Concerncontroller / Manager Finance & Control

Zorggroep Apeldoorn e.o.

 • Apeldoorn

Functieomvang: fulltime (36 uur)

Leeuwendaal zoekt voor Zorggroep Apeldoorn een Concerncontroller/ Manager Finance & Control

Zorggroep Apeldoorn en omstreken (ZGA) is een kleurrijke organisatie met verschillende culturen, maar met één duidelijke missie: Onder regie van de cliënt goede zorg en behandeling verlenen!

Wat biedt ZGA?

 • Een werkplek in een prettige, laagdrempelige, maatschappelijk betrokken organisatie, gelegen in het groen aan de rand van Apeldoorn.
 • Een dynamische organisatie met veel potentie, voor kandidaten die het leuk vinden om te bouwen, ligt hier een prachtige uitdaging!
 • Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en een salaris in overeenstemming met de zwaarte van de functie, ingeschaald conform de cao VVT.

Over ZGA

ZGA is een inspirerende, maatschappelijke onderneming die een gevarieerd pakket aan voorzieningen en zorg- en dienstverleningsproducten biedt in de regio Oost-Veluwe. ZGA is ontstaan door het samengaan van verschillende verzorgings- en verpleeghuizen in de regio Apeldoorn en omstreken.

De missie van ZGA luidt: ZGA als partner dichterbij. De daarbij behorende visie is: ZGA staat dicht bij de cliënt. Voor ZGA is het leven zoals de cliënt wenst te leven het startpunt. Dat kan van alles betekenen: een fijne leefomgeving, in contact zijn met naasten, zelf keuzes maken, zingeving en geheel jezelf kunnen zijn.

In lijn met de ontwikkelingen in de ouderenzorg de afgelopen jaren, heeft ZGA de focus gelegd op de complexe intensieve zorg en specialisatie. ZGA is dan ook het beste te omschrijven als een gedegen en gespecialiseerde zorgaanbieder op het gebied van geriatrie in de regio Apeldoorn en omstreken. Bij ZGA werken ongeveer 1500 medewerkers en 900 vrijwilligers verdeeld over veertien locaties. De jaarlijkse omzet is circa 75 miljoen.

De topstructuur van de organisatie bestaat uit een éénhoofdige raad van bestuur en zes managers; manager wonen & zorg, manager facilitair (a.i.), manager P&O (a.i.), concerncontroller/manager F&C, manager kwaliteit & beleid (a.i.), manager behandeldienst (a.i.). ZGA beschikt over een Raad van Toezicht (voorzitter en vijf leden), Ondernemingsraad en Centrale Cliëntenraad. Iedere locatie kent een lokale Cliëntenraad.

Wat ga je doen?

De concerncontroller/ manager F&C is als ‘financieel geweten’ van ZGA eindverantwoordelijk voor de aansturing van de afdeling planning & control en de financiële -en salarisadministratie. Je valt direct onder en rapporteert aan de raad van bestuur. Als lid van het managementteam draag je actief bij aan de strategische koers en positionering van ZGA en ben je in de volle breedte van je vakgebied een betrokken sparringpartner en adviseur voor je bestuurder, mede MT- leden en overige collega’s. Dit in een fase van de organisatie waar er financiële ombuiging noodzakelijk is om de ambities te kunnen realiseren. Planning en control dient zich te ontwikkelen als volwaardig businesspartner; daar ligt een belangrijke opgave.

Tot je taken en verantwoordelijkheden behoren o.a.:

 • (Verder) vormgeven van het financieel beleid en bijbehorende sturing om voldoende financiële basis te creëren voor de toekomstige ambities. Professionaliseren en coördineren van de P&C cyclus.
 • Coördineren en uitvoeren van de integrale kwartaalrapportages.
 • Zorgdragen voor het opstellen van de jaarlijkse exploitatie-, en investeringsbegroting, de productiebegroting en de formatiebegroting, mede aan de hand van de (meerjaren) beleidsplanning.
 • Actualiseren meerjarenbegroting.
 • Zorgdragen voor het opstellen van de jaarrekening en productieverantwoordingen en overige financiële verslaglegging aan derden.
 • Projectleider voor organisatie-overschrijdende (verbeter)projecten.

Wie ben jij?

Voor deze stevige, maar mooie uitdaging zijn wij op zoek naar een gedreven, ervaren controller of financial uit de zorg. Het is belangrijk dat je beschikt over ruime ervaring en een bepaalde mate van wijsheid: een ‘academische doener’ die op natuurlijke wijze weet te schakelen tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau. Tegelijkertijd sta je waar nodig met je voeten in de klei en kun je operationeel de diepte in gaan. Je bent een verbinder die graag over de grenzen van zijn of haar vakgebied heen kijkt en samenwerking stimuleert; zowel binnen je eigen team als met de andere disciplines binnen ZGA.

Verder neem je als Concerncontroller/ Manager F&C mee:

 • Een afgeronde relevante WO-opleiding (bedrijfseconomie, accountancy of vergelijkbaar) en ruime relevante werkervaring.
 • Aantoonbare leidinggevende ervaring in een vergelijkbare positie binnen de zorg waarbij ervaring met de ouderenzorg een pré is.
 • Kennis van financieringsstromen, zorgkantoren en andere relevante externe stakeholders zoals banken en lokale overheden.
 • Een generalist met vakinhoudelijke expertise. Heeft ruime kennis van alle aspecten van het vakgebied.
 • Ruime ervaring met strategie- en beleidsvorming, financieel beheer, alsmede met risicomanagement.

Meer informatie

Voor meer informatie over de organisatie, zie ook de website van ZGA.
Voor meer informatie over de functie, download hier het uitgebreide functieprofiel.
Voor overige vragen kun je contact opnemen met het secretariaat Werving & Search en vragen naar adviseurs Douwe Wijbenga en Erik Frieling via telefoonnummer (088) 00 868 00.

Solliciteren

De reactietermijn is gesloten.

Sluit Menu