Interim gemeentesecretaris Heerhugowaard/ Directeur domein Bedrijfsvoering

Werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard

 • Heerhugowaard

Functieomvang: 24 uur per week voor 1,5 jaar. Start is zo spoedig mogelijk.

Leeuwendaal zoekt voor Werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard een interim gemeentesecretaris Heerhugowaard/Directeur domein Bedrijfsvoering.

De organisatie

Per 1 januari 2020 zijn de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard ambtelijk gefuseerd en is de werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard (WLH) ontstaan, met de focus op excellente dienstverlening, samenwerking en leiderschap. Deze ambtelijke fusie is ter voorbereiding op de bestuurlijke fusie per 1 januari 2022. Op deze datum ontstaat de gemeente Dijk en Waard met ongeveer 85.000 inwoners, en de potentie om door te groeien naar een 100.000+ gemeente.

Meer informatie is te lezen op de website van WLH.

Visie op de nieuwe organisatie

De doelstellingen van de ambtelijke fusie zijn:
 1. het verhogen van de kwaliteit van dienstverlening;
 2. het verlagen van de kwetsbaarheid van de organisatie;
 3. het versterken van de positie in de regio.
Daarnaast gelden de volgende perspectieven en uitgangspunten:
 • gelijkwaardigheid tussen beide gemeenten;
 • meerwaarde van het volledig standaardiseren van de bedrijfsvoering van de ambtelijke fusieorganisatie;
 • de werkorganisatie bedient beide besturen die ieder een eigen karakter kennen.
Langedijk en Heerhugowaard gaan hun afzonderlijke dienstverleningsprogramma’s samenvoegen. Zij hebben gekozen voor een integraal samenhangende “digitale ontwikkeling” en “professionele ontwikkeling” om moderne en innovatieve dienstverlening (excellente dienstverlening) waar te maken. Met de fusie wordt de dienstverlening aan de inwoners en ondernemers op peil gehouden en verder verbeterd. De klanten van de gemeenten (de inwoners en ondernemers) staan centraal. Dit is vertaald naar “digitaal waar het kan en persoonlijk maatwerk waar het beter is”.

Het dienstverleningsconcept vraagt in combinatie met de schaalgrootte van de gemeente Dijk en Waard om een collectieve veranderopgave voor de WLH. Het vraagt van leidinggevenden en professionals inzicht in, begrip voor en commitment aan deze ontwikkelingen.

De opdracht

Eind november 2019 heeft de directie WLH een opdracht van het bestuur WLH gekregen, waarmee het bestuur richting geeft aan de start van de werkorganisatie. De directie is, binnen de onverwachte context van de coronapandemie en bijbehorende maatregelen, aan de slag gegaan met de opdracht, inclusief de voorbereiding richting bestuurlijke fusie.

Omdat de opdracht voor de huidige interim gemeentesecretaris Heerhugowaard/directeur domein Bedrijfsvoering is voltooid, zijn we op zoek naar een interim gemeentesecretaris Heerhugowaard/directeur domein Bedrijfsvoering, tevens secretaris-directeur van het bestuur van de werkorganisatie, die het proces van vormgeving tot besluitvorming van de bestuurlijke fusie kan leiden. Deze gemeentesecretaris/secretaris-directeur gaat nauw samenwerken met het MT van de werkorganisatie en wordt daarin – met het oog op de span of control – bijgestaan door de interim adjunct-directeur domein Bedrijfsvoering, waarvoor op dit moment ook via Leeuwendaal de werving is gestart.

Opdracht interim gemeentesecretaris Heerhugowaard

De interim gemeentesecretaris:
 • Is eerste adviseur van het college van burgemeester en wethouders waarin hij of zij samen met de collegeleden de samenwerking met de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties bevordert passend bij de nieuwe democratie.
 • Bewaakt samen met de collegeleden de rechtmatigheid en fungeert daarin als klankbord voor het college.
 • Treedt in aanloop naar de bestuurlijke fusie als verbinder op tussen het college Heerhugowaard, het college Langedijk en het bestuur WLH.
 • Vertaalt de wensen van het college Heerhugowaard in samenspraak met de directie WLH naar uitvoering door de WLH in de context van de totaalopgave voor de WLH.

Opdracht interim directeur domein Bedrijfsvoering

De interim directeur domein Bedrijfsvoering, tevens secretaris-directeur van het bestuur WLH zorgt voor:
 • Een analyse van de stand van zaken van de aan de directie gegeven kwartiermakersopdracht en van de totaalopgave voor de WLH.
 • Een op de analyse gebaseerde visie op en routekaart voor de verdere organisatieontwikkeling voor de periode tot de start van de nieuwe gemeente Dijk en Waard:
  • waarover overeenstemming is met directie en bestuur WLH en die aansluiten bij al vastgelegde kaders, waaronder het gekozen leiderschapsmodel, de organisatieprincipes en de ontwerpcriteria; die aansluiten bij het professionaliseringsniveau dat past bij de schaalgrootte van de gemeente Dijk en Waard;
  • waarbij rekening wordt gehouden met het benodigde vakmanschap (vakgerichte en gebiedsgerichte kennis en vaardigheden), zowel inhoudelijk als procesmatig; die aansluiten op een netwerksamenleving en het samenwerken met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties, passend bij de uitgangspunten van de nieuwe democratie waarin zoveel mogelijk maatwerk wordt geleverd met inachtneming van de kaders van rechtmatigheid en financiële haalbaarheid;
  • waarin creativiteit en innovatie worden gestimuleerd;
  • die passen binnen de context van de coronapandemie, de budgettaire uitdagingen en het tot 1 januari 2022 te doorlopen (wettelijke) proces van de bestuurlijke fusie;
  • waarin voortschrijdende inzichten over fasering, timing en volgorde een plek vinden;
  • waarin een wegingskader voor verdere prioritering wordt voorgesteld;
 • De aansturing van c.q. het leiding geven aan de interim adjunct-directeur Bedrijfsvoering en het verfijnen van de opdracht aan de interim adjunct-directeur Bedrijfsvoering.

Profiel

Voor deze gecombineerde functie interim gemeentesecretaris Heerhugowaard/directeur domein Bedrijfsvoering, tevens secretaris-directeur van het bestuur van de werkorganisatie, zoeken wij een zeer ervaren interim gemeentesecretaris/directeur/bestuurder die gewend is om een eindverantwoordelijke rol te vervullen binnen een brede bestuurlijke en politieke omgeving. Iemand die zorgt voor de continuïteit, maar zich tegelijkertijd actief richt op de toekomst. Het betreft een brede en dynamische functie met zowel aandacht voor de ‘harde’ als de ‘zachte’ kant van bestuurlijke eindverantwoordelijkheid en organisatieverandering. U bent verbindend, resultaatgericht en besluitvaardig, en u straalt van nature gezag uit, daarnaast bent u energiek en positief. U neemt de eindverantwoordelijkheid: u doet wat u zegt en u zegt wat u doet en daarbij neemt u de mensen mee in dit proces.


U denkt in mogelijkheden, maar geeft grenzen aan waar dit nodig is. U bent bestuurlijk sensitief, doorgrondt de bestuurlijke context en speelt daarop in. Bij beslissingen en activiteiten houdt u rekening met de politieke gevoeligheden en belangen van andere personen, onderdelen en bestuurlijke niveaus binnen de werkorganisatie. U bent sterk gericht op samenwerking, zowel intern als extern, en maakt optimaal gebruik van de aanwezige kennis en expertise. U bent aantoonbaar een netwerker in de triple helix, met aandacht voor sociaal-economische structuurversterking.

Belangrijke vereisten zijn onder meer:

 • Ruime ervaring als interim gemeentesecretaris/ directeur en/of directeur-bestuurder.
 • Afgeronde academische opleiding op het gebied van bestuurskunde, bedrijfseconomie, bedrijfskunde, rechten of politicologie.
 • Ervaring met complexe besluitvormingsprocessen, zoals bestuurlijke fusies, en een goed ontwikkeld gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen.
 • Gedegen ervaring als verandermanager met brede bedrijfsvoering ervaring. U heeft gevoel voor financiële en bedrijfsvoeringsvraagstukken en beschikt bij voorkeur over een brede bedrijfskundige opleiding en expertise.
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving.
 • Goed ontwikkelde leidinggevende capaciteiten, coachend en stimulerend, kan een visie formuleren en uitdragen. Zowel strategisch als hands-on.
 • Duidelijk en koersvast.

Praktische zaken

 • De opdracht start per zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op 1 december 2020, en loopt door tot uiterlijk 1 juni 2022.
 • De omvang bedraagt 24 uur per week.
 • Deze opdracht kan worden uitgevoerd op basis van een overeenkomst van opdracht (ZZP).

Contactinformatie

De procedure wordt begeleid door Irina Raimondo, senior adviseur Interimmanagement, van Leeuwendaal. Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt u met Irina Raimondo contact opnemen via het algemene nummer 088-0086800.
Voor vragen over de procedure kunt u contact opnemen met het projectbureau Interimmanagement of met Helga van Leeuwen, executive searcher. Zij zijn bereikbaar via 088-00 868 00.

Solliciteren

De reactietermijn is gesloten.

Sluit Menu