Bestuurder

“Mei elkoar”

Patyna

 • Sneek

Functieomvang: 36 uur per week (fulltime)

Leeuwendaal zoekt een bestuurder voor zorgorganisatie Patyna in Sneek

Patyna staat voor fijn wonen, welbevinden en goede zorg voor alle cliënten. Centraal in het werken staat de unieke mens. Met de kernwaarden ‘aandacht, verbinding en vertrouwen’ vormt Patyna met de omgeving een gemeenschap: Wij helpen elkaar en we delen. Want samen maken we een thuis. We dogge it mei elkoar!

De bestuurder die we werven heeft als belangrijke taak om mee te bewegen met en te anticiperen op het veranderende zorglandschap, de vernieuwende ontwikkeling van de organisatie voort te zetten en de missie, visie en kernwaarden van Patyna te omarmen. De strategische koers dient verder gestalte te krijgen in de organisatie en doorontwikkeld te worden. We vertellen u graag meer over deze mooie organisatie en opdracht en hopen u enthousiast te maken om te reageren.

Wat biedt Patyna?

 • Een eindverantwoordelijke functie bij een organisatie met een positief imago in de Friese regio, waar de cultuur als open, betrokken, saamhorig en professioneel is te omschrijven.
 • Een warm welkom door de 3200 medewerkers en 2300 vrijwilligers, de collega bestuurder, het managementteam en de stafmedewerkers.
 • De uitdagende opgave om de positie van Patyna verder te versterken op vooral de bedrijfsmatige kant van de organisatie.
 • Veel ruimte en aandacht voor eigen inbreng en persoonlijke ontwikkeling.
 • Een salaris conform de regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en welzijn sector en voldoen aan de regels van de Wet Normering Topinkomens (WNT2 klasse 4).
 • Een breed pakket aan aanvullende arbeidsvoorwaarden.

Over Patyna

Patyna is een gespecialiseerde organisatie voor ouderenzorg en biedt naast intramurale zorg ook, wijkverpleging, geriatrische revalidatiezorg (GRZ) en WMO. Patyna beschikt over een volwaardig Behandelteam, dat ook voor andere zorgorganisaties in de regio actief is. Het werkgebied van Patyna bestrijkt de gemeenten Súdwest-Fryslân, Leeuwarden, De Fryske Marren, Waadhoeke en Tytsjerksteradiel.

Patyna heeft net als andere aanbieders in de ouderenzorg te maken met een wereld die sterk in beweging is. Wijzigingen in de financiering, de extramuralisering waarbij ouderen steeds langer thuis blijven wonen, de verzwaring van de zorgvraag en de nauwere samenhang in de intramurale zorg tussen wonen, welzijn en behandeling. Vanuit de overheid wordt bovendien ingezet op meer persoonsgerichte zorg met veel aandacht voor welzijn en een veilige woonomgeving. De sector is dan ook fors in transitie. Dit vraagt van zorgorganisaties zoals Patyna alertheid en samenwerkingsgerichtheid.

De opdracht

Gezamenlijkheid en een gedeelde visie zijn sleutelwoorden voor een succesvolle samenwerking binnen de raad van bestuur. De nieuwe bestuurder krijgt de opdracht om in nauwe samenwerking en afstemming met de collega bestuurder, de positie van Patyna verder te versterken. Het ontwikkelen van beleid om Patyna een stevige financiële basis te geven is een belangrijke prioriteit waar de nieuwe bestuurder invulling aan gaat geven.

De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd op gebied van innovatie wat onder andere heeft geleid tot een eigen innovatiecentrum. De bestuurder die wij werven zorgt ervoor dat innovatie hoog op de agenda van Patyna blijft staan. Het bestendigen van innovatieve projecten, aanbrengen van focus hierin en waar nodig temporiseren is daar echter onlosmakelijk mee verbonden. Daarnaast is het werken aan gelijkwaardige kwaliteit binnen de hele organisatie en het ‘ontschotten’ van de verschillende diensten van Patyna een belangrijk aandachtspunt.

Wat vraagt Patyna van u?

Voor Patyna zijn we op zoek naar een verbindende en ondernemende bestuurder die bevlogenheid en empathie combineert met een gezonde dosis zakelijkheid. Gelijkwaardigheid en een gezamenlijke visie binnen de raad van bestuur staat hoog in het vaandel. De besturingsfilosofie om verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie neer te leggen waarbij het management hun medewerkers vanuit deze filosofie in hun kracht zetten wordt omarmt door de toekomstige bestuurder. Met natuurlijk overwicht en ‘bestuurlijke wijsheid’ krijgt u zaken in beweging. Gedrevenheid en een onderzoekende stijl gaan hand in hand. Humor en wederzijds respect zijn belangrijke eigenschappen. U uit zich kritisch in een positieve sfeer.

De bestuurder die wij zoeken:

 • Heeft een academisch werk- en denkniveau.
 • Heeft aantoonbare bedrijfsmatige ervaring, is stevig financieel onderlegd en heeft expertise in de sturing van grote professionele organisaties
 • Heeft een grote mate van affiniteit met de zorg voor ouderen en een visie op de actuele ontwikkelingen in de ouderenzorg.
 • Beschikt over meerjarige ervaring in een integrale, verantwoordelijke, strategische (bestuurlijke) positie.
Meer over de functie-inhoud, uitdagingen, persoonlijkheidsprofiel en functie-eisen en competenties is te lezen in het uitgebreide profiel dat bovenaan deze site kan worden gedownload.

Meer informatie

Voor meer informatie over de organisatie, zie ook de website van Patyna. Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je contact opnemen met het secretariaat Werving & Search en vragen naar adviseur Manon Min, via telefoonnummer (088) 00 868 00. Voor vragen over de procedure kun je via hetzelfde nummer contact opnemen met Helga van Leeuwen, searcher.

Solliciteren

De reactietermijn is gesloten.

Sluit Menu