Twee Buitengewoon Raadsleden (gedragsdeskundigen), afdeling Rechtspraak

Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ)

  • Den Haag

Leeuwendaal zoekt voor de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (verder RSJ) twee Gedragsdeskundigen/buitengewoon Raadsleden voor de afdeling Rechtspraak.

De organisatie

De overheid is verantwoordelijk voor de bejegening van degenen die als verdachte voor de rechter moeten komen en voor de zorg voor mensen aan wie door de rechter een straf (bijvoorbeeld gevangenisstraf) of maatregel (bijvoorbeeld tbs) is opgelegd voor het plegen van een strafbaar feit. Ook draagt de overheid zorg voor jeugdigen met een jeugdbeschermingsmaatregel, zoals een ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing. Deze ‘justitiabelen’ bevinden zich per definitie in een afhankelijke positie. Zij hebben daarom bescherming nodig tegen te ver gaande inbreuken op hun (grond)rechten of een willekeurige toepassing ervan. Als onafhankelijk rechtsprekend en adviserend orgaan van de Rijksoverheid is de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) hiervoor bij wet ingesteld. De RSJ bestaat daartoe uit twee onafhankelijk opererende afdelingen: de afdeling Advisering en de afdeling Rechtspraak.

De afdeling Rechtspraak

De afdeling Rechtspraak van de RSJ toetst als beroepsrechter beslissingen die zijn genomen over gedetineerden, tbs-gestelden en jeugdigen in justitiële jeugdinrichtingen die een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel ondergaan. Het gaat hierbij om individuele klachten of beslissingen en casuïstiek. Behalve om beslissingen van de inrichtingsdirecteur kan het bijvoorbeeld ook gaan over medisch handelen van een inrichtingsarts of beslissingen van de selectiefunctionaris of de minister voor Rechtsbescherming. Daarnaast kunnen beslissingen worden getoetst ten aanzien van jeugdigen die met een civielrechtelijke titel in een jeugdzorg plus instelling verblijven. Tenslotte adviseert een commissie de minister voor Rechtsbescherming in individuele zaken over interlandelijke adoptie.

De afdeling Rechtspraak telt momenteel 46 Raadsleden, waaronder rechters, advocaten, huisartsen, tandartsen, politie, psychiaters en psychologen. Door het vertrek van twee gedragsdeskundigen zijn er nu twee vacatures.

De functie

Als gedragsdeskundige/buitengewoon Raadslid van de afdeling Rechtspraak tekent u van tevoren in op een aantal beroepscommissiezittingen. U mag ervan uitgaan dat dit er circa 10-15 per jaar zullen zijn. In totaal zult u gemiddeld 1-1,5 dag nodig hebben voor de voorbereiding (lezen van stukken), 1 dag voor de zitting (stellen van vragen ter zitting en raadkamer na zitting) en een halve tot hele dag per zitting voor de beoordeling van conceptuitspraken die de secretaris van de beroepscommissie opstelt. Het werk zal een tijdsinvestering van gemiddeld een dagdeel per week van u vragen. Ook kan het zijn dat er ad hoc een beroep op u wordt gedaan om een collega te vervangen.

Als gedragswetenschapper zult u bij de beroepscommissiezittingen binnen de juridisch kaders uw oordeel moeten geven. U zit daarbij niet op de stoel van de behandelaar, maar u oordeelt of een genomen beslissing waartegen het beroep zich richt gedragsdeskundiginzichtelijk is, wat eraan opvalt. U hoeft zelf geen jurist te zijn, maar wel goed met juristen kunnen samenwerken waarbij u een kwestie kunt beoordelen vanuit gedragsdeskundig oogpunt en zo aanvullend meebeslist over beroepen.

Profiel

Voor de afdeling Rechtspraak van de RSJ zijn wij specifiek op zoek naar twee gedragsdeskundigen met affiniteit voor het werkveld van de RSJ (maar er niet werkzaam in zijn). Het gaat hierbij om psychologen, psychiaters of orthopedagogen met een BIG-registratie. Wij zoeken bij voorkeur deskundigen uit de praktijk die breed zijn opgeleid/in een breed werkveld werkzaam zijn (geweest) en een seniore ervaring hebben in bijvoorbeeld de GGZ, jeugdzorg, TBS, verstandelijk gehandicaptensector of verslavingsklinieken.

Functie-eisen

Raadsleden voldoen aan de volgende profieleisen:
  • Kritisch en in staat tot onafhankelijke oordeelsvorming in multidisciplinair verband.
  • Communicatief sterk en diplomatiek.
  • In staat te bogen op ruime ervaring en vakinhoudelijke kennis op hoog niveau.
  • Op de hoogte van de ontwikkelingen op het terrein waarop de RSJ zich begeeft.
  • Maatschappelijk betrokken en in staat het brede perspectief te overzien.
  • Interesse die verder strekt dan alleen het eigen vakgebied.

Wat biedt de RSJ?

De RSJ biedt een interessante nevenfunctie in een bijzondere organisatie. Interessant omdat u vanuit uw vakinhoudelijke expertise bijdraagt aan de bescherming van kwetsbare (van de overheid afhankelijke) personen. Bijzonder omdat binnen de RSJ gewerkt wordt met een diverse groep van specialisten met een hoog expertise niveau. U heeft het niet alleen over zaken die uw vakgebied betreffen, maar juist ook daarbuiten. Daarnaast is RSJ naar buiten toe weliswaar formeel, maar de onderlinge lijntjes zijn kort, men weet elkaar gemakkelijk te vinden en de sfeer is informeel.

Informatie

Wilt u meer weten over deze organisatie, de inhoud van de functie, de opgave en de profielschets, leest u dan het functieprofiel dat u boven aan deze pagina kunt downloaden.
De procedure wordt begeleid door Irina Raimondo, adviseur werving en search. Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt u met haar contact opnemen en voor vragen over de procedure met Anneloes van Dijk, research consultant. Zij zijn bereikbaar via 088-00 868 00.

Solliciteren

Om te solliciteren, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om uw emailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief.
We ontvangen uw reactie graag uiterlijk op zondag 17 april.

Sluit Menu