Lid Raad van Toezicht

SDW

  • Roosendaal

Leeuwendaal zoekt voor SDW een Lid Raad van Toezicht

‘ Een bestuurlijk bedrijfsmatig zorgprofiel gericht op vastgoed, ICT en innovatie’


Werken bij SDW is werken bij een organisatie die het belangrijk vindt dat alle mensen met een verstandelijke beperking leven zoals zij dat willen. En dat ze meedoen in de samenleving. Of ze nu ondersteuning nodig hebben of niet.

Over SDW

SDW ondersteunt kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een (verstandelijke)beperking of ontwikkelingsachterstand in West-Brabant en Zeeland en werkt aan een samenleving waarin iedereen kan meedoen, met of zonder beperkingen. SDW staat midden in een samenleving waarbij de mens centraal staat en regie voert over zijn/haar leven.


‘Leven zoals jij het wilt’, ‘SDW daagt uit’ en ‘Zelf regisseren, talenten inzetten en samenwerken’

Bovenstaande zinnen staan boven het jaarplan 2020 en geven helder aan waar SDW voor staat. Voor 2020 staan geen grote beleidswijzigingen op stapel. Accenten worden gelegd op het innoveren en het verder brengen van de team –en organisatieontwikkeling richting een cliëntvolgende organisatie. De nieuwe bestuurder zal samen met het MT en de organisatie naar de toekomst kijken en een nieuwe P&C cyclus opstellen, passend bij de dynamische snel veranderende omgeving. Opdracht daarbij is de organisatie optimaal wendbaar te maken.

De Raad van Toezicht

De raad van toezicht bestaat uit vijf leden en kent de volgende commissies; auditcommissie, kwaliteitscommissie en remuneratiecommissie. De raad van toezicht is onafhankelijk en proactief en houdt toekomstgericht toezicht op de integraliteit en integriteit van de besluitvorming en op het waarborgen van identiteit, missie, visie, kernwaarden SDW. Deze zijn verwoord in de (meerjaren)beleidsplannen, tegen de achtergrond van de relevante belangen van interne en externe belanghebbenden. De Raad opereert vanuit een collectieve, integrale verantwoordelijkheid, waaraan alle leden in staat en bereid moeten zijn een bijdrage te leveren. Het uitgangspunt bij het toezichthouden is het cliëntperspectief. De raad van toezicht is betrokken en nabij zowel naar de organisatie als naar elkaar.

Wat vraagt SDW van u?

Vanwege het reguliere terugtreden van de voorzitter (opgevolgd door één van de leden) zoeken wij voor SDW een lid raad van toezicht met bestuurlijke en bedrijfsmatige zorgervaring met aandacht voor vastgoed, ICT en Innovatie. Juridische kennis is een pre. U gaat deel uitmaken van de auditcommissie.
Wat vragen wij van het nieuwe lid raad van toezicht:
  • WO werk- en denkniveau.
  • Bestuurlijke en raad van toezicht ervaring binnen de zorg vanuit een bedrijfsmatig perspectief.
  • Een sterke binding met de doelstelling van SDW en een sterke affiniteit met de bijbehorende werkvelden.
  • Heeft een ‘stevig’ bedrijfskundig profiel met een sterke nadruk op vastgoed, ICT en Innovaties.
  • Sterke affiniteit met en een heldere visie op de zorg (ontwikkelingen).
  • Bereid en in staat mee te denken over, en bij te dragen aan vernieuwend en waardegedreven toezicht
  • Onafhankelijk en kritische opstelling naar elkaar en naar de bestuurder. Geen externe onverenigbare belangen.

Wat biedt SDW?

Een toezichthoudende functie in een stabiele organisatie met een goede naam in de regio, Voor het functioneren als toezichthouder wordt aan leden van de raad van toezicht een vergoeding gegeven op basis van de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ) en conform de WNT.

Meer informatie

Voor meer informatie over de organisatie, zie ook de website van SDW. Voor meer informatie over de functie kunt u het uitgebreide functieprofiel bovenaan de site downloaden. Heeft u vervolgens nog inhoudelijke vragen over de functie, dan kunt u contact opnemen met Douwe Wijbenga, directeur Interimmanagement en Werving & Search, en voor vragen over de procedure met Mariëlle Eijken, executive searcher. Zij zijn bereikbaar via 088-0086800.

Solliciteren

Om te solliciteren, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om uw emailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief. We ontvangen uw reactie graag vóór 19 april 2020.

Sluit Menu