Lid College van Bestuur

“Ervaren bestuurder, samenwerkingsgericht en met passie voor het beroepsonderwijs”

STC Group

 • Rotterdam

Functieomvang: fulltime

Leeuwendaal zoekt voor STC Group een lid College van Bestuur.

“Wij staan voor de kracht van beroepsonderwijs. Als innovatieve vakinstelling ontwikkelen wij wereldwijd en samen met het bedrijfsleven het talent van de toekomst voor het havenindustrieel complex, de maritieme en de logistieke sector.”

Over STC Group

De stichting STC Group (hierna STC Group) is dé verticale onderwijs- en kennisinstelling voor scheepvaart, transport en havenindustrie. STC Group biedt onderwijs aan op vmbo-, mbo-, hbo– en masterniveau, volwasseneneducatie en toegepast onderzoek.

Als innovatieve vakinstelling ontwikkelt STC Group wereldwijd en samen met het bedrijfsleven het talent van de toekomst voor het havenindustrieel complex, de maritieme en de logistieke sector. De organisatie heeft locaties in binnen- en buitenland. STC Group is met een aantal dochtermaatschappijen actief in de zakelijke markt.

De organisatie telt zo’n zevenhonderd medewerkers die zich met veel passie en betrokkenheid sterk maken om de circa 700 vmbo’ers, 5.400 mbo’ers en 1.000 hbo’ers en masterstudenten op te leiden tot state-of-the-art professionals. De jaarlijkse baten bedroegen in 2018 circa € 100 miljoen waarvan ruim 75 % uit publieke onderwijsactiviteiten en 25 % uit private activiteiten.

STC Group kent een collegiaal bestuur met een driehoofdig College van Bestuur (voorzitter en twee leden). De bestuurders zijn als team verantwoordelijk voor de formulering en realisatie van de strategie en het beleid van de organisatie, de kwaliteit van het onderwijs, onderzoek, de dienstverlening en overige bedrijfsactiviteiten, de bedrijfsvoering en de hieruit voortvloeiende financiële resultaten. Daarnaast zijn zij ieder in het bijzonder verantwoordelijk voor de aan hen toegewezen portefeuilles. Het College van Bestuur (CvB) legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

De opdracht

Het onderwijs en de private activiteiten zijn onder alle drie de bestuurders verdeeld, net als de overige portefeuilles. De toekomstige portefeuilleverdeling en aansturing van andere thema’s/beleidsvelden/activiteiten, is mede afhankelijk van de onderlinge complementariteit binnen het CvB en hetgeen het nieuwe bestuurslid meebrengt aan kennis en ervaring.

STC Group wil toekomstgericht en innovatief beroepsonderwijs blijven aanbieden dat aansluit maar ook zoveel mogelijk anticipeert op de trends en ontwikkelingen in het havenindustrieel complex, de maritieme en de logistieke sector. De bestuurlijke opgave is gericht op het met elkaar doorbouwen op de ingezette strategische koers. STC Group heeft daarbij een stevige ambitie en zet onder meer in op verdere professionalisering, cultuurtransitie, innovatie van onderwijs en het tegelijkertijd werken aan het op orde houden van de basis.

Wat biedt STC Group?

 • Een bestuursfunctie bij een unieke en toonaangevende verticale onderwijsinstelling voor scheepvaart, transport en havenindustrie.
 • Veel ruimte om als bestuurder concreet bij te dragen aan de ambities, positionering en doorontwikkeling van STC Group.
 • Een collegiaal bestuur waarin met scherpte en humor samen wordt gewerkt aan innovatief en toekomstgericht beroepsonderwijs.
 • Een arbeidsovereenkomst voor de duur van vier jaar, met de mogelijkheid van verlenging voor vier jaar.
 • Een marktconforme beloning en de daarbij passende arbeidsvoorwaarden binnen de kaders van de WNT (klasse E).
 • Standplaats in het hart van de haven Rotterdam.

Wat vraagt STC Group van jou?

Gezien de samenstelling van het College van Bestuur gaat de voorkeur uit naar een vrouwelijke kandidaat. Bij STC Group past een stevige bestuurder met ervaring in of met het (beroeps)onderwijs. Een verbinder die gericht is op collegiale samenwerking en passie heeft voor het beroepsonderwijs, toegepast onderzoek en studenten. Bekend met de wereld van transport/logistiek, haven en/of maritieme sector, of in staat om daarin snel thuis te raken.

De nieuwe bestuurder van STC Group beschikt over een breed beïnvloedingsrepertoire, grote stijlflexibiliteit en maakt gebruik van de kracht en kwaliteiten in de organisatie. Je bent een stevige persoonlijkheid en inspirerende leider met natuurlijk gezag. Je bent ontwikkelingsgericht, streeft naar innovatie en continue verbetering van de organisatie en het onderwijs. Je hebt een open stijl van communiceren, geeft ruimte, gaat de dialoog aan en durft ook “op zijn Rotterdams” zaken te benoemen.

Belangrijke vereisten zijn onder meer:

 • Een academisch werk- en denkniveau is vanzelfsprekend.
 • Bestuurlijke ervaring opgedaan in of met het onderwijs is een absolute must.
 • Een heldere visie op het beroepsonderwijs, toegepast onderzoek en onderwijskundig leiderschap.
 • Bekend met de wereld van transport/logistiek, haven en/of maritieme sector dan wel in staat om daarin snel thuis kan raken.
 • Inzicht in de voor STC Group relevante maatschappelijke, politiek-bestuurlijke, onderwijskundige en arbeidsmarktontwikkelingen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de organisatie, zie ook de website van STC Group. Voor meer informatie over de functie, download hier het uitgebreide functieprofiel. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat Werving & Search en vragen naar Marcel ten Berge, adviseur, via telefoonnummer (088) 00 868 00.

Solliciteren

De reactietermijn is gesloten.

Sluit Menu