IconOntwikkelenSquare

Ontwikkelassessment klassiek

In een ontwikkel-assessment brengen we de ambities, kwaliteiten, ontwikkelpunten en ontwikkelmogelijkheden van de deelnemer in kaart, met het oog op een functierichting- of groep.

Al tijdens het assessment dagen wij de deelnemer uit met gesignaleerde leerpunten aan de slag te gaan. Hierdoor ervaart hij of zij wat er in een nieuwe rol gevraagd wordt en of dit dichtbij of juist wat verder van zijn of haar kwaliteiten ligt.

Het ontwikkelpotentieel brengen wij gedetailleerd in kaart door de combinatie van betrouwbare en valide instrumenten die persoonlijkheid, drijfveren en cognitieve capaciteiten blootleggen. We geven niet alleen een adequate competentiebeoordeling, maar maken ook een inschatting van iemands ontwikkelpotentieel.

In de rapportages van alle tests en vragenlijsten geven we heldere duiding van de uitkomsten, laten we zien waar ontwikkeling mogelijk is en hoe specifieke kwaliteiten ingezet kunnen worden om effectiever te zijn in de werkomgeving.

In een live assessment zijn het interview en de simulaties (rollenspellen) van grote toegevoegde waarde voor het inschatten van ontwikkelpotentieel. In het interview brengen wij het reflectie- en leervermogen in kaart; belangrijke voorspellers voor ontwikkelpotentieel. In de rollenspellen dagen we de kandidaat uit om feedback direct toe te passen en zijn ontwikkelpotentieel te laten zien.

Meer informatie?

Foto van Eva Vreuls

Eva Vreuls

Directeur Organisatiepsychologie & assessments

Eva combineert de aansturing van de adviesgroep Organisatiepsychologie & assessments met het zelf uitvoeren van adviesopdrachten. Zij is ervaren in het begeleiden van omvangrijke projecten op het gebied van selectie, doorstroom en ontwikkeling van medewerkers met uiteenlopende functies en schaalniveaus, meestal ten gevolge van een organisatieverandering of reorganisatie.
Centraal daarbij staat het uitgangspunt dat mensen tot bloei komen én optimale resultaten behalen wanneer zij worden ingezet op hun strengths.…

Mobiel: 06 2900 4771

Sluit Menu