Leeuwendaal Logo
Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming
Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming zoekt een:

Twee raadsleden

Leeuwendaal zoekt voor de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming twee raadsleden.

De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming

Justitiabelen en jeugdigen bevinden zich in een afhankelijke positie. Zij hebben daarom bescherming nodig tegen te ver gaande inbreuken op hun (grond)rechten of een willekeurige toepassing daarvan. De overheid is verantwoordelijk voor de zorg van justitiabelen en jeugdigen. De RSJ draagt hier aan bij.

De RSJ ziet toe op een humane en rechtvaardige toepassing van sancties en jeugdbeschermingsmaatregelen. Daarbij houdt de RSJ rekening met de rechtspositie van justitiabelen, positie van slachtoffers en nabestaanden en de veiligheid van de samenleving. In de instellingswet zijn twee taken van de RSJ vastgelegd: advies en rechtspraak. Deze taken zijn gescheiden in uitvoering, maar hebben wel gemeenschappelijke uitgangspunten. De uitgangspunten zijn: onafhankelijk, deskundig, transparant, voortvarend en samenwerkend.

Wie zoeken wij?

Voor de Afdeling advisering van de RSJ zijn wij op zoek naar twee leden met de volgende profielen:

  • Een jurist of gedragswetenschapper met expertise in het (internationaal) strafrecht, het penitentiair recht of reclassering, bijvoorbeeld een advocaat of een hoogleraar die beschikt over praktijkervaring met één van de doelgroepen.
  • Een wetenschapper met een achtergrond in (rechts)filosofie of ethiek.

De RSJ is kritisch en organiseert waar mogelijk tegenspraak. Van raadsleden mag dan ook een kritische, autonome instelling worden verwacht. Zij laten zich in hun adviezen niet leiden door politieke druk of door de waan van de dag. Raadsleden brengen proactief thema’s onder de aandacht, die aansluiten bij de actuele politiek-maatschappelijke ontwikkelingen waar het de forensische zorg, het gevangeniswezen, het jeugddomein en de reclassering/ het sociaal domein betreft. Waar nodig brengen ze de discussie op gang.

Verder voldoen de raadsleden aan de volgende belangrijke profieleisen:

  • Maatschappelijk betrokken en in staat het brede perspectief te overzien.
  • Interesse die verder strekt dan alleen het eigen vakgebied.
  • Kritisch en in staat tot onafhankelijke oordeelsvorming in multidisciplinair verband.
  • Communicatief sterk en diplomatiek.
  • In staat om adviezen (wetenschappelijk) stevig te onderbouwen.
  • Op de hoogte van de ontwikkelingen op het terrein waarop de RSJ zich begeeft.
  • In staat de woordvoering te verzorgen over het opgestelde advies.
  • In staat te bogen op ruime ervaring en vakinhoudelijke kennis op hoog niveau.

Wat biedt de RSJ?

De RSJ biedt een interessante nevenfunctie in een bijzondere organisatie. Interessant omdat u vanuit uw vakinhoudelijke expertise bijdraagt aan de bescherming van kwetsbare (van de overheid afhankelijke) personen. Bijzonder omdat binnen de RSJ gewerkt wordt met een diverse groep van specialisten met een hoog expertise niveau. U heeft het niet alleen over zaken die uw vakgebied betreffen, maar juist ook daarbuiten.

RSJ biedt voor beide posities een aanstelling voor maximaal 0,2 FTE en een aanstellingstermijn van (maximaal driemaal) vier jaar. Als raadslid ontvangt u voor uw werkzaamheden een vergoeding overeenkomstig schaal 17 van de CAO Rijk.

Meer weten?

Wilt u meer weten over deze organisatie, de inhoud van de functie, de opgave en de profielschets, lees dan het functieprofiel dat u bovenaan deze pagina kunt downloaden.

De procedure wordt begeleid door Birgitte de Keijzer en Janine Trompetter, adviseurs werving en search. Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je met hen contact opnemen en voor vragen over de procedure met Anneloes van Dijk, research consultant. Zij zijn bereikbaar via 088-00 868 00.

Solliciteren?

Om te solliciteren, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om uw emailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief.

We ontvangen uw reactie graag uiterlijk op 9 januari 2022 .

Locatie: Den Haag
Functieomvang: Parttime
Sluitingdatum: 28-okt.-2021
Sollicitaties gesloten

Niet gevonden wat je zocht?

Bekijk deze vergelijkbare vacactures

Open sollicitatie

Junis

Voorzitter raad van bestuur

Junis
Alphen aan den Rijn 07-05-2023
Stichting Leerplein055

Voorzitter college van bestuur

Stichting Leerplein055
Apeldoorn 16-04-2023