Leeuwendaal Logo
Het Oranje Kruis
Het Oranje Kruis zoekt een:

Voorzitter raad van toezicht

Leeuwendaal zoekt voor Het Oranje Kruis een voorzitter raad van toezicht.

De Organisatie

Werken voor Het Oranje Kruis betekent werken voor een stichting die een maatschappelijke functie vervult en een rijke historie heeft, waarbij Het Oranje Kruis het predicaat ‘Koninklijk’ mag voeren. Het Oranje Kruis is in 1909 ontstaan als bond van verenigingen en is nu actief als onafhankelijke stichting, die zich heeft ontwikkeld tot dé autoriteit op het gebied van eerstehulpverlening door leken in Nederland. Onafhankelijke toetsing bij EHBO-opleidingen werd een van de belangrijkste middelen om dit doel te bereiken. Het Oranje Kruis geeft door onafhankelijke toetsing diploma’s en certificaten af die bijdragen aan het voorkomen van gezondheidsschade.
De missie van Het Oranje Kruis is het voorkomen en beperken van gezondheidsschade door en voor burgers door bij te dragen dat meer burgers bekwaam zijn goede eerste hulp te bieden.

De Uitdaging

Het Oranje Kruis is van oudsher leidend op het gebied van onafhankelijk certificering. De laatste jaren treden meer commerciële partijen als certificeerder de markt op. Het marktaandeel en de financiële positie van de stichting moeten daarom verstevigd worden.
Het Oranje Kruis is klaar om een nieuwe fase in te gaan. Een fase waar (nog) meer wordt ingegaan op de veranderende wereld en waar er ruimte is voor ontwikkeling van nieuwe producten, digitalisering, verdienmodellen en waar nieuwe doelgroepen worden aangetrokken.

De Functie

Door het verlopen van de wettelijke termijn van de voormalige voorzitter RvT zoekt Het Oranje Kruis een opvolger.
De raad Van toezicht (RvT) houdt toezicht op het beleid van de directeur en op de algemene gang van zaken in de stichting. Bij dit alles zijn de grondpatronen: distantie en betrokkenheid, waarbij rolvastheid als toezichthouder een voorwaarde is. De leden van de RvThouden hun kennis up-to-date (beleidsmatig, financieel en zorginhoudelijk) en laten zich regelmatig scholen om een kwalitatief sterk klankbord voor de directeur te kunnen bieden. De agenda van de vergaderingen van de RvT wordt door voorzitter RvT en de directeur samen voorbereid. Er wordt gewerkt met een jaaragenda, die gebaseerd is op de jaarlijkse beleids- en controlcyclus van Het Oranje Kruis. Op dit moment zoekt Het Oranje Kruis een nieuwe directeur. Het streven is om de nieuwe voorzitter RvT een rol te laten vervullen in de eindfase van deze werving.

Het Profiel

Het Oranje Kruis zoekt een ervaren toezichthouder met bestuurlijke ervaring, innovatief vermogen en natuurlijk gezag. De voorzitter heeft een sterke betrokkenheid bij de zorg en heeft een visie op het toezicht op een maatschappelijke stichting en inzicht in de rol en positie van de RvT. Daarbij heeft de voorzitter RvT een belangrijke netwerkfunctie. De voorzitter is sparringpartner en eerste aanspreekpunt voor de directeur en levert een belangrijke bijdrage aan menings- en besluitvorming in de RvT. De voorzitter is makkelijk benaderbaar en informeel. Verbindend vermogen, oprechte betrokkenheid en beschikbaarheid helpen Het Oranje Kruis de stappen te zetten die de organisatie nodig heeft.
Opsommend heeft/is de voorzitter RvT:

  • Bestuurlijke ervaring in een organisatie in een (digitale) transitie. Ervaring in de rol van voorzitter en ervaring binnen een niet-commerciële organisatie is een pre.
  • Affiniteit met digitalisering (e-learning).
  • Bindend, communictief sterk en met een breed (regionaal) netwerk.
  • Het vermogen om met natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de RvT te vervullen.
  • Beschikt over inzicht en overzicht ten aanzien van de taken en functie van de RvT en de directeur.

Wat biedt Het Oranje Kruis

Het Oranje Kruis biedt u een interessante raad van toezicht positie in een maatschappelijk organisatie met mooie uitdagingen. De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn daarna, al dan niet aansluitend, eenmaal herbenoembaar.

Informatie

Wilt u meer weten over deze organisatie, de inhoud van de functie, de opgave en de profielschets, leest u dan het functieprofiel dat u boven aan deze pagina kunt downloaden. De procedure wordt begeleid door Bianca van Winkel en Peter Gerritsen, adviseurs werving en search. Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt umet hen contact opnemen en voor vragen over de procedure met Ewoud Heineken, research consultant. Zij zijn bereikbaar via 088-00 868 00.

Solliciteren

Om te solliciteren, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om uw emailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief. We ontvangen uw reactie graag uiterlijk op zondag 16 januari a.s.

Locatie: Den Haag
Sluitingdatum: 30-nov.-2021
Sollicitaties gesloten

Niet gevonden wat je zocht?

Bekijk deze vergelijkbare vacactures

Open sollicitatie

Junis

Voorzitter raad van bestuur

Junis
Alphen aan den Rijn 07-05-2023
Stichting Leerplein055

Voorzitter college van bestuur

Stichting Leerplein055
Apeldoorn 16-04-2023