Referentielijst vervulde vacatures

Toezichthouders & Commissarissen

Bestuur & Directie

Management & Professionals

Interim-vacatures

 

 

 

Toezichthouders & Commissarissen

 • Twee leden Raad van Toezicht – Oosterpoort

 • Leden Raad van Toezicht – Woonzorgcentrum Het Schild

 • Lid Raad van Toezicht – TWijs

 • Lid raad van toezicht – Tragel

 • Lid Raad van Toezicht – SDW

 • Lid Raad van Toezicht – PCBO

 • Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën en Huisvesting – Librijn

 • Lid Raad van Toezicht, portefeuille HR – Librijn

 • Raadslid (Bestuurder uit het sociaal domein) – Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming

 • Raadslid (Forensisch psychiater) – Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming

 • Raadslid (juridisch profiel) – Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming

 • Twee leden Raad van Toezicht – NOB

 • Lid Raad van Toezicht – Raamwerk

 • Voorzitter Raad van Toezicht – STC Group

 • Voorzitter Raad van Toezicht – SOVAK

 • Lid Raad van Toezicht – Van Hall Larenstein

 • Lid Raad van Toezicht – SCOH (Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden)

 • Voorzitter Raad van Toezicht – Zorgverlening Het Baken

 • Twee leden Raad van Toezicht – Stichting Buddy Netwerk

 • Commissaris – Stichting Groenhuysen

 • Lid Raad van Toezicht, Stichting Welzijn Ede – Stichting Welzijn Ede (i.o.)

 • Toezichthouder Zorgveld en Kwaliteit – Gezond op Zuid

 • Toezichthouder Financiële/Bedrijfsvoering Portefeuille – Gezond op Zuid

 • Lid Raad van Toezicht (Organisatiekunde) – JTV – JTV Mondzorg voor Kids

 • Lid Raad van Toezicht (Financieel) – JTV – JTV Mondzorg voor Kids

 • Voorzitter Raad van Toezicht – JTV – JTV Mondzorg voor Kids

 • Lid Raad van Toezicht, Zorg, Kwaliteit & Veiligheid – Cosis

 • Lid Raad van Toezicht, Financiële Bedrijfsvoering & Maatschappelijk Vastgoed – Cosis

 • Voorzitter Raad van Toezicht – Instituut Verbeeten

 • Lid Raad van Toezicht (onderwijskundig profiel) – Hogeschool Van Hall Larenstein

 • Lid Raad van Toezicht – Van Hall Larenstein University of Applied Sciences

 • Voorzitter Raad van Toezicht – De Sophia Stichting

 • Voorzitter Raad van Toezicht – Stichting Protestants-Christelijk Basis- en Orthopedagogisch Onderwijs Rotterdam-Zuid

 

 

 

Bestuur & Directie

 • Directeur/Bestuurder – Stichting Zorgfederatie Oldenzaal

 • Directeur Programma’s – ZonMw

 • Manager Bedrijfsvoering, tevens plaatsvervangend Directeur Publieke Gezondheid – GGD Zeeland

 • Directeur HR – Zorggroep Alliade

 • Directeur Max Havelaar Kindcentrum – SCO Delft e.o.

 • HR-directeur – Aventus

 • Bestuurder – Patyna

 • Algemeen Directeur – Stichting RINIS

 • Lid Raad van Bestuur – Hadoks

 • Directeur Nieuw thuis – Stichting ZorgSpectrum

 • Directeur/kwartiermaker SKILZ – Stichting Kwaliteitsimpuls Langdurige Zorg (SKILZ)

 • Bestuurder – SDW

 • Voorzitter College van Bestuur – Stichting SARKON

 • Directeur Zorg – ViVa! Zorggroep

 • Raad van Bestuur – Allévo Zorg- en Dienstverlening

 • Directeur Behandeling – Zorggroep Apeldoorn e.o.

 • Directeur Reik – Zorggroep Alliade

 • Manager Acute Zorg/MT-lid – Hadoks (Haaglandse Dokters)

 • Lid College van Bestuur – Stichting Trigoon

 • Regiodirecteur – De Zorgcirkel

 • Directeur Bedrijfsvoering – RSG Magister Alvinus

 • Directeur-bestuurder Space Campus Noordwijk – Stichting Space Campus Noordwijk

 • Directeur Zorg & Dienstverlening – Het Raamwerk

 • Voorzitter College van Bestuur – BLICK op Onderwijs

 • Directeur-bestuurder – Transvorm

 • Algemeen secretaris, directeur Nederland – Commissie voor de Milieueffectrapportage

 • Manager HRM – OLVG

 • Voorzitter – Directeur – Bogin: Biosimilars en generieke geneesmiddelenindustrie Nederland.

 • Directeur Zorg – Jeugdformaat

 • Tijdelijk Lid Raad van Bestuur – Stichting Jeugdformaat – Stichting Jeugdformaat

 • Rector-bestuurder Barlaeus – Het Barlaeus Gymnasium

 • Locatiedirecteur Bartiméus – Bartiméus

 • Bestuurder – Stichting Welzijn Ede – Stichting Welzijn Ede (i.o.)

 • Lid Raad van Bestuur – Stichting Groenhuysen – Stichting Groenhuysen

 • Directeur-Bestuurder – Hervormd Gemeentelijke Stichting Zorgcentrum Aelsmeer – Hervormd Gemeentelijke Stichting Zorgcentrum Aelsmeer

 • Directeur-Bestuurder Primair Onderwijs – Lauwers en Eems

 • Voorzitter College van Bestuur – Stichting De Waarden – Stichting De Waarden

 • Directeur Bedrijfsvoering – Esprit Scholen – Esprit Scholen

 • Voorzitter Verenigingsbestuur – De Nederlandse vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF)

 • Bestuurder – De Lange Wei – De Lange Wei

 • Bovenschools Directeur – De Haagse Scholen – De Haagse Scholen

 • Bestuurssecretaris Noorderbrug – Stichting de Noorderbrug

 • Hoofd Bureau Bestuurs- en Bedrijfsondersteuning – Gerechtshof Den Haag

 • Directeur-Bestuurder Mytylschool Gabriël – Mytylschool Gabriël

 • Directeur – HCO – Haags Centrum voor Onderwijsadvies (HCO)

 • Hoofd Beleid en Advies – De Haagse Scholen – De Haagse Scholen

 • Hoofd Bedrijfsvoering – De Haagse Scholen – De Haagse Scholen

 • Directeur MBO-College Techniek – Regio College

 • Directeur MBO-College Zorg & Welzijn – Regio College

 • Hoofd Onderwijs & Kwaliteit – Proceon

 • Rector – Bestuurder – Gymnasium Bernrode

 • Directeur-Bestuurder – mr L.E. Visserhuis – mr L.E. Visserhuis

 • Directeur – Academie voor Medisch Specialisten – Academie voor Medisch Specialisten

 • Voorzitter Raad van Toezicht – Kinderopvang Ambacht

 • Lid Raad van Bestuur – Stichting Groenhuysen – Stichting Groenhuysen

 • Directeur MBO-College Economie & Handel – Regio College

 • Directeur-Bestuurder – Stichting WOEJ – Stichting WOEJ

 • Directeur – Stichting Transmurale Zorg – Stichting Transmurale Zorg

 • Rector – Het Amsterdams Lyceum

 • Secretaris Raad van Bestuur – Saffier De Residentiegroep

 • Twee Directeuren Zorg – Jeugdformaat

 • Directeur ICT – Albeda College

 • Directeur Facilitair en Huisvesting – Albeda College

 • Directeur-Bestuurder WSTH-SWWE – WSTH-SWWE

 • Directeur-Bestuurder – Stichting Matchis

 • Vestigingsdirecteur Beverwijk – Nova College

 • Directeur Avans Academie Associate degrees – Avans Hogeschool

 

 

 

Management & Professionals

 • Hoofd Zorg en Dienstverlening – Alerimus

 • Concerncontroller – Concerncontroller

 • Senior beleidsmedewerker zorg en onderwijs – EDventure

 • Beleidsadviseur – Nederlandse Vereniging Voor Logopedie en Foniatrie

 • Bestuursadviseur – Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw

 • Manager GRZ, Behandelteam en Thuiszorg – Patyna

 • Manager Finance – Stichting Livio

 • Manager HR & organisatieontwikkeling – Abrona

 • Sr. Programmamanager (Scholing & Registers) – KNOV

 • Sr Programmamanager (Zorgeconomie/-financiering) – KNOV

 • Twee Managers Zorg – Oktober

 • Manager Capaciteit en Procesverbetering – Dijklander Ziekenhuis

 • Adjunct-hoofd Ruimtelijke Ontwikkeling & Beleid – gemeente Hellevoetsluis

 • Manager Organisatie – Waterschap Brabantse Delta

 • Manager Cliëntbeleving – Livio

 • HR Manager – Surplus

 • Locatiemanager (beoogd clustermanager) – Laurens

 • Teamleider Beleid Verkeer & Openbare Ruimte (stad) – gemeente Amsterdam, directie Verkeer & Openbare Ruimte (V&OR)

 • Strategisch regisseur Economie / Greenport – gemeente Westland

 • Ontwikkelmanager Vastgoed – InteraktContour

 • Manager HRM – Middin

 • Manager services & bedrijfsvoering – Zorggroep Apeldoorn

 • Afdelingsmanager Ruimtelijke Ontwikkeling & Beleid (ROB) – gemeente Hellevoetsluis

 • Afdelingsmanager Samenlevingszaken – gemeente Hellevoetsluis

 • Afdelingshoofd Onderzoek Eerstelijnszorg & MT-Lid – Nivel (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg)

 • HR Manager – De Zorgcirkel

 • Manager HR – Stichting Livio

 • Manager Huisvesting – Spaarne Gasthuis

 • Manager Sociaal Raadslieden en Schuldhulpverlening – SEZO Maatschappelijke Dienstverlening

 • Manager Sociaal Medische Zaken – UWV District Gelderland Midden & Zuid

 • Afdelingshoofd Beleid en Beheer – gemeente Sluis

 • Manager Beleid, Kwaliteit en Innovatie – Zorggroep Apeldoorn e.o.

 • Hoofd Bedrijfsbureau – Radboud Universiteit

 • Concerncontroller – Radboud Universiteit

 • Manager Marketing en Communicatie – Zorggroep Alliade

 • Manager HR – Laurens

 • Manager Control – Isala

 • Concerncontroller / Manager Finance & Control – Zorggroep Apeldoorn e.o.

 • Manager Finance & Control – Stichting Sint Jacob

 • Afdelingshoofd Strategie en Beleid – Waterschap Drents Overijsselse Delta

 • Gebiedsmanagers – Stichting Anton Constandse

 • Opgavemanager Verbindend Samenleven – gemeente Alphen aan den Rijn

 • Controller – O2A5 Stg OPO Alblasserwaard – Vijfheerenlanden

 • Manager Coöperatie de Toegang – Coöperatie de Toegang Tilburg

 • Hoofd Studentenzaken – Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Den Haag

 • Manager Huisvesting & Vastgoed – mboRijnland

 • Manager EDP-audit en administratieve controle – Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

 • Manager Samenleving – gemeente Goes

 • Manager Marketing, Communicatie en Klantadvies – Dak Kindercentra

 • Hoofd Bureau Patiëntveiligheid en Kwaliteit – Het Diakonessenhuis – Het Diakonessenhuis

 • Rayonmanager Midden-Nederland – Stichting Lezen & Schrijven

 • Rayonmanager Limburg – Stichting Lezen & Schrijven

 • Programmamanager – Stichting Lezen en Schrijven

 • Campagneleider – Stichting Lezen & Schrijven

 • Strategisch HR Adviseur – Stichting Openbaar Onderwijs Noord

 • Relatiemanager – Stichting Groenhuysen – Stichting Groenhuysen

 • Beleidsmedewerker Zorg & ICT Architectuur – Alrijne Zorggroep – Alrijne Zorggroep

 • Projectleider Zorg & ICT – Alrijne Zorggroep – Alrijne Zorggroep

 • Programmamanger Huiselijk Geweld – De stichtingen PerspeKtief en Wende

 • Teamleider Kwaliteitsbeeld – KNMT – De Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde

 • Verandermanager Beleid – Stichting Ieder(in)

 • Senior Beleidsadviseur Bestuurlijk Juridische Zaken – Waterschap Rijn en IJssel

 • Afdelingshoofd Informatisering – Veiligheidsregio – Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

 • Manager ICT – MCH Bronovo – MCH Bronovo

 • Manager Kennis & Innovatie – Stichting Lezen & Schrijven

 • Gebiedsmanager Timon – Timon

 • Strategisch Beleidsadviseur HRM – Stichting Christelijke Onderwijs Groep

 • Facilitair Projectadviseur/Accountmanager – TU – Technische Universiteit Delft, Facilitair Management en Vastgoed (FMVG)

 • Manager Alrijne Academie – Alrijne Zorggroep

 • Concerncontroller – Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard – Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

 • Adviseur Ontwikkelen, Leren & Presteren – InteraktContour

 • Manager Research and Business Innovation – NHTV – NHTV Breda University of Applied Sciences, the Academy for Digital Entertainment

 • Divisiemanager Financiën en Bedrijfsvoering – Van Neynsel

 • Manager Grond, Vastgoed en Markt – Gemeente Leiden

 • Manager Openbare Ruimte – Meerlanden

 • Adviseurs Werving & Search en Interim-management – Leeuwendaal

 • Manager Zonnehuis Experts – Zonnehuisgroep Noord

 • Manager Zorg LVB – Tragel Zorg

 • Strategisch Adviseur Onderwijs & Kwaliteit – Stichting Christelijke Onderwijs Groep

 • Manager Research and Business Innovation – NHTV Breda University of Applied Sciences, the Academy for Hotel Management

 • Teammanager Ontwikkeling Samenleving – Gemeente Baarn

 • Teammanager Burgercontact – Gemeente Baarn

 • Teammanager Informatie – Gemeente Baarn

 • Teammanager Intern Advies – Gemeente Baarn

 • Strategisch adviseur HRM – Gemeente Baarn

 • Concerncontroller – Gemeente Baarn – Gemeente Baarn

 • Twee Bestuursadviseurs – Gemeente Baarn – Gemeente Baarn

 • Controller – SOON – Stichting Openbaar Onderwijs Noord

 • Teamleider Finance, Planning & Control – Veiligheidsregio Flevoland

 • Manager Behandeldienst – Saffier De Residentiegroep

 • RVE Manager – De Noorderbrug

 • Manager ICT – Diakonessenhuis Utrecht

 • Manager Kwaliteit Veiligheid & Innovatie – Albert Schweitzer ziekenhuis

 • RVE Manager – De Noorderbrug

 • Gebiedsmanager Loosduinen – Saffier de Residentiegroep

 • Projectleider arbeidsmobiliteit en inzetbaarheid – Leeuwendaal

 • Teammanager Beheer Ruimte/Omgeving – Gemeente Baarn

 • Teammanager Innovatie, Risico en Informatiemanagement – Wageningen University & Research

 • Zorgmanager – AxionContinu

 • Manager Dienstverlening en Bedrijfsvoering – Gemeente Noordwijk

 • Projectleiders (3fte) – GGD Hart voor Brabant

 

 

 

Interim-vacatures

 • Stevige adviseur a.i. – Een dynamische en vooruitstrevende zorggroep

 • Gemeentesecretaris a.i. – Gemeente Cranendonck

 • HR adviseur a.i. – Stichting Bedrijfsfonds Apotheken

 • HR adviseur a.i. – Het Flevolands Archief

 • Interim (Vestigings)manager thuiszorg – Thuiszorgorganisatie

 • HR adviseur a.i. – RIBW Arnhem en Veluwe Vallei

 • Interim Rector – Thorbecke Voortgezet Onderwijs (Stichting BOOR)

 • interim Adviseur Arbeid & Vitaliteit – Vervangingsfonds/Participatiefonds

 • Senior HR adviseur – Organisatie voor primair onderwijs in de regio Haaglanden

 • Interim Manager GRZ en behandeling – Innovatieve ouderenorganisatie

 • Transitie-bestuurder – Liemerije

 • Interim Secretaris/Hoofd Bedrijfsvoering – TU Delft

 • Sectormanager snijdend a.i. – Ziekenhuis

 • interim Algemeen Directeur – Het Juridisch Loket

 • Interim Programmadirecteur – Onderwijsorganisatie in het noorden van Nederland

 • Interim beleidsadviseur Opleiden en Ontwikkelen – Amsterdam UMC

 • interim adviseur Arbeid & Vitaliteit – Vervangingsfonds/Participatiefonds

 • Interim Programma Manager Onderwijs – ROC in het midden van het land

 • Interim Manager Zorg en Bedrijfsvoering – Diakonessenhuis

 • interim Verandermanager Thuiszorg – Zorgorganisatie in de VVT

 • interim Bestuurssecretaris – Hogeschool

 • interim Manager Kwaliteit – Koninklijke Kentalis

 • Interim Senior HR adviseur – SORG/Hoornbeeck

 • Manager HR a.i. – Ouderenzorgorganisatie in Oost Nederland

 • Directeur Zorg a.i. – Viva! Zorggroep

 • Interim Teammanager Onderwijs – Aventus

 • Interim Bestuurder – Een scholengroep in het primair onderwijs

 • Interim Directeur Openbare Basisschool – Een kleine openbare basisschool op Walcheren

 • Interim Bestuurssecretaris – Een ziekenhuis te Noord-Holland

 • Interim Afdelingshoofd Sociaal Domein – Gemeente in Midden-Limburg

 • Interim HR Adviseur/Jurist – Gemeente

 • Interim Hoofd Bedrijfsvoering – Een organisatie, gefinancierd door het ministerie van OC&W, gevestigd te Den Haag

 • Operationeel Manager ad interim – Een overheidsinstelling

 • Interim Beleidsmedewerker/-Adviseur HRM – Een ROC in het noorden van Nederland

 • Interim Hoofd Bedrijfsvoering – Een organisatie, gefinancieerd door het ministerie van OC&W, gevestigd te Den Haag

 • Ervaren HR adviseur (a.i.) – Een samenwerkingsorganisatie van 3 gemeentes in Midden-Limburg

 • Secretaris Raad van Bestuur (a.i.) – Een ouderenzorginstelling in Rotterdam

 • Ervaren HR manager (a.i.) voor reorganisatie – Een grote zorginstelling in Zuid-Holland

Sluit Menu