Referentielijst vervulde vacatures

Toezichthouders & Commissarissen

Bestuur & Directie

Management & Professionals

Interim-vacatures

 

 

 

Toezichthouders & Commissarissen

 • Lid raad van toezicht (ondernemend profiel, hospitality en innovatie) – Sint Jozefoord

 • Lid raad van toezicht (financieel, audit & vastgoed profiel) – Sint Jozefoord

 • Lid raad van commissarissen – Huisartsenposten Oost-Brabant

 • Voorzitter raad van toezicht – Het Oranje Kruis

 • Twee leden raad van commissarissen – Admiraal De Ruyter Ziekenhuis

 • Twee leden raad van toezicht – Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden

 • Lid raad van toezicht (wetenschappelijk profiel) – De Viersprong

 • Lid raad van toezicht – Santé Partners

 • Lid raad van toezicht – PZC Dordrecht

 • Twee leden raad van toezicht – Zorggroep Noorderboog

 • Lid raad van toezicht – Tragel

 • Lid raad van toezicht – SKO

 • Lid raad van toezicht – WVO Zorg

 • Voorzitter en twee leden raad van toezicht – Stichting Jeugdteam gemeente Zaanstad

 • Lid raad van toezicht – TWijs

 • Lid Raad van Toezicht – Unicoz

 • Twee leden Raad van Toezicht – Stichting Buddy Netwerk

 • Commissaris – Stichting Groenhuysen

 • Lid Raad van Toezicht, Stichting Welzijn Ede – Stichting Welzijn Ede (i.o.)

 • Toezichthouder Zorgveld en Kwaliteit – Gezond op Zuid

 • Toezichthouder Financiële/Bedrijfsvoering Portefeuille – Gezond op Zuid

 • Lid Raad van Toezicht (Organisatiekunde) – JTV – JTV Mondzorg voor Kids

 • Lid Raad van Toezicht (Financieel) – JTV – JTV Mondzorg voor Kids

 • Voorzitter Raad van Toezicht – JTV – JTV Mondzorg voor Kids

 • Lid Raad van Toezicht, Zorg, Kwaliteit & Veiligheid – Cosis

 • Lid Raad van Toezicht, Financiële Bedrijfsvoering & Maatschappelijk Vastgoed – Cosis

 • Voorzitter Raad van Toezicht – Instituut Verbeeten

 • Lid Raad van Toezicht (onderwijskundig profiel) – Hogeschool Van Hall Larenstein

 • Lid Raad van Toezicht – Van Hall Larenstein University of Applied Sciences

 • Voorzitter Raad van Toezicht – De Sophia Stichting

 • Voorzitter Raad van Toezicht – Stichting Protestants-Christelijk Basis- en Orthopedagogisch Onderwijs Rotterdam-Zuid

 

 

 

Bestuur & Directie

 • Directeur Programma’s – ZonMw

 • Lid College van Bestuur – ROC TOP

 • Directeur externe en interne dienstverlening – Gemeente Noordwijk

 • Directeur public affairs & strategie – VluchtelingenWerk Nederland

 • Twee directeuren dienstverlening – VluchtelingenWerk Nederland

 • Twee zittingvoorzitters – De Huurcommissie

 • Lid College van Bestuur – Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden

 • Twee directeuren – Alfa-college

 • Bestuurder – InteraktContour

 • Directeur Campus Business – ROC TOP

 • Lid raad van bestuur – Trajectum

 • Voorzitter Raad van Bestuur – Stichting Bibliotheek plus Centrum voor kunst en cultuur

 • Directeur havo/vwo Christelijk Lyceum Delft – Stichting Christelijk Onderwijs Delft

 • Directeur Mens en Organisatie – Yulius

 • Directeur Cluster Agri & Business – HAS Hogeschool

 • Directeur/Chief Medical Officer (CMO) – VvAA

 • Directeur Klinieken, IHT en Crisisdienst (KIC) – GGZ inGeest

 • Directeur HR – Zorggroep Alliade

 • Voorzitter college van bestuur – De Hoeksche School

 • Directeur Financiën – Martini Ziekenhuis

 • Gemeentesecretaris/ algemeen directeur – Gemeente Lansingerland

 • Algemeen directeur zorgbedrijf – Arts en Zorg

 • Bestuurder – PZC Dordrecht

 • Instellingsdirecteur AOC – Aeres Groep

 • Directeur Wonen met Zorg – Laurens

 • Directeur Zorg & Behandeling – PZC Dordrecht

 • Directeur-bestuurder – Stichting Jeugdteam gemeente Zaanstad

 • Directeur Zorg & Behandeling – Pluryn, locatie Winckelsteegh

 • Directeur Zorg & Behandeling – Pluryn, locatie Almelo

 • Directeur Zorg – Jeugdformaat

 • Tijdelijk Lid Raad van Bestuur – Stichting Jeugdformaat – Stichting Jeugdformaat

 • Rector-bestuurder Barlaeus – Het Barlaeus Gymnasium

 • Locatiedirecteur Bartiméus – Bartiméus

 • Bestuurder – Stichting Welzijn Ede – Stichting Welzijn Ede (i.o.)

 • Lid Raad van Bestuur – Stichting Groenhuysen – Stichting Groenhuysen

 • Directeur-Bestuurder – Hervormd Gemeentelijke Stichting Zorgcentrum Aelsmeer – Hervormd Gemeentelijke Stichting Zorgcentrum Aelsmeer

 • Directeur-Bestuurder Primair Onderwijs – Lauwers en Eems

 • Voorzitter College van Bestuur – Stichting De Waarden – Stichting De Waarden

 • Directeur Bedrijfsvoering – Esprit Scholen – Esprit Scholen

 • Voorzitter Verenigingsbestuur – De Nederlandse vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF)

 • Bestuurder – De Lange Wei – De Lange Wei

 • Bovenschools Directeur – De Haagse Scholen – De Haagse Scholen

 • Bestuurssecretaris Noorderbrug – Stichting de Noorderbrug

 • Hoofd Bureau Bestuurs- en Bedrijfsondersteuning – Gerechtshof Den Haag

 • Directeur-Bestuurder Mytylschool Gabriël – Mytylschool Gabriël

 • Directeur – HCO – Haags Centrum voor Onderwijsadvies (HCO)

 • Hoofd Beleid en Advies – De Haagse Scholen – De Haagse Scholen

 • Hoofd Bedrijfsvoering – De Haagse Scholen – De Haagse Scholen

 • Directeur MBO-College Techniek – Regio College

 • Directeur MBO-College Zorg & Welzijn – Regio College

 • Hoofd Onderwijs & Kwaliteit – Proceon

 • Rector – Bestuurder – Gymnasium Bernrode

 • Directeur-Bestuurder – mr L.E. Visserhuis – mr L.E. Visserhuis

 • Directeur – Academie voor Medisch Specialisten – Academie voor Medisch Specialisten

 • Voorzitter Raad van Toezicht – Kinderopvang Ambacht

 • Lid Raad van Bestuur – Stichting Groenhuysen – Stichting Groenhuysen

 • Directeur MBO-College Economie & Handel – Regio College

 • Directeur-Bestuurder – Stichting WOEJ – Stichting WOEJ

 • Directeur – Stichting Transmurale Zorg – Stichting Transmurale Zorg

 • Rector – Het Amsterdams Lyceum

 • Secretaris Raad van Bestuur – Saffier De Residentiegroep

 • Twee Directeuren Zorg – Jeugdformaat

 • Directeur ICT – Albeda College

 • Directeur Facilitair en Huisvesting – Albeda College

 • Directeur-Bestuurder WSTH-SWWE – WSTH-SWWE

 • Directeur-Bestuurder – Stichting Matchis

 • Vestigingsdirecteur Beverwijk – Nova College

 • Directeur Avans Academie Associate degrees – Avans Hogeschool

 

 

 

Management & Professionals

 • Teammanager Veiligheid en APV – Gemeente Lansingerland

 • Manager Healthcare Consulting – PwC

 • Teammanager Participatie – Gemeente Lansingerland

 • Directeur Concerncontrol & Financiën – SEIN

 • Bestuurssecretaris – Bestuurssecretaris

 • RVE manager Zorg & Verblijf – Livio

 • Manager Kwaliteit & Veiligheid – De Zorgcirkel

 • Directiesecretaris – gemeente Noordwijk

 • Organisatieadviseur – gemeente Noordwijk

 • Clustermanager P&O, facilitair en secretariaat – gemeente Noordwijk

 • Twee raadsleden – Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ)

 • Senior Regisseur Smart Mobility – Vervoerregio Amsterdam (VRA)

 • Manager Mens & Organisatie – SDW

 • Directeur Bedrijfsvoering – Enver

 • Regiomanager Intramurale Zorg – Surplus

 • Manager Zorgbemiddeling en Advies – Lelie Zorggroep

 • Bestuurssecretaris – Allévo

 • Clustermanager sociaal domein – gemeente Noordwijk

 • Manager Sociaal Medische Zaken Bijzondere Zaken – UWV

 • Manager Werkgeverszaken – PO-Raad

 • Hoofd Bedrijfsvoering – Groenhuysen

 • Manager Leefomgeving en MT-lid – Gemeente Rheden

 • Manager Facilitair Bedrijf & Vastgoed – Sint Maartenskliniek

 • Clustermanager Ruimtelijke Ontwikkeling, Ruimtelijk Beleid en Regie – Gemeente Noordwijk

 • RVE Manager Zorg – Alrijne Zorggroep

 • Regiomanager Kinderopvang – SWKGroep

 • Strategisch Programmamanager Vastgoed & Huisvesting – Onze Lieve Vrouwen Gasthuis (OLVG)

 • Regiomanager Kinderopvang – SWKGroep

 • Bestuurssecretaris – Trajectum

 • Manager Programma’s – VeiligheidNL

 • Manager Kwaliteit – Siza

 • Transitiemanager – Yulius

 • Manager HR – Laurens

 • Manager Financiën, Control & Inkoop – Ziekenhuis Amstelland

 • Manager Marketing, Communicatie en Klantadvies – Dak Kindercentra

 • Hoofd Bureau Patiëntveiligheid en Kwaliteit – Het Diakonessenhuis – Het Diakonessenhuis

 • Rayonmanager Midden-Nederland – Stichting Lezen & Schrijven

 • Rayonmanager Limburg – Stichting Lezen & Schrijven

 • Programmamanager – Stichting Lezen en Schrijven

 • Campagneleider – Stichting Lezen & Schrijven

 • Strategisch HR Adviseur – Stichting Openbaar Onderwijs Noord

 • Relatiemanager – Stichting Groenhuysen – Stichting Groenhuysen

 • Beleidsmedewerker Zorg & ICT Architectuur – Alrijne Zorggroep – Alrijne Zorggroep

 • Projectleider Zorg & ICT – Alrijne Zorggroep – Alrijne Zorggroep

 • Programmamanger Huiselijk Geweld – De stichtingen PerspeKtief en Wende

 • Teamleider Kwaliteitsbeeld – KNMT – De Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde

 • Verandermanager Beleid – Stichting Ieder(in)

 • Senior Beleidsadviseur Bestuurlijk Juridische Zaken – Waterschap Rijn en IJssel

 • Afdelingshoofd Informatisering – Veiligheidsregio – Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

 • Manager ICT – MCH Bronovo – MCH Bronovo

 • Manager Kennis & Innovatie – Stichting Lezen & Schrijven

 • Gebiedsmanager Timon – Timon

 • Strategisch Beleidsadviseur HRM – Stichting Christelijke Onderwijs Groep

 • Facilitair Projectadviseur/Accountmanager – TU – Technische Universiteit Delft, Facilitair Management en Vastgoed (FMVG)

 • Manager Alrijne Academie – Alrijne Zorggroep

 • Concerncontroller – Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard – Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

 • Adviseur Ontwikkelen, Leren & Presteren – InteraktContour

 • Manager Research and Business Innovation – NHTV – NHTV Breda University of Applied Sciences, the Academy for Digital Entertainment

 • Divisiemanager Financiën en Bedrijfsvoering – Van Neynsel

 • Manager Grond, Vastgoed en Markt – Gemeente Leiden

 • Manager Openbare Ruimte – Meerlanden

 • Adviseurs Werving & Search en Interim-management – Leeuwendaal

 • Manager Zonnehuis Experts – Zonnehuisgroep Noord

 • Manager Zorg LVB – Tragel Zorg

 • Strategisch Adviseur Onderwijs & Kwaliteit – Stichting Christelijke Onderwijs Groep

 • Manager Research and Business Innovation – NHTV Breda University of Applied Sciences, the Academy for Hotel Management

 • Teammanager Ontwikkeling Samenleving – Gemeente Baarn

 • Teammanager Burgercontact – Gemeente Baarn

 • Teammanager Informatie – Gemeente Baarn

 • Teammanager Intern Advies – Gemeente Baarn

 • Strategisch adviseur HRM – Gemeente Baarn

 • Concerncontroller – Gemeente Baarn – Gemeente Baarn

 • Twee Bestuursadviseurs – Gemeente Baarn – Gemeente Baarn

 • Controller – SOON – Stichting Openbaar Onderwijs Noord

 • Teamleider Finance, Planning & Control – Veiligheidsregio Flevoland

 • Manager Behandeldienst – Saffier De Residentiegroep

 • RVE Manager – De Noorderbrug

 • Manager ICT – Diakonessenhuis Utrecht

 • Manager Kwaliteit Veiligheid & Innovatie – Albert Schweitzer ziekenhuis

 • RVE Manager – De Noorderbrug

 • Gebiedsmanager Loosduinen – Saffier de Residentiegroep

 • Projectleider arbeidsmobiliteit en inzetbaarheid – Leeuwendaal

 • Teammanager Beheer Ruimte/Omgeving – Gemeente Baarn

 • Teammanager Innovatie, Risico en Informatiemanagement – Wageningen University & Research

 • Zorgmanager – AxionContinu

 • Manager Dienstverlening en Bedrijfsvoering – Gemeente Noordwijk

 • Projectleiders (3fte) – GGD Hart voor Brabant

 

 

 

Interim-vacatures

 • Sectormanager a.i. – Leeuwendaal

 • Adviseur Arbeid & Vitaliteit a.i. – Vervangingsfonds en Participatiefonds

 • Interim Bestuurssecretaris – Grote (Primair Openbaar onderwijs) scholengroep

 • a.i. HR adviseur Arbeid & Vitaliteit – Vervanging- en participatiefonds

 • Regiomanager Intramuraal a.i. – Leeuwendaal

 • Manager Zorgadviesbureau a.i. – Leeuwendaal

 • Interim manager behandeldienst – Ouderenorganisatie

 • Teammanager Radiologie a.i. – Leeuwendaal

 • Twee HR Businesspartners a.i. – Zorginstelling regio Midden Nederland

 • Interim Projectleider HR – Stichting Bedrijfsfonds Apotheken

 • Projectmanager a.i. – Leeuwendaal

 • Bestuurssecretaris a.i. – Zorgorganisatie in Zeeland

 • Adviseur Ontwikkelen en Opleiden – Rode Kruis Ziekenhuis

 • Twee interim HR professionals – mboRijnland

 • Senior HR adviseur a.i. – PCBO Rotterdam

 • Veiligheidskundig ARBO en preventie adviseur – Ministerie van Defensie

 • Interim Bestuurssecretaris – Een ziekenhuis te Noord-Holland

 • Interim Afdelingshoofd Sociaal Domein – Gemeente in Midden-Limburg

 • Interim HR Adviseur/Jurist – Gemeente

 • Interim Hoofd Bedrijfsvoering – Een organisatie, gefinancierd door het ministerie van OC&W, gevestigd te Den Haag

 • Operationeel Manager ad interim – Een overheidsinstelling

 • Interim Beleidsmedewerker/-Adviseur HRM – Een ROC in het noorden van Nederland

 • Interim Hoofd Bedrijfsvoering – Een organisatie, gefinancieerd door het ministerie van OC&W, gevestigd te Den Haag

 • Ervaren HR adviseur (a.i.) – Een samenwerkingsorganisatie van 3 gemeentes in Midden-Limburg

 • Secretaris Raad van Bestuur (a.i.) – Een ouderenzorginstelling in Rotterdam

 • Ervaren HR manager (a.i.) voor reorganisatie – Een grote zorginstelling in Zuid-Holland

Sluit Menu