Leeuwendaal Logo
Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH)
Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH) zoekt een:

Voorzitter raad van toezicht

Leeuwendaal zoekt voor de SCOH een voorzitter raad van toezicht.

Over Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH)

SCOH is een moderne onderwijsorganisatie in de gemeenten Den Haag en Rijswijk en bestaat uit 32 basisscholen, 4 scholen voor speciaal (basis)onderwijs, 1 school voor praktijkonderwijs en 21 peuterscholen. De peuterscholen maken onderdeel uit van de basisscholen.

Bij SCOH werken circa 1150 medewerkers - van pedagogen tot bestuurder – aan kwalitatief goed onderwijs voor zo’n 10.000 leerlingen. SCOH beschikt over een ondersteunend bureau ‘het Huis van SCOH’. Het Huis van SCOH is op hoofdlijnen onder te verdelen in de Sectoren HRM, Financiën en Onderwijs, Kwaliteit & ICT. Deze afdelingen ondersteunen het College van Bestuur en de scholen bij de ontwikkeling en uitvoering van het beleid.

SCOH komt voort uit de protestants-christelijke traditie. Binnen SCOH wordt deze traditie vormgegeven op een manier die past bij deze tijd, de grootstedelijke context en de bijbehorende dynamiek. Eén en ander is vastgelegd in het Identiteitskader 2019 “Samen leren voor het Leven”. SCOH-scholen zijn christelijke dialoogscholen waarbij de identiteit terugkomt in de kernwaarden, pedagogische opvattingen en onderwijskwaliteit. Op de SCOH-scholen en peuterscholen komen kinderen met een verschillende achtergrond en afkomst bij elkaar. Er is waardering en openheid voor nieuwe en andere opvattingen. De christelijke kernwaarden zijn het bindende element. Elke SCOH-school geeft op een passende manier binnen de eigen context invulling aan de christelijke identiteit.

De raad van toezicht

De raad van toezicht (RvT) bestaat uit de voorzitter en vijf leden. Leden van de RvT zijn voor een periode van vier jaar benoemd met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal één periode. Elk lid van de RvT richt zich in het bijzonder op één of enkele kennisdomeinen. Er is een rooster van benoeming en aftreden. De vacante positie ontstaat eind 2022, omdat de voorzitter na vervulling van twee termijnen zal terugtreden.

De RvT is belast met het toezicht houden op het CvB. De RvT heeft onder meer de volgende taken: het vervullen van de rol van werkgever van het CvB, het uitoefenen van toezicht op en het controleren van het CvB, het uitoefenen van toezicht op de realisatie van de maatschappelijke doelstellingen van de SCOH en het fungeren als klankbord en adviseur van het CvB. De RvT opereert vanuit een collegiale en integrale verantwoordelijkheid. Er wordt gestreefd naar een ruime spreiding van maatschappelijke achtergronden en deskundigheden.

De RvT vergadert ten minste zes keer per jaar. Daarnaast bezoeken leden van de RvT jaarlijks meerdere scholen en spreken zij met belangrijke stakeholders binnen en buiten de organisatie. De RvT heeft jaarlijks overleg met de GMR. Ook kent de RvT een jaarlijkse zelfevaluatie.

De voorzitter

De voorzitter van de RvT is de regisseur van het toezichthoudend proces en bewaakt de continuïteit. De agenda van de vergaderingen van de RvT wordt voorbereid door de voorzitter van de RvT en de voorzitter CvB. De voorzitter heeft periodiek overleg met het CvB om zich op de hoogte te stellen van de tussentijdse ontwikkelingen. Ook is de voorzitter sparringpartner van het CvB en het eerste aanspreekpunt voor het CvB en levert hij of zij een belangrijke bijdrage aan de menings- en besluitvorming in de RvT.

Profiel

Wij zijn op zoek naar een ervaren voorzitter, die doelmatig vergaderingen kan leiden, waaraan iedereen op een goede manier kan deelnemen. De voorzitter heeft ervaring met het besturen van een qua omvang vergelijkbare (onderwijs)organisatie. Bij SCOH past een sterke persoonlijkheid, die als werkgever richting het CvB een positief werkklimaat weet te bevorderen en eisen weet te stellen aan de realisatie van de met het CvB afgesproken doelstellingen. De voorzitter is een ervaren sparringpartner met een actieve en oplossingsgerichte houding, bijvoorbeeld bij complexe dilemma’s en mogelijke crisissituaties. De voorzitter is tevens het boegbeeld van de RvT en staat voor het SCOH-onderwijs vanuit haar/zijn betrokkenheid op het christelijk geloof. Is verbindend en sterk gericht op samenwerking en samenhang. Hij of zij beschikt bij voorkeur over kennis van de bestuurlijke context in Den Haag.

Gezien de samenstelling van de raad worden vrouwelijke kandidaten en kandidaten met een multiculturele achtergrond nadrukkelijk opgeroepen te reageren. Het is een pre indien kandidaten uit de regio Den Haag komen.

Informatie

Wil je meer weten over deze organisatie, de inhoud van de functie en de profielschets, lees dan het functieprofiel dat je bovenaan deze pagina kunt downloaden.

De procedure wordt begeleid door Marcel ten Berge, senior adviseur executive search. Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je contact met hem opnemen. Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met Robin de Boer, research consultant. Zij zijn bereikbaar via 088-00 868 00

Solliciteren

Om te solliciteren, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om jouw emailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief. We ontvangen jouw reactie graag uiterlijk maandag 10 oktober 2022.

Locatie: Den Haag
Functieomvang: Parttime
Sluitingdatum: 10-okt.-2022
Sollicitaties gesloten

Niet gevonden wat je zocht?

Bekijk deze vergelijkbare vacactures

Open sollicitatie

Junis

Voorzitter raad van bestuur

Junis
Alphen aan den Rijn 07-05-2023
Stichting Leerplein055

Voorzitter college van bestuur

Stichting Leerplein055
Apeldoorn 16-04-2023