Directeur-bestuurder

Stichting Kinderopvang Stad Groningen (SKSG)

 • Groningen

Leeuwendaal zoekt voor Stichting Kinderopvang Stad Groningen (SKSG) een directeur-bestuurder


Bouw jij mee aan de droom van onze kinderen? Werken bij SKSG is werken bij een sterk maatschappelijk betrokken organisatie waar het kind en zijn ontwikkeling voorop staan, maar die tevens een betrouwbare en aantrekkelijke partner wil zijn voor ouders, onderwijs, medewerkers, gemeenten, zorg en anderen. SKSG groeit en is volop in beweging om invulling te geven aan haar ambities en de vraag vanuit de markt.

Wat biedt SKSG?

 • Een droombaan voor een maatschappelijk ondernemer in een dynamische context met een veelheid aan interne en externe stakeholders.
 • Werken bij SKSG is werken bij een van de grootste en oudste kinderopvangorganisaties met een hoog ambitieniveau. Zo kun je onder andere een bijdrage leveren aan de verdergaande samenwerking met het onderwijs, het bouwen van het pedagogisch expertisecentrum en biedt de organisatie alle ruimte voor ondernemerschap en innovatie.
 • Samen met een team van deskundige en enthousiaste professionals kun je waarde toevoegen aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen.
 • De honorering vindt plaats volgens de Richtlijn Arbeidsvoorwaarden Bestuurders Kinderopvang van de bdKO 2019, schaal I (minimaal € 109.768,-, maximaal € 131.227,- bruto per jaar).

Over SKSG

SKSG is een van de grootste en oudste professionele kinderopvangorganisaties in Nederland met circa 100 verschillende locaties en gastouders in de gemeente Groningen en gemeente Westerkwartier. De stichting is een bekende en vertrouwde speler met een historie van meer dan 115 jaar. Iedere dag zetten ruim 1000 professionals zich met hart en ziel in voor de ruim 7.000 kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar die aan de zorg van SKSG zijn toevertrouwd. SKSG heeft een veelvormig aanbod van opvang: kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouderopvang. SKSG is er van overtuigd dat de ontwikkeling van kinderen ertoe doet; voor henzelf en voor anderen, voor nu en voor later. SKSG heeft de ambitie verder te groeien richting ‘het pedagogisch instituut van Groningen’. De ontwikkeling naar integrale kindcentra waarbinnen de pedagogische expertise van SKSG een gelijkwaardige en prominente plek zal moeten krijgen, is een van de belangrijkste strategische thema’s van de organisatie.

De opgave

SKSG is een stabiele organisatie met een stevige basis en een heldere strategie. De bestuurder krijgt de opdracht om vanuit deze basis – in nauwe samenwerking met het directieteam en alle medewerkers – de dromen van SKSG door te ontwikkelen en te realiseren en te bouwen aan een toekomstbestendige organisatie. Belangrijke thema’s in de koers van SKSG zijn onder andere de ambitie om het pedagogisch expertisecentrum van Groningen te worden, het groeiende belang van de relatie met het onderwijs (ontwikkeling van IKC’s) én goed werkgeverschap met aandacht voor het welbevinden en de ontwikkeling van haar medewerkers.

Als directeur/bestuurder ben je actief op de volgende terreinen:

 • Strategische koers en positionering
 • Aansturen van de organisatie met aandacht voor goed werkgeverschap
 • Relatiebeheer
 • Ondernemerschap
 • (Regionale en landelijke) vertegenwoordiging
 • Bedrijfsvoering

Wat vraagt SKSG van jou?

De directeur-bestuurder die wij zoeken voor SKSG voelt zich thuis in de rol van maatschappelijk ondernemend bestuurder in een commerciële omgeving met maatschappelijke strategische vraagstukken. Je bent gemakkelijk benaderbaar en zichtbaar voor medewerkers, ouders, kinderen en samenwerkingspartners. Verder heb je oprechte aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling en ambities van mensen in de organisatie en biedt hen een veilige omgeving.
Belangrijke vereisten/competenties zijn onder meer:
 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Ruime ervaring in een eindverantwoordelijke positie en het aansturen van een brede integrale portefeuille in een dienstverlenende en klantgerichte organisatie.
 • Strategische denkkracht en visie.
 • Bestuurlijk sensitief en een netwerker pur sang.
 • Inspirerend leiderschap. Ervaring met het leidinggeven aan professionals met oog voor autonomie, persoonlijke ontwikkeling en ambities.
 • Een aansprekende motivatie voor en oprechte interesse in kinderen en ouders en de sectoren kinderopvang en onderwijs.
 • Een open en ontvankelijke houding jegens medezeggenschap van medewerkers en ouders.
In het wervingsprofiel lees je meer over de taken en verantwoordelijkheden, het profiel en de eisen. Je kunt het profiel bovenaan de site downloaden.

Meer informatie

Voor meer informatie over de organisatie, zie ook de website van SKSG.
Voor meer informatie over de functie, download hier het uitgebreide functieprofiel.

Solliciteren

Reactietermijn is gesloten.

Sluit Menu