Raadslid (juridisch profiel)

Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming

 • Den Haag

Functieomvang: 8 uur per week (0,2 fte)

Leeuwendaal zoekt voor de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming in Den Haag drie raadsleden voor de afdeling Advisering.

De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) is een bij wet ingesteld onafhankelijk orgaan. De RSJ heeft twee hoofdtaken: advies en rechtspraak. De RSJ ziet door deze twee hoofdtaken toe op een humane en rechtvaardige toepassing van sancties en jeugdbeschermingsmaatregelen en streeft naar naleving van de fundamentele rechten van degenen die in het kader van sancties en jeugdbeschermingsmaatregelen aan de zorg van de overheid zijn toevertrouwd. De Raad wordt ondersteund door een ambtelijk secretariaat van ongeveer 50 medewerkers (waaronder acht adviseurs) onder leiding van een algemeen secretaris. Het secretariaat is gevestigd in het gebouw van de Hoge Raad te Den Haag.


Het functioneren van de RSJ is geregeld in de Instellingswet Raad voor de strafrechttoepassing en jeugdbescherming 2015 (de Instellingswet). Deze instellingswet trad op 1 juli 2015 in werking en reguleert een RSJ bestaande uit twee onafhankelijk van elkaar opererende afdelingen: de afdeling Rechtspraak en de afdeling Advisering. De afdeling Advisering van de RSJ adviseert gevraagd en ongevraagd de minister van Justitie en Veiligheid. De afdeling Rechtspraak van de RSJ beoordeelt in hoger beroep onder meer klachten van mensen die in het kader van sancties of maatregelen aan de zorg van de overheid zijn toevertrouwd.

De rol van raadslid

De leden van de Raad worden benoemd op grond van inhoudelijke deskundigheid en maatschappelijke kennis en ervaring die nodig is voor een goede vervulling van de taken van de RSJ. De afdeling Advisering bestaat uit tien leden, waaronder rechters, advocaten en deskundigen uit de kring van het maatschappelijk werk en (gedrags-)wetenschappers.


Voor de RSJ en voor de afdeling Advisering in het bijzonder zijn wij op zoek naar drie leden met de volgende profielen:

 1. een jurist met expertise in familie- en jeugdrecht, bijvoorbeeld een hoogleraar
 2. een forensisch psychiater
 3. een bestuurder uit het sociaal domein, bijvoorbeeld (vergelijkbaar met) een burgemeester.
Van raadsleden wordt een onafhankelijk en deskundig advies verwacht, gebaseerd op feiten, argumenten en afwegingen. De RSJ is kritisch en organiseert waar mogelijk de eigen tegenspraak. Van raadsleden mag dan ook een kritische, autonome instelling worden verwacht. Raadsleden brengen proactief thema’s onder de aandacht, die aansluiten bij de actuele politiek-maatschappelijke ontwikkelingen waar het gevangeniswezen, de forensische zorg, het jeugddomein en de reclassering/ het sociaal domein betreft. Waar nodig brengen ze de discussie op gang. Meer informatie over de inhoud van de functie leest u in het profiel dat u bovenaan de site kunt downloaden.

Wat biedt de RSJ?

 • Een nevenfunctie in een bijzondere organisatie met een aanstellingstermijn van (maximaal driemaal) een termijn van vier jaar met een tijdsinvestering van gemiddeld een dag per week. Eenmaal per drie weken vergaderen de leden en adviseurs.
 • Een vergoeding overeenkomstig schaal 17 van de CAO Rijk op basis van 0,2 FTE.
 • Een werkplek op de tweede verdieping in het gebouw van de Hoge Raad aan de Korte Voorhout in Den Haag.

Wat vraagt de RSJ?

Als raadslid bent u:
 • maatschappelijk betrokken en in staat het brede perspectief te overzien;
 • in staat tot onafhankelijke oordeelsvorming in multidisciplinair verband; communicatief sterk;
 • op de hoogte van de ontwikkelingen op het terrein waarop de RSJ zich begeeft;
 • in staat de woordvoering te verzorgen over het opgestelde advies;
 • in staat te bogen op ruime ervaring en vakinhoudelijke kennis op hoog niveau.

Wilt u meer weten?

Meer informatie over de functie-inhoud en competenties voor deze positie kunt u lezen in het uitgebreide profiel dat u dat bovenaan deze site kunt downloaden.

Meer Informatie over de RSJ leest u op de site van RSJ.

Voor specifieke vragen over de functie kunt u contact opnemen met Truus Strijbis of Janine Trompetter, senior adviseurs werving en search. Vragen over de procedure kunt u stellen aan Helga van Leeuwen, executive searcher. Zij zijn allen bereikbaar via telefoonnummer (088) 00 868 00.

Solliciteren

De reactietermijn is gesloten.

Sluit Menu