Referentielijst vervulde vacatures

Toezichthouders & Commissarissen

Bestuur & Directie

Management & Professionals

Interim-vacatures

 

 

 

Toezichthouders & Commissarissen

 • Twee leden raad van toezicht – Unicoz

 • Voorzitter Raad van Commissarissen – Hadoks

 • Lid raad van toezicht – SCOH

 • Voorzitter en lid raad van toezicht – SCO Delft

 • Lid Raad van Toezicht – Liemerije

 • Lid raad van toezicht – Allévo Zorg- en dienstverlening

 • Voorzitter raad van toezicht – Allévo Zorg- en dienstverlening

 • Twee leden Raad van Toezicht – Oosterpoort

 • Leden Raad van Toezicht – Liemerije

 • Lid raad van toezicht – SOVAK

 • lid raad van commissarissen (profiel bedrijfsvoering) – Huisartsenposten Schievliet

 • Lid raad van commissarissen (zorginhoudelijk profiel) – Huisartsenposten Schievliet

 • voorzitter Raad van Commissarissen – Huisartsenposten Schievliet

 • Lid Raad van Toezicht – SPCO Groene Hart

 • Leden Raad van Toezicht – Woonzorgcentrum Het Schild

 • Lid Raad van Toezicht – TWijs

 • Twee leden Raad van Toezicht – Stichting Buddy Netwerk

 • Commissaris – Stichting Groenhuysen

 • Lid Raad van Toezicht, Stichting Welzijn Ede – Stichting Welzijn Ede (i.o.)

 • Toezichthouder Zorgveld en Kwaliteit – Gezond op Zuid

 • Toezichthouder Financiële/Bedrijfsvoering Portefeuille – Gezond op Zuid

 • Lid Raad van Toezicht (Organisatiekunde) – JTV – JTV Mondzorg voor Kids

 • Lid Raad van Toezicht (Financieel) – JTV – JTV Mondzorg voor Kids

 • Voorzitter Raad van Toezicht – JTV – JTV Mondzorg voor Kids

 • Lid Raad van Toezicht, Zorg, Kwaliteit & Veiligheid – Cosis

 • Lid Raad van Toezicht, Financiële Bedrijfsvoering & Maatschappelijk Vastgoed – Cosis

 • Voorzitter Raad van Toezicht – Instituut Verbeeten

 • Lid Raad van Toezicht (onderwijskundig profiel) – Hogeschool Van Hall Larenstein

 • Lid Raad van Toezicht – Van Hall Larenstein University of Applied Sciences

 • Voorzitter Raad van Toezicht – De Sophia Stichting

 • Voorzitter Raad van Toezicht – Stichting Protestants-Christelijk Basis- en Orthopedagogisch Onderwijs Rotterdam-Zuid

 

 

 

Bestuur & Directie

 • Lid College van Bestuur – Blick op Onderwijs

 • Voorzitter College van Bestuur – Archipel

 • Manager Samenleving, MT/ DT-lid – gemeente Rheden

 • HR Directeur – SWKGroep

 • Directeur – Wateropleidingen

 • Directeur – Pento

 • RVE manager Bedrijfsvoering – Pluryn, locatie Jan Pieter Heije

 • Bestuurder – Oosterpoort

 • Directeur Zorg & Behandeling – Pluryn; Groesbeek, Limburg en Brabant

 • Lid Raad van Bestuur – Adrz (Admiraal de Ruyter Ziekenhuis)

 • Manager Personeel & Organisatie – Haaglanden Medisch Centrum (HMC)

 • Directeur- bestuurder – Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Dordrecht

 • Directeur Klant en Markt – Martini Ziekenhuis

 • Algemeen Directeur – Medisch Specialisten Noord West

 • Voorzitter Raad van Bestuur – Lister

 • Directeur Onderwijs Service Centrum – mboRijnland

 • RVE direteur Bedrijfsvoering – Pluryn; Groesbeek, Limburg en Brabant

 • Directeur Cluster Leefomgeving en Natuur – HAS Hogeschool

 • Manager Personeel & Organisatieontwikkeling – Aafje thuiszorg huizen zorghotels

 • Directeur Zorg & Behandeling – Pluryn

 • RVE directeur Bedrijfsvoering – Pluryn, locatie De Beele

 • RVE direteur Bedrijfsvoering – Pluryn, locatie Almelo

 • Directeur Zorg & Behandeling – Pluryn, locatie Kemnade

 • Directeur/Bestuurder – Stichting Zorgfederatie Oldenzaal

 • Directeur Programma’s – ZonMw

 • Manager Bedrijfsvoering, tevens plaatsvervangend Directeur Publieke Gezondheid – GGD Zeeland

 • Directeur HR – Zorggroep Alliade

 • Directeur Max Havelaar Kindcentrum – SCO Delft e.o.

 • Directeur Zorg – Jeugdformaat

 • Tijdelijk Lid Raad van Bestuur – Stichting Jeugdformaat – Stichting Jeugdformaat

 • Rector-bestuurder Barlaeus – Het Barlaeus Gymnasium

 • Locatiedirecteur Bartiméus – Bartiméus

 • Bestuurder – Stichting Welzijn Ede – Stichting Welzijn Ede (i.o.)

 • Lid Raad van Bestuur – Stichting Groenhuysen – Stichting Groenhuysen

 • Directeur-Bestuurder – Hervormd Gemeentelijke Stichting Zorgcentrum Aelsmeer – Hervormd Gemeentelijke Stichting Zorgcentrum Aelsmeer

 • Directeur-Bestuurder Primair Onderwijs – Lauwers en Eems

 • Voorzitter College van Bestuur – Stichting De Waarden – Stichting De Waarden

 • Directeur Bedrijfsvoering – Esprit Scholen – Esprit Scholen

 • Voorzitter Verenigingsbestuur – De Nederlandse vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF)

 • Bestuurder – De Lange Wei – De Lange Wei

 • Bovenschools Directeur – De Haagse Scholen – De Haagse Scholen

 • Bestuurssecretaris Noorderbrug – Stichting de Noorderbrug

 • Hoofd Bureau Bestuurs- en Bedrijfsondersteuning – Gerechtshof Den Haag

 • Directeur-Bestuurder Mytylschool Gabriël – Mytylschool Gabriël

 • Directeur – HCO – Haags Centrum voor Onderwijsadvies (HCO)

 • Hoofd Beleid en Advies – De Haagse Scholen – De Haagse Scholen

 • Hoofd Bedrijfsvoering – De Haagse Scholen – De Haagse Scholen

 • Directeur MBO-College Techniek – Regio College

 • Directeur MBO-College Zorg & Welzijn – Regio College

 • Hoofd Onderwijs & Kwaliteit – Proceon

 • Rector – Bestuurder – Gymnasium Bernrode

 • Directeur-Bestuurder – mr L.E. Visserhuis – mr L.E. Visserhuis

 • Directeur – Academie voor Medisch Specialisten – Academie voor Medisch Specialisten

 • Voorzitter Raad van Toezicht – Kinderopvang Ambacht

 • Lid Raad van Bestuur – Stichting Groenhuysen – Stichting Groenhuysen

 • Directeur MBO-College Economie & Handel – Regio College

 • Directeur-Bestuurder – Stichting WOEJ – Stichting WOEJ

 • Directeur – Stichting Transmurale Zorg – Stichting Transmurale Zorg

 • Rector – Het Amsterdams Lyceum

 • Secretaris Raad van Bestuur – Saffier De Residentiegroep

 • Twee Directeuren Zorg – Jeugdformaat

 • Directeur ICT – Albeda College

 • Directeur Facilitair en Huisvesting – Albeda College

 • Directeur-Bestuurder WSTH-SWWE – WSTH-SWWE

 • Directeur-Bestuurder – Stichting Matchis

 • Vestigingsdirecteur Beverwijk – Nova College

 • Directeur Avans Academie Associate degrees – Avans Hogeschool

 

 

 

Management & Professionals

 • Manager Klant en Markt – CareXS

 • HR manager Veiligheid en Duurzaamheid – Gemeente Westland

 • Zorgprocesmanager – Martini Ziekenhuis

 • Hoofd Concernondersteuning, Strategie en Innovatie (tevens lid MT) – ZonMw

 • Concerncontroller – Provincie Zeeland

 • Clustermanager medisch ondersteunende afdelingen – Martini Ziekenhuis

 • Programmamanager Organisatieontwikkeling – SWKGroep

 • Manager Zorg en Bedrijfsvoering – Noordwest Ziekenhuisgroep

 • Hoofd Klant, Markt en Communicatie – Noordwest Ziekenhuisgroep

 • Teammanager Ontwerp & Mobiliteit – gemeente Leiden

 • Afdelingsmanager Financiën & Control – gemeente Almere

 • Senior beleidsmedewerker – LVVP

 • Concerncontroller / teammanager – gemeente Rheden

 • Financial controller – gemeente Rheden

 • Hoofd Voorlichting & Communicatie – Rechtbank Amsterdam

 • Manager extramurale zorg – DSV|verzorgd leven

 • Manager Behandeling & Expertise – Abrona

 • Manager ICT – Stichting Livio

 • Strategisch juridisch adviseur – Commissie voor de milieueffectrapportage

 • Manager Bedrijfsvoering – SEZO Maatschappelijke Dienstverlening

 • Twee sectormanagers Zorg – Ziekenhuis Tjongerschans

 • Manager Behandeldienst (2fte) – ViVa! Zorggroep

 • Hoofd Business Control – St. Antonius Ziekenhuis

 • Hoofd Zorg en Dienstverlening – Alerimus

 • Senior beleidsmedewerker zorg en onderwijs – EDventure

 • Beleidsadviseur – Nederlandse Vereniging Voor Logopedie en Foniatrie

 • Bestuursadviseur – Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw

 • Manager GRZ, Behandelteam en Thuiszorg – Patyna

 • Manager Finance – Stichting Livio

 • Manager HR & organisatieontwikkeling – Abrona

 • Twee Managers Zorg – Oktober

 • Adjunct-hoofd Ruimtelijke Ontwikkeling & Beleid – gemeente Hellevoetsluis

 • Manager Marketing, Communicatie en Klantadvies – Dak Kindercentra

 • Hoofd Bureau Patiëntveiligheid en Kwaliteit – Het Diakonessenhuis – Het Diakonessenhuis

 • Rayonmanager Midden-Nederland – Stichting Lezen & Schrijven

 • Rayonmanager Limburg – Stichting Lezen & Schrijven

 • Programmamanager – Stichting Lezen en Schrijven

 • Campagneleider – Stichting Lezen & Schrijven

 • Strategisch HR Adviseur – Stichting Openbaar Onderwijs Noord

 • Relatiemanager – Stichting Groenhuysen – Stichting Groenhuysen

 • Beleidsmedewerker Zorg & ICT Architectuur – Alrijne Zorggroep – Alrijne Zorggroep

 • Projectleider Zorg & ICT – Alrijne Zorggroep – Alrijne Zorggroep

 • Programmamanger Huiselijk Geweld – De stichtingen PerspeKtief en Wende

 • Teamleider Kwaliteitsbeeld – KNMT – De Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde

 • Verandermanager Beleid – Stichting Ieder(in)

 • Senior Beleidsadviseur Bestuurlijk Juridische Zaken – Waterschap Rijn en IJssel

 • Afdelingshoofd Informatisering – Veiligheidsregio – Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

 • Manager ICT – MCH Bronovo – MCH Bronovo

 • Manager Kennis & Innovatie – Stichting Lezen & Schrijven

 • Gebiedsmanager Timon – Timon

 • Strategisch Beleidsadviseur HRM – Stichting Christelijke Onderwijs Groep

 • Facilitair Projectadviseur/Accountmanager – TU – Technische Universiteit Delft, Facilitair Management en Vastgoed (FMVG)

 • Manager Alrijne Academie – Alrijne Zorggroep

 • Concerncontroller – Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard – Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

 • Adviseur Ontwikkelen, Leren & Presteren – InteraktContour

 • Manager Research and Business Innovation – NHTV – NHTV Breda University of Applied Sciences, the Academy for Digital Entertainment

 • Divisiemanager Financiën en Bedrijfsvoering – Van Neynsel

 • Manager Grond, Vastgoed en Markt – Gemeente Leiden

 • Manager Openbare Ruimte – Meerlanden

 • Adviseurs Werving & Search en Interim-management – Leeuwendaal

 • Manager Zonnehuis Experts – Zonnehuisgroep Noord

 • Manager Zorg LVB – Tragel Zorg

 • Strategisch Adviseur Onderwijs & Kwaliteit – Stichting Christelijke Onderwijs Groep

 • Manager Research and Business Innovation – NHTV Breda University of Applied Sciences, the Academy for Hotel Management

 • Teammanager Ontwikkeling Samenleving – Gemeente Baarn

 • Teammanager Burgercontact – Gemeente Baarn

 • Teammanager Informatie – Gemeente Baarn

 • Teammanager Intern Advies – Gemeente Baarn

 • Strategisch adviseur HRM – Gemeente Baarn

 • Concerncontroller – Gemeente Baarn – Gemeente Baarn

 • Twee Bestuursadviseurs – Gemeente Baarn – Gemeente Baarn

 • Controller – SOON – Stichting Openbaar Onderwijs Noord

 • Teamleider Finance, Planning & Control – Veiligheidsregio Flevoland

 • Manager Behandeldienst – Saffier De Residentiegroep

 • RVE Manager – De Noorderbrug

 • Manager ICT – Diakonessenhuis Utrecht

 • Manager Kwaliteit Veiligheid & Innovatie – Albert Schweitzer ziekenhuis

 • RVE Manager – De Noorderbrug

 • Gebiedsmanager Loosduinen – Saffier de Residentiegroep

 • Projectleider arbeidsmobiliteit en inzetbaarheid – Leeuwendaal

 • Teammanager Beheer Ruimte/Omgeving – Gemeente Baarn

 • Teammanager Innovatie, Risico en Informatiemanagement – Wageningen University & Research

 • Zorgmanager – AxionContinu

 • Manager Dienstverlening en Bedrijfsvoering – Gemeente Noordwijk

 • Projectleiders (3fte) – GGD Hart voor Brabant

 

 

 

Interim-vacatures

 • Interim onderwijsmanager – ROC TOP

 • Veiligheidskundig ARBO en preventie adviseur – Ministerie van Defensie

 • Directeur-bestuurder a.i. – Een gezondheidscentrum

 • Manager OK a.i. – Ziekenhuis

 • RVE manager a.i. – Ouderenzorgorganisatie

 • interim manager gespecialiseerde verpleging – Een VVT organisatie

 • Zorgmanager a.i. – Een VVT organisatie in Noord Holland

 • Interim adjunct-directeur domein Bedrijfsvoering – Werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard

 • Interim gemeentesecretaris Heerhugowaard/ Directeur domein Bedrijfsvoering – Werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard

 • Adviseur Arbeid & Vitaliteit a.i. – Vervangingsfonds/Participatiefonds

 • Interim beleidssecretaris – InHolland

 • Stevige adviseur a.i. – Een dynamische en vooruitstrevende zorggroep

 • Gemeentesecretaris a.i. – Gemeente Cranendonck

 • HR adviseur a.i. – Stichting Bedrijfsfonds Apotheken

 • HR adviseur a.i. – Het Flevolands Archief

 • Interim (Vestigings)manager thuiszorg – Thuiszorgorganisatie

 • HR adviseur a.i. – RIBW Arnhem en Veluwe Vallei

 • Interim Rector – Thorbecke Voortgezet Onderwijs (Stichting BOOR)

 • interim Adviseur Arbeid & Vitaliteit – Vervangingsfonds/Participatiefonds

 • Senior HR adviseur – Organisatie voor primair onderwijs in de regio Haaglanden

 • Interim Manager GRZ en behandeling – Innovatieve ouderenorganisatie

 • Transitie-bestuurder – Liemerije

 • Interim Secretaris/Hoofd Bedrijfsvoering – TU Delft

 • interim adviseur Arbeid & Vitaliteit – Vervangingsfonds/Participatiefonds

 • Interim Bestuurssecretaris – Een ziekenhuis te Noord-Holland

 • Interim Afdelingshoofd Sociaal Domein – Gemeente in Midden-Limburg

 • Interim HR Adviseur/Jurist – Gemeente

 • Interim Hoofd Bedrijfsvoering – Een organisatie, gefinancierd door het ministerie van OC&W, gevestigd te Den Haag

 • Operationeel Manager ad interim – Een overheidsinstelling

 • Interim Beleidsmedewerker/-Adviseur HRM – Een ROC in het noorden van Nederland

 • Interim Hoofd Bedrijfsvoering – Een organisatie, gefinancieerd door het ministerie van OC&W, gevestigd te Den Haag

 • Ervaren HR adviseur (a.i.) – Een samenwerkingsorganisatie van 3 gemeentes in Midden-Limburg

 • Secretaris Raad van Bestuur (a.i.) – Een ouderenzorginstelling in Rotterdam

 • Ervaren HR manager (a.i.) voor reorganisatie – Een grote zorginstelling in Zuid-Holland

Sluit Menu