IconOntwikkelenSquare

Intervisie voor bestuurders

Een publieke organisatie leiden, is bepaald geen sinecure. Aan het vervullen van de maatschappelijke taak van uw organisatie zijn tal van condities gesteld die uw handelingsruimte beperken. Die condities zijn bovendien aan verandering onderhevig. Uw opdracht verschuift, de regels wijzigen en het budget krimpt. Ondertussen ligt uw organisatie voortdurend onder het vergrootglas van de kritische, soms wantrouwende burger. In de volmaakt transparante tijd waarin we leven, gaat er op elke slak een schep zout.
U wordt danig op de proef gesteld. Om bestuurlijk, inhoudelijk en maatschappelijk de juiste keuzes te kunnen maken, zult u zich voortdurend moeten ontwikkelen. Intervisie biedt u die mogelijkheid. Het is een zeer effectieve methodiek voor verdere professionalisering. Deelnemers aan een intervisiegroep leren van elkaar. Intervisie brengt u tot nieuwe inzichten over uzelf, over uw normen en waarden, uw overtuigingen en uw professionele gedrag. U reflecteert op uw huidige praktijk, past nieuwe inzichten toe en deelt de ervaringen vervolgens weer met de leergroep.

Intervisie bij Leeuwendaal

Leeuwendaal organiseert meerdere keren per jaar intervisiegroepen voor bestuurders in het publieke domein. Onze ervaren intervisiebegeleiders bieden een systematische aanpak die garant staat voor kwaliteit en resultaat. Ze maken daarbij gebruik van beproefde intervisiemethoden. Een intervisiegroep bestaat uit maximaal zes bestuurders. De intervisiebegeleider bewaakt de groepssamenstelling, zodat deelnemers elkaar daadwerkelijk versterken en commitment aan elkaar kunnen geven. Iedere deelnemer krijgt een persoonlijke intake.

Quotes van bestuurders

‘Intervisie geeft de mogelijkheid om te sparren en feedback te krijgen op vraagstukken die (wellicht) te gevoelig liggen om met aan de organisatie verbonden personen te bespreken.’

‘Intervisie maakt mij tot een krachtiger en effectiever bestuurder. Dit doordat er over gevoelige zaken gesproken kan worden zonder daar in een te vroeg stadium de organisatie mee te belasten.’

‘Ik wil vooral benadrukken dat het gegeven dat het proces begeleid wordt door iemand anders een belangrijke meerwaarde heeft.’

Wat levert intervisie op voor mijn organisatie: ‘Een bestuurder die niet alleen maar vaart op zijn/eigen visie en koers. Stevigheid als bestuurder, over zaken nagedacht hebbend… en dat er dus meerdere wegen naar Rome leiden.’

Doelgroep

Bestuurders in de publieke sector

Programma

De groep komt één keer in de vier of zes weken bijeen in Utrecht. Per cyclus zijn er zeven bijeenkomsten van tweeëneenhalf uur. De startbijeenkomst (in de ochtend) staat in het teken van kennismaking en het bespreken van de werkwijze. In de daarop volgende zes bijeenkomsten staat steeds één van de deelnemers centraal met de inbreng van zijn of haar casus.

Meer informatie?

Geen resultaten.

Sluit Menu