Leeuwendaal Logo
Farent
Farent zoekt een:

Drie leden raad van toezicht

Leeuwendaal zoekt voor stichting Farent drie leden raad van toezicht

Met hart voor de ondersteuning van kwetsbare mensen

De organisatie

Farent is sterk in sociaal werk en zet zich met ruim 250 professionals en 850 vrijwilligers in voor alle inwoners van ’s-Hertogenbosch en acht gemeenten in De Meierij en Midden-Brabant; Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Maasdriel, Meierijstad (Schijndel), Sint-Michielsgestel en Vught.

Farent is ambitieus en een ondernemende regionale netwerkorganisatie die de sociale basisinfrastructuur versterkt met dienstverlening die zich uitstrekt van de 0e tot de 1,5e lijn. Farent staat als dienstverlenende organisatie dichtbij bewoners door vrij toegankelijke basisondersteuning op de plekken waar zij wonen, werken en samenleven. Het gaat van individuele ondersteuning met diensten zoals (school)maatschappelijk werk, crisisinterventie en vrijwillige thuishulp, tot collectieve ondersteuning van buurtinitiatieven, kinder- en jongerenwerk en thematisch groepswerk. Preventie en het versterken van de draagkracht van het individu, de sociale netwerken en sociale cohesie in buurten en wijken staan daarbij voorop.

De raad van toezicht

De raad van toezicht (RvT) bestaat uit vijf leden. Volgens het rooster van aftreden zullen twee leden per april 2023 aftreden. Omwille van een soepele overgang is dat moment verschoven naar juni 2023. Tevens wordt in deze wervingsprocedure reeds geanticipeerd op de vrijkomende positie per 1 oktober 2023 van een derde lid die dan haar tweede termijn heeft vervuld. Van de in juni vrijkomende posities, zal er één op bindende voordracht van de OR worden ingevuld.

De toezichthouders werken in de RvT samen in grote collegialiteit en betrokkenheid bij het sociaal domein. In lijn met de toezichtvisie en het reglement van de raad van toezicht, beschikt Farent over toezichthouders die pro actief en betrokken hun rol en verantwoordelijkheid vormgeven. Naast het overleg met de bestuurder zijn er ook diverse contactmomenten met relevante in- en externe belanghebbenden. De RvT let sterk op de eigen rolvastheid en bijbehorende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

De RvT beschikt over een remuneratiecommissie en een auditcommissie. Voor de nieuwe toezichthouders is er de ruimte om lid van de remuneratiecommissie of lid van de auditcommissie te worden.

Profiel

We zijn voor Farent op zoek naar kandidaten die onder meer beschikken over:

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Bestuurlijke kwaliteiten;
 • Affiniteit met het sociaal werk en inzicht in de complexiteit van het sociaal domein;
 • Juist evenwicht tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand (rolvastheid);
 • Het vermogen en de juiste attitude om het bestuur als klankbord bij te staan;
 • Het vermogen om het beleid van Farent, de besturing van de organisatie en het functioneren van het bestuur te toetsen;
 • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband te kunnen uitoefenen;
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • Het vermogen om op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door het bestuur voorgelegde aangelegenheden (helikopterview);

Voor een optimale invulling van de vacante posities zijn we op zoek naar kandidaten die bij voorkeur:

 • Ervaring hebben met het op strategisch niveau opereren in een met Farent vergelijkbare maatschappelijke en/of politiek-bestuurlijke context;
 • Binding hebben met de regio waarin Farent werkzaam is.

Qua spreiding van kennis en ervaring binnen de RvT is voorts van belang;

 • dat één van de nieuwe leden overstijgende kennis en/of ervaring meebrengt op het vlak van de financiën in het sociaal domein;
 • dat één van de nieuwe leden bestuurlijke kennis van en/of ervaring heeft opgedaan binnen de gemeentelijke overheid of op andere wijze deze kennis en ervaring heeft opgedaan, bijvoorbeeld als strategisch adviseur of project-/programmamanager;
 • dat één van de nieuwe leden ervaring heeft met HR vraagstukken en thema’s zoals organisatieontwikkeling, systeemveranderingen, innovatie, professionalisering van dienstverlening en de bijbehorende vertaalslag naar de externe positionering;
 • dat één van de nieuwe leden expertise meeneemt met betrekking tot de positionering van het sociaal werk in de 0e tot 1,5e lijn en de samenwerking/verschuiving richting de zorg;
 • dat één van de nieuwe leden kennis heeft van medezeggenschap en OR-gerelateerde onderwerpen;
 • Voor de deelname aan de auditcommissie is financiële expertise gewenst.

Gezien de maatschappelijke rol en positionering van Farent, worden kandidaten die de inclusiviteit van en de diversiteit in de RvT versterken nadrukkelijk uitgenodigd om te solliciteren.

Wat biedt Farent?

Farent wil het verschil maken voor de kwetsbare burgers in de regio. Als toezichthouder kun je daaraan vanuit je rol en positie een waardevolle bijdrage leveren. De RvT van Farent werkt en wil blijven werken als een hecht team en investeert in zijn professionalisering onder meer door deelname aan de themadagen binnen Farent en het volgen van relevante cursussen en leergangen van de NVTZ.

Informatie

Wil je meer weten over deze organisatie, de inhoud van de posities, de gehele profielschets en de verdere procedure, lees dan het functieprofiel dat je hier kunt downloaden.
De procedure wordt begeleid door Marcel ten Berge, adviseur werving en search. Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je met hem contact opnemen en voor vragen over de procedure met Robin de Boer, research consultant. Zij zijn bereikbaar via 088 – 00 868 00.

Solliciteren

Om te solliciteren, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om je emailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief.
We ontvangen je reactie graag uiterlijk op 22 januari 2023 waarbij kandidaten expliciet worden verzocht tevens te vermelden of ze interesse hebben om op bindende voordracht van de OR plaats te nemen in de RvT.

Locatie: ‘s-Hertogenbosch
Functieomvang: Parttime
Sluitingdatum: 22-jan.-2023
Sollicitaties gesloten

Niet gevonden wat je zocht?

Bekijk deze vergelijkbare vacactures

Open sollicitatie

Junis

Voorzitter raad van bestuur

Junis
Alphen aan den Rijn 07-05-2023
Stichting Leerplein055

Voorzitter college van bestuur

Stichting Leerplein055
Apeldoorn 16-04-2023