Leeuwendaal Logo
Reinier de Graaf Ziekenhuis
Reinier de Graaf Ziekenhuis zoekt een:

Lid raad van bestuur

Leeuwendaal zoekt voor Reinier de Graaf Gasthuis een lid raad van bestuur/CFO.

De organisatie

Sinds medio november jongstleden is RdGG weer zelfstandig. Tot die tijd vormde het ziekenhuis samen met het Haga Ziekenhuis en het Lange Land Ziekenhuis de Reinier Haga Groep. Als oudste ziekenhuis van Nederland (opgericht in 1252) levert RdGG al bijna acht eeuwen zorg aan de inwoners van Delft en omgeving. RdGG is een sterk, innovatief, regionaal en goed georganiseerd topklinisch opleidingsziekenhuis.

RdGG wordt geleid door een tweehoofdige raad van bestuur (voorzitter/CEO en lid/CFO). Zij zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het ziekenhuisbeleid. De raad van toezicht houdt proactief toezicht op de werkzaamheden van de raad van bestuur. RdGG werkt met een duale managementstructuur. De zorgeenheden, maar ook sommige stafdiensten, worden aangestuurd door een manager (fulltime) en een medisch manager (2d/wk). Het MSC Reinier de Graaf vertegenwoordigd de belangen van de medisch specialisten (en gelijkgestelden) in loondienst en vrijgevestigd. De Cliëntenraad richt zich op de gemeenschappelijke belangen van cliënten/patiënten van RdGG.

De opgave

De ziekenhuiszorg gaat de komende jaren fors veranderen. Trends op gebieden als strategie, financiering, patiëntverwachtingen, transitie en technologie zullen zorgen voor een transformatie in de manier waarop ziekenhuizen opereren en in contact staan met hun patiënten en medewerkers. De prioriteiten die RdGG voor zichzelf heeft geformuleerd luiden als volgt: transitie van zorg en met name ook creëren van draagvlak, wegnemen van weerstand en verbinden van de specialisten (individueel, per vakgroep en als (B)msc), poli van de toekomst, het positioneren van de lab activiteiten, het Integraal Capaciteitsmanagement (ICM) naar een hoger plan trekken, benchmark en reductie directe en indirecte overhead, continuïteit financiële functie en toekomstbestendigheid begroting en zorgcontractering, zorgen voor een gezonde bedrijfsvoering, transitie/transformatie van zorg en regionale verbinding op deze genoemde dossiers.

Profiel lid raad van bestuur/CFO

Als CFO bent u verantwoordelijk voor de integrale bedrijfsvoering en financiën van RdGG en biedt u stabiliteit en continuïteit in de bedrijfsvoering. U bent financieel expert, heeft ervaring met innovatie en ICT-uitdagingen in de zorg en durft bedrijfsmatige beslissingen zelfstandig te nemen. Beziet kritisch de kosten opbouw en zoekt waar verbetering mogelijk is. U denkt ondernemend en kijkt op een creatieve, innovatieve en uiteraard verantwoorde wijze naar financiële vraagstukken teneinde weerbaarheid van de organisatie op te bouwen/te vergroten.
We zoeken een CFO met o.a. een stevige persoonlijkheid (met statuur en uitstraling) en een echte teamspeler die verbindend is en gevoel voor humor heeft. Vanuit uw rol als leider bent u aanspreekpunt en sparringpartner voor de managers en schept u een inspirerend klimaat op grond waarvan zij zich verder kunnen ontwikkelen en zelfverantwoordelijkheid wordt gestimuleerd. U verricht uw werk met oprechte aandacht en heeft oog voor de Reinier-cultuuraspecten (de familiecultuur). Zakelijkheid en resultaatgerichtheid combineert u met aandacht voor de medewerkers en patiënten.

Samen met de huidige voorzitter raad van bestuur/CEO vormt u een samenwerkingsgericht en complementair team. Als bestuursteam vult u elkaar aan, houdt u elkaar scherp en geeft u elkaar feedback.

Functie-eisen

  • Bedrijfseconomische/financiële opleiding op academisch niveau.
  • Stevige en gedegen financial (met brede bedrijfskundige blik) met bestuurlijke ervaring in grote organisaties met de nodige complexiteit (mag buiten de zorg) mét kennis van ziekenhuisfinanciering.
  • Ervaring met transitie in flexibilisering van financiën.
  • Visie op bewerkstelligen van duurzaamheid in de zorg.
  • Ruime ervaring met strategische vraagstukken, in staat om visie en strategie t.a.v. het veranderende zorglandschap te ontwikkelen en te vertalen naar alle niveaus van het RdGG en beleid om te zetten in resultaten.
  • Bewezen onderhandelingsvaardig, zowel in- als extern.
  • Bewezen koersvast, komt overtuigend en doortastend tot afgewogen besluiten.
  • Ruime ervaring in samenwerken met verschillende stakeholders (bijv. publiek-private samenwerkingen), kunnen netwerken en bruggenbouwen zowel intern en extern.
  • Kennis van en ervaring met innovatie in de zorg, met in het bijzonder de daarmee samenhangende ICT-uitdagingen is een pré.

Informatie

Wilt u meer weten over deze organisatie, de inhoud van de functie, de opgave en de profielschets, lees dan het functieprofiel dat u hier kunt downloaden.
De procedure wordt begeleid door Manon Min, senior adviseur executive search. Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je met haar contact opnemen en voor vragen over de procedure met Soesja Bijtelaar, research consultant. Zij zijn bereikbaar via 088 – 00 868 00.

Solliciteren

Om te solliciteren, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om je emailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief.
We ontvangen je reactie graag uiterlijk op zondag 26 februari 2023.

Locatie: Delft
Functieomvang: Fulltime
Sluitingdatum: 26-feb.-2023
Sollicitaties gesloten

Niet gevonden wat je zocht?

Bekijk deze vergelijkbare vacactures

Open sollicitatie

Junis

Voorzitter raad van bestuur

Junis
Alphen aan den Rijn 07-05-2023
Stichting Leerplein055

Voorzitter college van bestuur

Stichting Leerplein055
Apeldoorn 16-04-2023