Leeuwendaal Logo
St. Jans Gasthuis Weert
St. Jans Gasthuis Weert zoekt een:

Lid raad van bestuur

Leeuwendaal zoekt voor St. Jans Gasthuis Weert een lid raad van bestuur.

De organisatie

SJG Weert is een algemeen basisziekenhuis voor het westelijk deel van Midden-Limburg en het zuidoosten van Noord-Brabant. Het biedt medisch specialistische basiszorg aan de inwoners van vooral haar primaire verzorgingsgebied. Aan SJG Weert zijn ruim 100 medisch specialisten verbonden. Zij werken in dienstverband danwel in vrije vestiging. Binnen SJG Weert werken 690 FTE’s. Daarnaast zijn nog tal van vrijwilligers actief.

Weert profileert zich als een ambitieuze organisatie in ontwikkeling, met veel potentieel aan kwaliteit en servicegerichtheid en met een sterke regionale en lokale binding. Er is sprake van een sterke loyaliteit, binding en saamhorigheidsgevoel en een informele organisatie. 

De raad van bestuur

Binnen de wettelijke en statutaire bestuurlijke verantwoordelijkheden zijn de leden van de raad van bestuur gezamenlijk verantwoordelijk voor de besturing van de organisatie en vervullen zij als zodanig een voortrekkersrol bij de in gang gezette koers. Zij zijn elk afzonderlijk verantwoordelijk voor de aan hem/haar toebedeelde portefeuilles c.q. aandachtsgebieden. Zowel de voorzitter als het lid leggen verantwoording af aan de raad van toezicht op basis van onder meer strategie, begroting en jaarrekening, behaalde resultaten, meerjarenbeleidsplan en jaarplan. 

De opgave

Op dit moment zit SJG Weert in de voorbereidende fase van de realisatie van de vernieuwbouw en hoopt spoedig over te gaan tot de uitvoering. Van de raad van bestuur wordt verwacht dat zij het ziekenhuis gaat begeleiden in de realisatie van de vernieuwbouw binnen de kaders van de meerjarenbegroting en het daaraan voorwaardelijke ombuigingsprogramma en het behouden van een goede financiële uitgangspositie. Daarnaast is het belangrijk dat het langere termijn commitment met zorgverzekeraars geborgd wordt en dat er zicht is op alle risico’s gedurende het transitieproces. Ook draagt de raad van bestuur zorg voor een verantwoorde overgangsperiode (traject naar ingebruikname nieuwbouw, inpassing ombuigingsprogramma in processen, verhuizing en opstart na verhuizing) vanuit de perspectieven van de patiënt, de medewerkers en de samenwerkingspartners. Van belang is het behouden van intern draagvlak voor de noodzakelijke veranderingen (behoud en onderhoud van veranderbereidheid/- kracht).

Daarnaast verkennen het Maastricht UMC+ en SJG Weert de mogelijkheden van een duurzame samenwerking, met de intentie de best beschikbare zorg te kunnen (blijven) geven aan de inwoners van Limburg op het juiste moment en op de juiste plek. 

Een derde thema is het recent gestarte cultuur verandertraject gebaseerd op het Rijnlands gedachtengoed waarbij het eigenaarschap van de zorg ligt waar het thuis hoort. Het is de opdracht voor de raad van bestuur om dit verder in te bedden in de organisatie. Met onder andere als doel te kunnen voldoen aan patiëntverwachtingen en het aantrekken en blijvend enthousiasmeren van collega’s. Het thema binden, boeien & behouden speelt ook binnen SJG een prominente rol. De raad van bestuur begeleidt de organisatie in alle veranderprocessen, zowel op beleidsniveau als op teamniveau.  

Profiel

Het lid raad van bestuur dat wij zoeken heeft als kerntaak het voeren van de regie inzake de uitvoering en realisatie van de in de beleidsplannen geschetste doelstellingen. In die context heeft dit lid van de raad van bestuur vooral de verantwoordelijkheid voor de aandachtsgebieden zorgcontractering, planning & control, financiën, datatechnologie en ICT, vastgoed en financiering.

We zoeken een lid raad van bestuur dat benaderbaar en verbindend is voor de hele organisatie. Iemand die goed kan luisteren, die executiekracht en een hands-on mentaliteit heeft om (o.a.) bovenstaande opgaven te realiseren. Gaat een stevige discussie niet uit de weg, durft aan te spreken met behoud van de relatie: zakelijk en empathisch. De blik naar buiten en daarmee stevige netwerkvaardigheden kunnen niet meer ontbreken in het profiel van de ziekenhuisbestuurder in deze tijd. We zoeken een lid raad van bestuur met bestuurlijke lenigheid, die ondernemerschap meebrengt, omgevingsbewust is en die de charme én het belang van een streekziekenhuis onderschrijft.

Functie-eisen

Als lid raad van bestuur neemt u deze belangrijke ervaring en vaardigheden mee:

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Ruime integrale bestuurlijke ervaring met aandachtsgebied financiën/bedrijfsvoering in een (grote) complexe zorgorganisatie. Er is ook ruimte voor een kandidaat met stevige directie of strategische managementervaring die de stap naar bestuurder wil maken, uiteraard afhankelijk van ervaring en competenties.
 • Financieel stevig onderlegd; kan scherp aan de wind varen.
 • Kennis van ziekenhuisfinanciering.
 • Stuurt op resultaten en heeft een goed bedrijfseconomisch inzicht; is goed in staat risico’s af te wegen.
 • Ervaring met strategische veranderprocessen.
 • Ervaring in het onderhandelen met zorgverzekeraars en andere stakeholders.
 • Is klant- markt- en resultaatgericht.
 • Duidelijke visie op/beeld bij de huidige ontwikkelingen binnen de zorg.
 • Aantoonbare ervaring met en bevlogenheid voor implementatie van innovaties en digitalisering van de (zorg)processen.
 • Stevige netwerkervaring en het onderhouden van contacten en in staat deze uit te bouwen met relevante stakeholders, zoals zorgpartners, zorgverzekeraars, banken, woningbouwcorporaties, gemeenten, etc. Een visie op of ervaring met het organiseren van De Juiste Zorg op de Juiste Plek is hierin wenselijk.
 • Kennis van en ervaring met (zorg)vastgoed, passend bij de maatschappelijke en zorginhoudelijke ontwikkelingen.

Informatie

Wilt u meer weten over deze organisatie, de inhoud van de functie, de opgave en de profielschets, lees dan het functieprofiel dat u rechtsboven aan deze pagina kunt downloaden.  

De procedure wordt begeleid door Manon Min, senior adviseur executive search, en Soesja Bijtelaar, research consultant. Vanaf 11 juli is Soesja Bijtelaar bereikbaar voor via 088 – 00 868 00.

Solliciteren

Om te solliciteren, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om uw emailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief.

We ontvangen uw reactie graag uiterlijk op zondag 20 augustus 2023.

Locatie: Weert
Functieomvang: Parttime
Sluitingdatum: 20-aug.-2023
Sollicitaties gesloten

Niet gevonden wat je zocht?

Bekijk deze vergelijkbare vacactures

Open sollicitatie

Junis

Voorzitter raad van bestuur

Junis
Alphen aan den Rijn 07-05-2023
Stichting Leerplein055

Voorzitter college van bestuur

Stichting Leerplein055
Apeldoorn 16-04-2023