Twee leden Raad van Commissarissen

Financieel profiel en juridisch profiel

De Seizoenen

  • Oploo (NB)

In samenwerking met Klaus Schmitt en Partners zoekt Leeuwendaal twee leden Raad van Commissarissen (financieel profiel en juridisch profiel) voor gehandicaptenzorgorganisatie DeSeizoenen in Oploo (NB).


Bij de begeleiding van de werving- en selectieprocedure voor de twee openstaande vacatures in de Raad van Commissarisen laat DeSeizoenen zich bijstaan door bureau Klaus Schmitt & Partners in samenwerking met Leeuwendaal. Voor vragen over de functie kunt u contact opnemen met Linde Verburgt (personal assistant) via telefoonnummer 030-275 84 52.
DeSeizoenen bestaat uit twee grote en vier kleinere woon- en werkgemeenschappen voor mensen met een verstandelijke beperking, meervoudige handicap en/of gedragsproblematiek in Oost- en Zuid-Nederland.

DeSeizoenen B.V. wordt bestuurd door een tweehoofdige Raad van Bestuur. De voorzitter Raad van Bestuur en het lid Raad van Bestuur vormen een collegiaal Bestuur, ieder met eigen portefeuilles. De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de directie en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie. De raad van commissarissen staat de directie met raad terzijde en vervult de werkgeversrol voor de directie. Bij de vervulling van hun taak richten de toezichthouders zich naar het belang van de organisatie en zien kritisch toe of er optimaal wordt gepresteerd in goede afstemming met de (vertegenwoordigers van) cliënten, de medewerkers, de (lokale) overheden en andere stakeholders.

De RvC van DeSeizoenen bestaat uit vijf leden. De RvC is een collegiaal orgaan. Dit houdt in dat ieder lid verantwoordelijk is voor de aan de RvC toebedeelde taken. Er is een remuneratiecommissie (2 leden) en een auditcommissie (2 leden). Daarnaast zijn er portefeuillehouders voor (a) kwaliteit van zorg, (b) werknemersbelangen en (c) cliëntbelangen.

Conform het rooster van aftreden ontstaan op korte termijn twee vacatures binnen de Raad van Commissarissen: lid RvC met een financieel profiel en een lid RvC met een juridisch profiel. Naast de algemene aspecten worden specifieke deskundigheden, vaardigheden en/of eigenschappen gevraagd. Meer informatie over hierover, over de organisatie en over de raad van commissarissen leest u in het uitgebreide profiel dat u hier kunt downloaden.

De reactietermijn is gesloten.

Sluit Menu