Leeuwendaal Logo

Mid-career beleid

De mid-career professionals vormen samen een flink percentage van het personeelsbestand in veel organisaties. Het zijn mensen met een schat aan kennis en ervaring en ze behoren niet zelden tot degenen die aan het eind van hun salarisschaal zitten.

 

Het is cruciaal om hun talenten maximaal te benutten. Hun wendbaarheid bepaalt in grote mate de wendbaarheid van de organisatie. Als het roer om moet, komt het erop aan of zij kunnen meebewegen. Aandacht voor de inzetbaarheid van de mid-careers is een essentieel onderdeel van een toekomstbestendig hr-beleid. Het verhoogt de productiviteit en de klanttevredenheid, reduceert het verzuim, de uitstroom en de kans op fouten en het heeft een gunstige invloed op uw werkgeversimago.

Met diensten die specifiek op de employability van de mid-careers zijn gericht, dragen de adviseurs van Leeuwendaal bij aan de wendbaarheid van uw organisatie. Ze maken deze medewerkers zich bewust van hun kansen en mogelijkheden om zich te blijven ontplooien, binnen of buiten de organisatie. Ze bieden hen het zelfinzicht en het richtingsgevoel dat zij daarbij nodig hebben. Ze zetten hen aan tot denken én helpen hen bij het doen.
Laat uw mid-career medewerkers hun eigen unieke talenten (her)ontdekken, verder ontwikkelen en aanwenden om professionele doelen te realiseren en deze te koppelen aan de koers van het team of de afdeling. Daarmee versterkt u de verbondenheid in uw organisatie en dat is de basis voor duurzame prestaties.

Mid-career assessment

In onze tweede levenshelft dienen zich wezenlijke, zelfs existentiële vragen aan. Ook in relatie tot ons werk. Mensen beginnen terug te blikken op de weg die ze in hun carrière hebben afgelegd en stellen zichzelf de vraag: hoe ga ik de finale van mijn werkende leven vormgeven?

Het mid-career assessment helpt hen bij het maken van weloverwogen keuzes. We laten deelnemers (opnieuw) kennismaken met hun eigen talenten. Samen onderzoeken we hoe ze die talenten én de schat aan kennis en ervaring die ze hebben vergaard het beste kunnen inzetten om zichzelf, anderen en de organisatie verder te ontwikkelen.
Het heldere zelfinzicht leidt dit dikwijls tot een ‘hernieuwing’ van de relatie met het werk en de werkgever. Een frisse herstart, als een bewuste keuze, gemaakt vanuit kracht. Maar de slotsom kan ook zijn dat het werk niet meer aansluit bij de veranderende waarden van de deelnemer en de dingen die hij of zij nastreeft in het leven. Een verandering van functie, binnen of buiten de organisatie, is dan nodig voor nieuw elan. In dat geval begeleiden wij deelnemers met een Mid-career employability-traject graag bij het vinden van hun nieuwe rol. Werk waar ze goed in zijn en dat hen energie en voldoening schenkt en waarin ze van grote waarde zijn voor elke organisatie.

Mid-career employability

Met het Mid-career employability-programma begeleiden we medewerkers in het vormgeven van hun verdere loopbaan. Dit programma kan het vervolg zijn op deelname aan een mid-career assessment, maar het kan ook het vertrekpunt zijn.

We gebruiken de CliftonStrengths om de unieke talenten van deelnemers in kaart te brengen. Deze bespreken we met hen in één of meerdere Strengths Coaching-gesprekken. Strengths Coaching is een bewezen, positieve en inspirerende aanpak voor persoonlijke en professionele ontwikkeling.
Vervolgens onderzoeken we samen hoe zij hun sterke punten, hun strengths, gericht kunnen inzetten om hun professionele doelen te realiseren. We helpen hen om zelf de regie over hun loopbaan te nemen op een manier die bij hen past. Afhankelijk van hun wensen bekijken we hoe zij zich binnen hun huidige functie verder kunnen ontwikkelen en hoe zij door taakverrijking hun talenten wellicht beter kunnen benutten.
Ook bij het daadwerkelijk realiseren van hun volgende stap begeleiden we deelnemers met advies en ondersteuning. We kunnen hen helpen om een goed gesprek met hun leidinggevende te voeren om iets in hun huidige werk te veranderen, maar ook bij het vinden van een andere baan of het starten van een eigen bedrijf. Met alles wat daar bij komt kijken: de positionering op de arbeidsmarkt, het zoeken van vacatures, het schrijven van een brief en cv, een sterk LinkedIn-profiel opstellen en zichzelf goed presenteren in een netwerk- of sollicitatiegesprek.

Het Mid-career employability-programma helpt deelnemers om zich authentieker en energieker te profileren, het maakt hen zelfbewuster en het stelt hen in staat om van de finale van hun loopbaan echt een succes te maken.

Van Werk Naar Werk (VWNW)

Economische omstandigheden kunnen u helaas dwingen om afscheid te nemen van medewerkers. Met name voor mid-careers is het een enorme uitdaging om zich weer op de arbeidsmarkt te begeven. Het is in ieders belang dat zij zo snel mogelijk weer aan de slag kunnen in een functie die goed aansluit op hun talenten en kwaliteiten. Onze adviseurs begeleiden hen daarbij op maat en bieden advies en ondersteuning in elke stap van het proces.