Lid Raad van Toezicht (Juridische portefeuille)

Atalmedial

 • Amsterdam

Over Atalmedial

Partnerschap, Deskundigheid, Comfort en Betrouwbaarheid. Dat zijn de kernwaarden waar Atalmedial voor staat.

Atalmedial is één van de grootste samenwerkingspartners in Nederland op het gebied van laboratoriumdiagnostiek en biedt een breed pakket aan diensten aan zowel huisartsen, ziekenhuizen en andere (zorg)instellingen. Atalmedial biedt betrouwbare en betaalbare diagnostiek, consultancy, advies en service op het gebied van klinische chemie, medische microbiologie en trombosezorg. Ook organiseert Atalmedial, in samenspraak en bij voorkeur met regionale partners, andere vormen van diagnostische ondersteuning zoals functiediagnostiek en pathologie.

Atalmedial zet in op het kunnen bieden van betekenisvolle uitslagen. Een combinatie van laboratoriumgegevens en consultatie vanuit verschillende disciplines eventueel aangevuld met informatie vanuit de beeldvormende diagnostiek, levert meer toegevoegde waarde. De uitslag krijgt steeds meer invloed en betekenis en kan ook worden ingezet voor preventie: “Het begint met zeker weten.” Atalmedial werkt voor het uitvoeren van haar diagnostische onderzoeken volgens het centraal-decentraal model: ‘centraal wat kan, decentraal wat moet’. Dit houdt in dat Atalmedial zoveel mogelijk onderzoeken uitvoert op haar centrale laboratorium in Amsterdam.

Raad van Toezicht
Atalmedial heeft een tweehoofdige raad van bestuur en een raad van toezicht die thans bestaat uit vijf leden. Binnen de raad van toezicht ontstaan twee vacatures: voor de juridische portefeuille en voor de portefeuille financiën & vastgoed. De raad van toezicht vergadert zes à zeven maal per jaar inclusief een strategiedag.

Belangrijke strategische thema’s voor Atalmedial zijn:

 • meerwaarde van diagnostiek;
 • verbinding met de patiënt c.q. consument;
 • betrokken, bevlogen en deskundige medewerkers;
 • digitalisering;
 • innovatie.
Andere thema’s die op korte termijn onderwerp van gesprek zijn binnen de raad van toezicht, zijn de ontwikkelingen binnen de trombosezorg en mogelijke schaalvergroting door verdergaande samenwerking tussen de nulde, eerste, tweede en derde lijn in de regio.

Wat vraagt Atalmedial van u?

Het lid raad van toezicht met de juridische portefeuille vervult een adviserende en informerende rol naar de overige leden van de raad van toezicht bij besluitvorming op het gebied van juridische zaken. Hij/zij overziet de juridische consequenties van organisatievraagstukken en heeft ervaring met juridische en governance vraagstukken.

Voor deze vacature zijn o.a. de volgende meer specifieke competenties gewenst:

 • Afgeronde universitaire opleiding rechten.
 • Meerjarige ervaring in een juridische werkomgeving.
 • Bij voorkeur bedrijfsjuridisch georiënteerd en ervaring in de M&A praktijk. Ervaring met het juridisch begeleiden van strategische allianties.
 • Het vermogen om op basis van vakinhoudelijke kennis de rol van juridisch deskundige in de raad van toezicht op zich te nemen.
Belangrijke algemene vereisten zijn onder meer:
 • Op strategisch niveau kunnen denken.
 • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband te kunnen uitoefenen.
 • Een sterk ontwikkeld normbesef.
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
 • Voldoende beschikbaarheid.
In het uitgebreide functieprofiel staat een uitgebreide beschrijving over de samenstelling van de raad, de profieleisen en de competenties voor het lid met de juridische portefeuille. U kunt het profiel bovenaan de site downloaden.

Arbeidsvoorwaarden

De raad van toezicht ontvangt een vergoeding op basis van de Wet Normering Topinkomens (WNT 2) en de daarbij behorende Ministeriële Regeling. Indeling klasse IV. Het advies van de NVTZ wordt gevolgd (8% voor leden en 12% voor de voorzitter).

Meer informatie

Voor meer informatie over de organisatie, zie ook de website van Atalmedial.
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat Werving & Search en vragen naar Truus Strijbis, adviseur, via telefoonnummer (088) 00 868 00.

Solliciteren

Reactietermijn is gesloten

Sluit Menu