Leeuwendaal Logo
Koninklijke Kentalis
Koninklijke Kentalis zoekt een:

Directeur Bedrijfsvoering

Leeuwendaal zoekt voor Koninklijke Kentalis een verbindende directeur Bedrijfsvoering met een visie op integrale bedrijfsvoering

De organisatie

Koninklijke Kentalis is een landelijke expertiseorganisatie die mensen ondersteunt die doof of slechthorend (DSH) zijn, die een communicatief meervoudige beperking hebben of doofblind zijn (CMB/DB) of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben. Het is belangrijk dat zij kunnen communiceren met anderen, worden begrepen en kunnen meedoen aan de samenleving. Daarom biedt Koninklijke Kentalis onderzoek, diagnostiek, zorg, speciaal onderwijs, ambulante begeleiding bij reguliere scholen en werkbegeleiding. Dagelijks zetten circa 5.000 medewerkers zich in om er alles aan te doen om te zorgen dat leerlingen, cliënten en patiënten met zelfvertrouwen mee kunnen doen aan de samenleving. Om de kwaliteit van het onderwijs en de zorg te blijven verhogen, doet Kentalis wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek.

De opgave

De uitdaging is om als lid van het nieuw te vormen strategisch directieteam van Kentalis en als positief kritische sparringpartner voor de tweehoofdige raad van bestuur en zes collega-directeuren mede verantwoordelijk te zijn voor de realisatie van het strategisch concernbeleid. Als directeur van de bedrijfsvoeringskolom, bestaande uit de afdelingen Finance & Control, ICT, Inkoop en Huisvesting & Facilitair, ben je, in nauwe samenwerking met de collegae binnen het primair proces en de directeur HR, verantwoordelijk voor het te voeren strategisch en tactisch beleid op het terrein van bedrijfsvoering alsook voor uitvoering hiervan. Je geeft vorm en inhoud aan de brede bedrijfsvoering door te denken en aan te sluiten bij wat het primaire proces nodig heeft om het beste onderwijs en de beste zorg te kunnen bieden aan onze leerlingen, patiënten en cliënten. Bovendien geef je op inspirerende, verbindende en ontwikkelgerichte wijze leiding aan alle medewerkers en het MT van het nieuwe organisatieonderdeel Bedrijfsvoering (Finance & Control, ICT, Huisvesting & Facilitair en Inkoop). Indirect geef je leiding aan ca. 228 fte.

Profiel

Je hebt een heldere visie op het ontwikkelen van een optimaal en duurzaam samenspel tussen ondersteunende bedrijfsvoering en primair proces. De externe en interne dynamiek zorgt voor een enerverende en soms ook taaie complexiteit. Je wordt enthousiast van de vele ontwikkelkansen en vernieuwingsuitdagingen en het in lijn daarmee ondernemend bouwen aan de positionering van Kentalis, een gezonde en duurzame financiële huishouding, bedrijfsvoering en samenwerking. Deze uitdagingen vragen niet alleen jouw strategisch en intellectueel-analytisch inzicht, maar doen ook een sterk beroep op jouw emotionele intelligentie in collectieve samenwerking, leiderschap en transitie. Je hebt een inspirerende visie op de transitie, de cruciale rol en positionering van interne dienstverlening en draagt de ambities op enthousiasmerende en congruente wijze uit. Je weet strategisch richting te geven en daarbij actuele gerelateerde ontwikkelingen op heldere en enthousiasmerende wijze betekenis te geven en op maat te vertalen naar ontwikkel- en prestatiedoelen op collectief en individueel niveau. Je bent een natuurlijk leider en je geeft op positieve, energieke, integere en ontwikkel- en samenwerkingsgerichte wijze vorm aan de aansturing van het nieuw te vormen multidisciplinaire managementteam bedrijfsvoering. Je weet collegae en teams in hun kracht te zetten en nodigt actief uit tot groei en reflectie. Met een duidelijk commitment, focus en bijbehorende scherpe keuzes stuur en stimuleer je multidisciplinaire samenwerking en ben je daadkrachtig in besluitvorming en prioritering. Je spreekt aan waar nodig en bent moedig in het toepassen van noodzakelijke interventies gericht op doorontwikkeling van de organisatie en kwaliteit van dienstverlening.

Om deze complexe functie te kunnen vervullen, voldoe je als directeur Bedrijfsvoering tenslotte aan de volgende belangrijke profieleisen:

 • Je hebt een visie op en bent in staat om sturing te geven aan multidisciplinaire dienstverlenende organisatieprocessen, gericht op kwaliteit, continuïteit en efficiëntie, in een goede samenhang met het primair proces. Je hebt daarbij ervaring met het initiëren, als boegbeeld uitdragen en implementeren van complexe transitieprocessen, vanuit een hoge mate van organisatiesensitiviteit en met oog voor fases van groei;
 • Je bent verbindend, gericht op het overkoepelend belang alsook op de positionering van Kentalis, en hebt ruime ervaring in het op inspirerende wijze en vanuit een heldere visie leidinggeven aan en aansturen van (teams van) professionals; gericht op verbinding, op innovatie, op samenwerking en op ontwikkeling van organisatie, teams en medewerkers. Je weet dit vorm te geven vanuit een plezierige balans tussen vertrouwen en control;
 • Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau en een relevante afgeronde academische opleiding;
 • Je doorziet strategisch relevante uitdagingen waar de brede sector -waarbinnen Kentalis opereert- voor staat en hebt affiniteit met de doelgroepen binnen Kentalis (pre);
 • Je hebt senior directie-ervaring op strategisch niveau, bij voorkeur opgedaan binnen diverse semipublieke domeinen, in een financiële en/of brede bedrijfsvoerende functie (bijvoorbeeld als directeur bedrijfsvoering, directeur ondersteunende diensten of directeur services) met bewezen ervaring op minimaal het financiële vakgebied en bij voorkeur tevens op een of meerdere van de andere terreinen die onderdeel uitmaken van de genoemde portefeuille (ICT, inkoop, facilitair, vastgoed);
 • Je hebt kennis van relevante wet- en regelgeving, financieringsstructuren en risicomanagement;
 • Je bent bereid, naast andere collegae, ca. een keer in de zes weken beschikbaar te zijn voor de crisisdienst;
 • Je bent zichtbaar, toegankelijk en integer, je hebt plezier in netwerken, je bezit uitstekende relationele en communicatieve vaardigheden, je weet te luisteren en het goede gesprek te voeren en hebt als boegbeeld een overtuigende senior presen(ta)tie.

Wat biedt Koninklijke Kentalis?

 • Een warm welkom in een afwisselende, uitdagende en bijzondere werkomgeving en organisatie. Samen met vakkundige en betrokken collega’s krijg je alle ruimte om van betekenis te zijn en ambities waar te maken. Zo draag je bij aan het levensgeluk van kinderen, jongeren of volwassen mensen die slechthorend, doof of doofblind zijn of een taalontwikkelingsstoornis of communicatief meervoudige beperking hebben;
 • Een inschaling van de functie in FWG 80, afhankelijk van opleiding, kennis en ervaring en gegeven de zwaarte en complexiteit van de opgave, op basis van de CAO Gehandicaptenzorg en uitgaande van een fulltime dienstverband van 36 uur per week (standplaats kantoor Utrecht dan wel kantoor Sint Michielsgestel / hybride);
 • Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd;
 • Ruime mogelijkheden om te leren en te ontwikkelen in relatie tot jouw persoonlijk ambitieniveau en potentieel, bijvoorbeeld op het vlak van strategische innovatie, organisatieontwikkeling en/of leiderschap;
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden conform de CAO Gehandicaptenzorg, waaronder een eindejaarsuitkering van 8,33%, pensioenopbouw bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn en de mogelijkheid tot een leaseauto.

Informatie

Wil je meer weten over deze organisatie, de inhoud van de functie, de opgave en de profielschets, lees dan het functieprofiel dat je rechts bovenaan deze pagina kunt downloaden. Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je contact opnemen met Irene Vervelde, senior adviseur executive search, en voor vragen over de procedure met Anouk Keiren, research consultant. Zij zijn bereikbaar via 088 – 00 868 00.

Solliciteren

Om te solliciteren, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om je e-mailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief.

We ontvangen je reactie graag uiterlijk op woensdag 10 januari 2024.

Locatie: Utrecht
Functieomvang: Fulltime
Sluitingdatum: 10-jan.-2024
Sollicitaties gesloten

Niet gevonden wat je zocht?

Bekijk deze vergelijkbare vacactures

Open sollicitatie

Junis

Voorzitter raad van bestuur

Junis
Alphen aan den Rijn 07-05-2023
Stichting Leerplein055

Voorzitter college van bestuur

Stichting Leerplein055
Apeldoorn 16-04-2023