Voorzitter Raad van Toezicht

Atalmedial

 • Amsterdam

Leeuwendaal zoekt voor Atalmedial een Voorzitter Raad van Toezicht.

Bestuurlijk profiel met gevoel voor ondernemerschap

Over Atalmedial

Partnerschap, Deskundigheid, Comfort en Betrouwbaarheid. Dat zijn de kernwaarden waar Atalmedial voor staat.


Atalmedial is één van de grootste samenwerkingspartners in Nederland op het gebied van laboratoriumdiagnostiek en biedt een breed pakket aan diensten aan zowel huisartsen, ziekenhuizen en andere (zorg)instellingen. Atalmedial biedt betrouwbare en betaalbare diagnostiek, consultancy, advies en service op het gebied van klinische chemie, medische microbiologie en trombosezorg. Ook organiseert Atalmedial, in samenspraak en bij voorkeur met regionale partners, andere vormen van diagnostische ondersteuning zoals functiediagnostiek en pathologie.

Atalmedial zet in op het kunnen bieden van betekenisvolle uitslagen. Een combinatie van laboratoriumgegevens en consultatie vanuit verschillende disciplines eventueel aangevuld met informatie vanuit de beeldvormende diagnostiek, levert meer toegevoegde waarde. De uitslag krijgt steeds meer invloed en betekenis en kan ook worden ingezet voor preventie: “Het begint met zeker weten.” Atalmedial werkt voor het uitvoeren van haar diagnostische onderzoeken volgens het centraal-decentraal model: ‘centraal wat kan, decentraal wat moet’. Dit houdt in dat Atalmedial zoveel mogelijk onderzoeken uitvoert op haar centrale laboratorium in Amsterdam.

Raad van Toezicht
Atalmedial heeft een tweehoofdige raad van bestuur en een raad van toezicht die thans bestaat uit vijf leden. Vanwege het reguliere terugtreden van de huidige voorzitter per april 2020 zoeken wij voor Atalmedial een voorzitter raad van toezicht. In 2019 zijn twee nieuwe leden raad van toezicht toegetreden. Met de komst van een nieuwe voorzitter betekent dit dat er de komende periode gebouwd gaat worden aan een grotendeels nieuwe raad. Belangrijke strategische thema’s voor Atalmedial zijn:

 • meerwaarde van diagnostiek;
 • verbinding met de patiënt c.q. consument;
 • betrokken, bevlogen en deskundige medewerkers;
 • digitalisering;
 • innovatie.
Andere thema’s die op korte termijn onderwerp van gesprek zijn binnen de raad van toezicht, zijn de ontwikkelingen binnen de trombosezorg en mogelijke schaalvergroting door verdergaande samenwerking tussen de nulde, eerste, tweede en derde lijn in de regio.

Wat vraagt Atalmedial van u?

Wij zoeken een ervaren toezichthouder die het vermogen heeft om met natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de raad van toezicht te vervullen in deze betrokken en in openheid samenwerkende raad. De voorzitter heeft een visie op het toezicht op een maatschappelijke onderneming en inzicht in de rol en positie van de raad van toezicht. Hij/zij is sparringpartner en eerste aanspreekpunt voor de raad van bestuur en levert een belangrijke bijdrage aan menings- en besluitvorming in de raad van toezicht. Een belangrijke taak in de relatie tussen raad van bestuur en raad van toezicht is het uitzetten van de strategische lijnen en wat ervoor nodig is deze te realiseren. De voorzitter is daarbij proactief en resultaatgericht.

Voor deze vacature zijn o.a. de volgende meer specifieke competenties gewenst:
 • Bestuurlijke statuur.
 • Gevoel voor ondernemerschap.
 • Strategisch inzicht en helikopterview, overstijgend denkvermogen.
 • Sparringpartner van niveau die de juiste en scherpe vragen stelt.
 • Oog voor de ‘eigenheid’ van alle leden, heeft een natuurlijk overwicht en is goed in staat om de afspraken en de voortgang te borgen.
 • Dusdanige eigenschappen en uitstraling dat hij/zij, in combinatie met een relevant netwerk, zo nodig extern een rol in het belang van de organisatie kan vervullen.
Belangrijke algemene vereisten zijn onder meer:
 • Een academisch denk- en werkniveau.
 • Ruime ervaring als bestuurder en/of toezichthouder in een complexe organisatie.
 • Op de hoogte van de relevante trends en ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie en de sector en zich bewust van de strategische consequenties ervan voor de organisatie.
 • Een relevant netwerk in de zorg/ziekenhuissector kan een pre zijn. Gezien de ontwikkelingen in de sector en de te maken strategische keuzes is ook ervaring en expertise in een ondernemende (internationale) omgeving een waardevolle toevoeging.

Arbeidsvoorwaarden

De raad van toezicht ontvangt een vergoeding op basis van de Wet Normering Topinkomens (WNT 2) en de daarbij behorende Ministeriële Regeling. Indeling klasse IV. Het advies van de NVTZ wordt gevolgd (8% voor leden en 12% voor de voorzitter)

Meer informatie

Voor meer informatie over de organisatie, zie ook de website van Atalmedial.
Voor meer informatie over de functie kunt u het uitgebreide functieprofiel bovenaan de site downloaden.
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Truus Strijbis, adviseur werving & search, en voor vragen over de procedure met Marielle Eijken, searcher. Zij zijn bereikbaar via het secretariaat Werving & Search, telefoonnummer (088) 00 868 00.

Solliciteren

Om te solliciteren klikt u op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om uw emailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief. Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure, er worden referenties ingewonnen en er wordt een pre-employment/integriteitsonderzoek gedaan.


Wij ontvangen uw reactie graag uiterlijk 31 januari 2020 (verlengd).

Sluit Menu