Leeuwendaal Logo
Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond
Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond zoekt een:

Voorzitter raad van toezicht

Leeuwendaal zoekt voor Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond een voorzitter raad van toezicht.

De organisatie

Gemeenten hebben op regionaal niveau de verantwoordelijkheid hun burgers te beschermen tegen geweld in afhankelijkheidsrelaties en hebben daarin de taak een ‘Veilig Thuisorganisatie’ in te richten. Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) vervult sinds 1 januari 2018 als zelfstandige organisatie een belangrijke rol in deze maatschappelijke opdracht om te staan voor een veilig thuis voor alle inwoners van Rotterdam Rijnmond (in de leeftijd van 0-100 jaar).

Veilig Thuis is er voor iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Voor als iemand zelf betrokken is of iemand uit je omgeving dat is. VTRR geeft advies en bieden ondersteuning, zowel aan slachtoffers, plegers, kinderen als professionals. VTRR doorbreekt onveilige situaties, zorgt voor afstemming tussen samenwerkingspartners en zet mensen in beweging op weg naar veiligheid. Veilig Thuis biedt perspectief op een betere situatie waardoor mensen weer toekomst hebben.

VTRR werkt voor en samen met vijftien regiogemeenten. Het werkgebied is opgedeeld in vier regio’s, om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de partners in het veld en de lokale infrastructuur. VTRR heeft een team van deskundige procesregisseurs, gedragswetenschappers en vertrouwensartsen.

VTRR heeft een eenhoofdig bestuur (mw. Debbie Maas). De bestuurder is eindverantwoordelijk voor het besturen van VTRR. De bestuurder vormt samen met managers het MT.

Meer informatie over de missie, visie, kernwaarden, ambities en trends en ontwikkelingen is vinden in het uitgebreide functieprofiel die u kunt downloaden bovenaan deze pagina en op de website veiligthuisrr.nl.

De raad van toezicht

VTRR hanteert de Governance code zorg als richtinggevend kader en norm voor goed bestuur en toezicht. De raad van toezicht van VTRR bestaat uit 5 leden. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid om deze termijn één keer te verlengen. De raad van toezicht vergadert minimaal zes keer per jaar met de bestuurder. Een afvaardiging van de raad van toezicht is periodiek aanwezig bij overlegvergaderingen van bestuurder met de OR.

De raad van toezicht is samengesteld o.g.v. profielschetsen waarbij gestreefd wordt naar verscheidenheid in deskundigheden, namelijk zorg ge¬relateerde kennis, financieel economische expertise, kennis van governance en kennis van juridische zaken. De raad van toezicht streeft naar een evenwichtige samenstelling ten aanzien van diversiteit in al haar facetten.

Algemeen profiel lid raad van toezicht

 • een academisch werk- en denkniveau;
 • bestuurlijke en/of toezichthoudende kwaliteiten en ervaring;
 • affiniteit met de doelstelling en de maatschappelijke opdracht van VTRR;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als VTRR stellen;
 • voldoende inzicht in taken en rollen tussen raad van toezicht en raad van bestuur en bekend zijn met de onderwerpen van corporate governance;
 • de capaciteit en de mentaliteit om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan;
 • het vermogen om het beleid van VTRR en het functioneren van de bestuurder te beoordelen;
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • het vermogen in teamverband te functioneren;
 • maatschappelijk actief;
 • beperkt aantal (neven)functies/voldoende beschikbaarheid.

Door een nieuwe functie elders is binnen de RvT de vacature ontstaan van voorzitter raad van toezicht. Deze en het algemene profiel vormen het uitgangspunten bij het werving- en selectieproces.

Specifiek profiel voorzitter raad van toezicht

 • Brede (politiek) bestuurlijke ervaring in profit of non-profit en ruime, aantoonbare ervaring als toezichthouder en voorzitter.
 • Heeft een goed inzicht in en gevoel voor de positie, taken en verantwoordelijkheden van zowel de raad van toezicht als het bestuur, stelt zich op als uitdagend sparringpartner voor de bestuurder.
 • Begrijpt en doorziet de bestuurlijk-politieke (waaronder gemeentelijke) context van VTRR en kan de bestuurder daarin strategisch adviseren.
 • Is een constructief denker, straalt senioriteit uit, inspirerend en enthousiast.
 • Goed inzicht in maatschappelijke en zorginhoudelijke ontwikkelingen.
 • Beschikt over de statuur en uitstraling om VTRR te vertegenwoordigen.
 • Beschikt over een goede vergadertechniek en kan vertrouwen op en geeft ruimte aan de deskundigheid van de overige leden van de raad.
 • Heeft bijzondere aandacht voor de algemene communicatie met medewerkers, ketenpartners, overheden en publieke media.
 • Draagt actief bij in het verder doorontwikkelen van de RvT als het gaat om teamvorming, professionaliteit en scherpte van gespreksvoering en positionering.
 • Informatie

Wilt u meer weten over deze organisatie, de inhoud van de functie, de opgave en de profielschets, leest u dan het functieprofiel dat u boven aan deze pagina kunt downloaden. De procedure wordt begeleid door Klaus Schmitt en Douwe Wijbenga. Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt u met hen contact opnemen en voor vragen over de procedure met Soesja Bijtelaar, research consultant. Zij zijn bereikbaar via 088-00 868 00.

Solliciteren

Om te solliciteren, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om uw emailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief. We ontvangen uw reactie graag uiterlijk op zondag 20 februari 2022.

Locatie: Rotterdam
Sluitingdatum: 27-jan.-2022
Sollicitaties gesloten

Niet gevonden wat je zocht?

Bekijk deze vergelijkbare vacactures

Open sollicitatie

Junis

Voorzitter raad van bestuur

Junis
Alphen aan den Rijn 07-05-2023
Stichting Leerplein055

Voorzitter college van bestuur

Stichting Leerplein055
Apeldoorn 16-04-2023