Lid raad van commissarissen

zorginhoudelijk profiel

Huisartsenposten Schievliet

  • Delft

Leeuwendaal zoekt een voorzitter raad van commissarissen en twee leden raad van commissarissen voor HAP Schievliet

Voor de Huisartsenposten Schievliet is Leeuwendaal op zoek naar een Voorzitter raad van commissarissen, een lid raad van commissaris met een zorginhoudelijk profiel en een lid raad van commissaris met een financieel/bedrijfsvoeringsprofiel. Huisartsenposten Schievliet organiseert de spoedeisende huisartsgeneeskundige zorg tijdens de avond-, nacht- weekenddiensten in de regio’s Delft en Nieuwe Waterweg Noord en samen zorgen zij er voor dat de patiënt bij spoed in juiste handen is. Bij hen is geen dienst hetzelfde.

HAP Schievliet is in haar huidige vorm een jonge organisatie. De raad van commissarissen wordt nieuw gevormd. De nieuwe leden zullen vorm en inhoud moeten geven aan het toezichthoudend kader. Naast de specifieke kennis en ervaring zijn we vooral op zoek naar toezichthouders die een sterk team vormen en met elkaar, de bestuurder en de huisartsenbesturen werken aan een moderne en toekomstbestendige organisatie, ieder vanuit zijn of haar rol. In verband met de onafhankelijkheid van de raad van commissarissen kunnen de voorzitter en leden binnen het werkgebied van HAP Schievliet niet werkzaam zijn binnen de zorgsector.

Zorginhoudelijk profiel (kennisgebied medisch/kennis eerstelijnszorg/innovatie)

    Het lid raad van commissarissen met het zorginhoudelijk/medisch profiel:
  • Beschikt over ervaring als arts.
  • Heeft kennis van de actuele inhoudelijke ontwikkelingen van de eerstelijnszorg en met name de spoedzorg. Is op de hoogte van het overheidsbeleid en het werkveld waarbinnen een huisartsenpost werkzaam is.
  • Is bekend met het zorginhoudelijke, primaire proces, de aspecten van het organiseren en de sfeer van de acute zorg, met een goed beeld van trends, innovatieve zorginhoudelijke, kwalitatieve en cliëntgerichte ontwikkelingen in deze zorgsector.
  • Heeft een visie op kwaliteit en het toevoegen van klantwaarde die past bij de huidige tijdgeest. Past deze kennis en competenties toe vanuit eigen ervaring in en kennis van de zorg.
  • Heeft ervaring/affiniteit met innovatie en een visie op een toekomstbestendige zorgorganisatie. Houdt zich op de hoogte van (technologische)ontwikkelingen en trends.
  • Mag een beginnend toezichthouder zijn.

Meer informatie over de organisatie en de profielschetsen met informatie over de hoofdaandachtsgebieden per lid en functie- en persoonlijkheidseisen leest u in het profiel dat u bovenaan kunt downloaden.

Meer informatie

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat Werving & Search en vragen naar Truus Strijbis of Janine Trompetter adviseurs werving en search, en voor vragen over de procedure Marielle Eijken (searcher)., via telefoonnummer (088) 00 868 00.

Solliciteren

Reactietermijn is gesloten.

Sluit Menu