Interim Strategisch Bestuursadviseur

Werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard

 • Heerhugowaard

Functieomvang: 36 uur per week voor 4 tot 6 maanden

Leeuwendaal zoekt voor Werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard een Ad Interim bestuursadviseur

De organisatie

Per 1 januari 2020 zijn de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard ambtelijk gefuseerd en is de werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard (WLH) ontstaan, met de focus op excellente dienstverlening, samenwerking en leiderschap. Deze ambtelijke fusie is ter voorbereiding op de bestuurlijke fusie per 1 januari 2022. Op deze datum ontstaat de gemeente Dijk en Waard met ongeveer 85.000 inwoners, en de potentie om door te groeien naar een 100.000+ gemeente.

Visie op de nieuwe organisatie

De doelstellingen van de ambtelijke fusie zijn:
 • 1. het verhogen van de kwaliteit van dienstverlening;
 • 2. het verlagen van de kwetsbaarheid van de organisatie;
 • 3. het versterken van de positie in de regio.
Daarnaast gelden de volgende perspectieven en uitgangspunten:
 • gelijkwaardigheid tussen beide gemeenten;
 • meerwaarde van het volledig standaardiseren van de bedrijfsvoering van de ambtelijke fusieorganisatie;
 • de werkorganisatie bedient beide besturen die ieder een eigen karakter kennen.
Langedijk en Heerhugowaard gaan hun afzonderlijke dienstverleningsprogramma’s samenvoegen. Zij hebben gekozen voor een integraal samenhangende “digitale ontwikkeling” en “professionele ontwikkeling” om moderne en innovatieve dienstverlening (excellente dienstverlening) waar te maken. Met de fusie wordt de dienstverlening aan de inwoners en ondernemers op peil gehouden en verder verbeterd. De klanten van de gemeenten (de inwoners en ondernemers) staan centraal. Dit is vertaald naar “digitaal waar het kan en persoonlijk maatwerk waar het beter is”. Het dienstverleningsconcept vraagt in combinatie met de schaalgrootte van de gemeente Dijk en Waard om een collectieve veranderopgave voor de WLH. Het vraagt van leidinggevenden en professionals inzicht in, begrip voor en commitment aan deze ontwikkelingen.

De opdracht

Eind november 2019 heeft de directie WLH een opdracht van het bestuur WLH gekregen, waarmee het bestuur richting geeft aan de start van de werkorganisatie. De directie is, binnen de onverwachte context van de coronapandemie en bijbehorende maatregelen, aan de slag gegaan met de opdracht, inclusief de voorbereiding richting bestuurlijke fusie. In dit traject is de bestuursadviseur een belangrijke speler. In verband met haar zwangerschaps- en bevallingsverlof is er behoefte aan een interim bestuursadviseur voor 36 uur pw voor de duur van 1 december tot 15 mei Voor deze dynamische positie zoeken wij een ervaren interim manager die zijn/haar sporen heeft verdiend in het publieke domein. Je hebt gedegen kennis van bestuurlijke en politieke processen, heb je een brede oriëntatie en werk je goed op strategisch niveau gecombineerd met een hands on mentaliteit. Je bent als persoon te typeren als iemand die van netwerken houdt en een frisse kijk op zaken heeft. Je houdt je onder meer bezig met de volgende werkzaamheden:
 • Monitort en adviseert strategisch over vertaling van doelstellingen uit het Coalitieakkoord en collegewerk-programma en de programma begroting
 • Adviseert strategisch en prioriteert binnen en tussen de portefeuille van de bestuurders en burgemeester met als doel de integraliteit van de portefeuilles te waarborgen.
 • Adviseert over de manier van brengen, de interventiemomenten, de procesaanpak en de positie in het bestuurlijk netwerk.
 • Adviseert strategisch en ondersteuning op het gebied van bevorderen van bestuurlijke integriteit.
 • Adviseert strategisch het college over (boven)regionale ontwikkelingen en de bestuurlijke positionering van college hierin.

Praktische zaken

 • Het betreft een opdracht voor 36 uur per week voor een periode van 4-6 maanden.
 • Start per 1 december 2020.
 • Deze opdracht kan worden uitgevoerd op basis van een overeenkomst van opdracht (ZZP).

Solliciteren

De reactietermijn is gesloten.

Meer informatie?

Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met adviseur Interimmanagement Betty Meijer (06) 29 00 47 51 en voor vragen over de procedure met het projectbureau Interimmanagement via telefoonnummer (088) 00 868 00.

Sluit Menu