Leeuwendaal Logo

Ivonne is organisatiepsycholoog en gecertificeerd management consultant (CMC). Zij is analytisch scherp, diplomatiek, verbindend en resultaatgericht. Als organisatieadviseur begeleidt zij organisaties, teams en individuen in organisatie- en teamontwikkeltrajecten. Hierbij staat de verbinding tussen talent, de opgave en betrokkenheid centraal in haar aanpak. Zij heeft ruime ervaring in het publieke domein, combineert haar inhoudelijke kennis met goed accountmanagement en projectleiding. Kenmerkend zijn haar projecten op strategisch niveau; haar systemische en analytische aanpak draagt bij om op directieniveau, college van bestuur of raden van toezicht centraal samenwerkingen te verbeteren/te versnellen waarbij de opgave of de veranderopdracht centraal staat.