht. HAP-OB zoekt versterking van één lid RvC met algemene financiële kennis en met specifieke aandacht voor ICT en HR. Binding met de regio is een pré. Het nieuw te werven lid wordt lid van de auditcommissie.

In de samenstelling RvC let de raad in het bijzonder op:

  • Affiniteit: dat er voldoende affiniteit is met de huisartsenzorg in het algemeen en de maatschappelijke doelstelling van HAP-OB in het bijzonder.
  • Maatschappelijke binding: dat er brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt.
  • Diversiteit: een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en ervaring, diversiteit naar geslacht, leeftijd, regionale binding en disciplines. Waarbij onder meer gedacht wordt aan achtergronden op het terrein van: zorginhoud, sociale en bedrijfskundige (inclusief veranderkundige) processen, innovatie op het gebied van digitalisering en technologie, risicomanagement, financieel-economische kennis binnen de zorg en besturing. De samenstelling van de RvC van HAP-OB biedt ruimte voor een startende toezichthouder.

Profiel lid raad van commissarissen (aandachtsgebied ICT, financiën en HR)

  • Kan data-driven en innovatief denken en heeft kennis van/ervaring met digitaliseringsstrategie en de vertaling ervan naar het primair proces. Weet hier de juiste kritische vragen over te stellen.
  • Kijkt vanuit ervaring met een frisse blik en een open mind naar ICT-processen, informatisering, automatisering en datamanagement. Het is een pré als deze kennis er is in de gezondheidszorg maar niet noodzakelijk. Een visie erop en een gezonde interesse erin is tenminste van belang.
  • Heeft aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van (zorg)financiën, waaronder de begroting en jaarrekening.
  • Heeft inzicht in de werking van interne risicobeheersings- en controlesystemen.
  • Ervaring en kennis van HRM-processen.
  • Ervaring in/met de regio Oost-Brabant is een pré.

Informatie

Wilt u meer weten over deze organisatie, de inhoud van de functie, de opgave en de profielschets, leest u dan het functieprofiel op onze website.

De procedure wordt begeleid door Manon Min, senior adviseur werving en search. Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt u met haar contact opnemen en voor vragen over de procedure met Soesja Bijtelaar, research consultant. Zij zijn bereikbaar via 088-00 868 00.

Solliciteren

Om te solliciteren, klik op de solliciteerbutton op onze website en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om uw emailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief.
We ontvangen uw reactie graag uiterlijk op 8 april 2021.

Locatie: 's-Hertogenbosch
Sluitingdatum: 30-mrt.-2021
Sollicitaties gesloten

Niet gevonden wat je zocht?

Bekijk deze vergelijkbare vacactures

Open sollicitatie

Junis

Voorzitter raad van bestuur

Junis
Alphen aan den Rijn 07-05-2023
Stichting Leerplein055

Voorzitter college van bestuur

Stichting Leerplein055
Apeldoorn 16-04-2023