Raad van Bestuur

Allévo Zorg- en Dienstverlening

 • Goes

Functieomvang: Fulltime

Leeuwendaal zoekt voor Allévo een Bestuurder met visie en oog voor kansen en innovatie, die enthousiasme en plezier uitstraalt en gericht is op samenwerking.

Over Allévo

Allévo is een brede zorgorganisatie die goede zorg en ondersteuning biedt van thuiszorg tot wonen met zorg, revalidatie en specialistische hulp. Van preventie tot zorg in de laatste levensfase. Zij biedt deze hulp zelf of in samenwerking met de collega zorgaanbieders in de regio. Allévo wil er echt zijn voor mensen die hulp of zorg nodig hebben en zet zich in om hen het leven te laten leiden zoals zij dat willen. De cliënt bepaalt wat goede zorg is. De medewerkers van Allévo luisteren, denken mee en zorgen. Om de missie en visie in de praktijk te brengen, zijn vier kernwaarden van groot belang, te weten: betrokken, dichtbij, echt en verantwoordelijk. Allévo is te typeren als een organisatie waar medewerkers naast de cliënt staan en vanuit enthousiasme en betrokkenheid de beste zorg geven.

Allévo is in de regio een grote organisatie met een omvang van 1.620 medewerkers (circa 833 fte) en 425 vrijwilligers. Het totaal aantal cliënten is ruim 3.700 en de omzet is 52,3 miljoen. De organisatie staat er goed voor, zowel op het gebied van kwaliteit van zorg, als financieel.

De opdracht

Vanwege het aanstaande vertrek van de huidige bestuurder, is de Raad van Toezicht van Allévo op zoek naar een nieuwe bestuurder.

De komende jaren krijgt Allévo in toenemende mate te maken met ontwikkelingen als vergrijzing, de verschuiving van ziekenhuiszorg naar zorg thuis, de stijgende behoefte aan sociale ondersteuning, de groeiende complexiteit van de zorg en behoefte aan vaste hulpverleners. In de strategische visie is beschreven dat Allévo een wendbare en innovatieve organisatie wil zijn, die optimaal gebruik maakt van de kwaliteiten van haar medewerkers. Een organisatie die samenzijn, samenhang en samenwerking bevordert.

Allévo heeft in voornoemde strategische visie een aantal andere uitgangspunten vastgesteld waaruit een aantal opgaven voor de nieuwe bestuurder kunnen worden afgeleid:

 • Het cliëntproces is leidend en niet het organisatieproces. Allévo gaat uit van de cliënt centraal/persoonsgerichte zorg en totstandkoming van het product door de interactie tussen de cliënt en de medewerker. De organisatie moet dusdanig zijn ingericht dat aan dit uitgangspunt zo maximaal mogelijk kan worden voldaan.
 • Allévo wil haar medewerkers en teams meer professionele operationele ruimte geven, waarbij de verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie wordt belegd (evenwel volgens het principe ‘ruimte binnen eenduidige vastgestelde kaders’). Deze teams moeten voldoende geëquipeerd zijn waarbij de regelruimte, middelen en informatie die aan hen beschikbaar gesteld worden passen bij de verantwoordelijkheden en bevoegdheden die de teams hebben.

Wat biedt Allévo?

 • Samenwerken aan de ontwikkeling van zorg.
 • Een enthousiast team medewerkers bij wie werkplezier hoog in het vaandel staat.
 • Arbeidsvoorwaarden conform de regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen voor de VVT sector, die voldoen aan de regels van de Wet Normering Topinkomens (WNT klasse 4).
 • Een fulltime functie (36 uur) met standplaats Goes.
 • Allévo is bereid zich in te spannen voor de werkgelegenheid in de regio van een eventuele partner.

Wat vraagt Allévo van u?

Bij de ontwikkelfase en strategische ambities van Allévo past een bestuurder die een open werkklimaat creëert, waarin medewerkers elkaar inspireren en worden uitgedaagd van perspectief te veranderen, grenzen te verleggen, verantwoordelijkheid te nemen en het beste uit zichzelf te halen. Wij zoeken dan ook een bestuurder die ruimte biedt voor ideeën en initiatieven vanuit de organisatie. De bestuurder legt, binnen de geschetste kaders, de verantwoordelijkheid voor taken zo laag mogelijk in de organisatie en vindt integraliteit en kwaliteit van dienstverlening vanzelfsprekend.


Belangrijke vereisten zijn onder meer:

 • Beschikt over universitair werk- en denkniveau, wat blijkt uit een academische opleiding.
 • Beschikt over aantoonbare relevante kennis en ervaring, waaronder bewezen leidinggevende capaciteiten.
 • Heeft aantoonbare affiniteit met en visie op de zorg, is op de hoogte van de innovaties in de zorg en weet wat er speelt.
 • Is generalistisch onderlegd en innovatief op gebied van zorg en bedrijfsvoering. Combineert de inhoudelijke ervaring met een brede bestuurlijke blik.
 • Creëert duidelijke kaders zodat iedereen weet waar zij aan toe is met behoud van eigen regie en ruimte voor eigen inbreng.

Meer informatie

Voor meer informatie over de organisatie, zie ook de website van Allévo.
Voor meer informatie over de functie, download hier het uitgebreide functieprofiel.
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat Werving & Search en vragen naar Truus Strijbis of Peter Gerritsen, adviseurs, via telefoonnummer (088) 00 868 00.

Solliciteren

De reactietermijn is gesloten.
Foto van Peter Gerritsen

Peter Gerritsen

Directeur HR Strategie en Realisatie

Peter is een gedreven professional en helpt mensen en organisaties met het realiseren van de gestelde opgave door het maximaal inzetten van hun eigen en elkaars sterke punten. Samenbindend leiderschap, strategische visie en operationeel handelen zijn dominante vaardigheden. Peter beschikt over ruime ervaring als bestuurder, directielid, toezichthouder, manager, organisatieadviseur en executive search consultant binnen onder andere zorg & welzijn, overheid en maatschappelijke organisaties.…

Mobiel: 06 3165 9677

Sluit Menu