Leeuwendaal Logo
Samenwerkingsverband Koers VO
Samenwerkingsverband Koers VO zoekt een:

Onafhankelijk voorzitter raad van toezicht

Leeuwendaal zoekt voor samenwerkingsverband Koers VO een onafhankelijk voorzitter raad van toezicht.

De organisatie

Het samenwerkingsverband passend onderwijs Koers VO wil elke jongere in de regio een passende onderwijsplek geven. Het is een groot samenwerkingsverband van 19 schoolbesturen in de regio Rotterdam met ruim 51.000 leerlingen op 112 schoollocaties. Koers VO is daarmee een van de grootste samenwerkingsverbanden passend onderwijs in Nederland.

De missie van Koers VO is ‘Samen werken we aan een perspectiefrijke toekomst voor elke jongere in onze regio.’

De raad van toezicht bestaat uit vijf leden, waarvan twee voorgedragen uit (en lid van) de ledenvergadering en drie onafhankelijke leden (inclusief de voorzitter). Kenmerkend voor de werkwijze van de RvT is dat er wordt gewerkt aan de hand van aandachtsgebieden waarbij de expertise van de leden wordt ingezet op de thema’s die er spelen. De leden onderkennen allen het belang van de integrale collectieve verantwoordelijkheid van de RvT voor alle aspecten van Koers VO. Vanwege het verstrijken van de zittingstermijn zoekt de RvT van Koers VO een nieuwe onafhankelijke voorzitter, die de missie en visie van Koers VO onderschrijft en graag een bijdrage levert aan dit mooie samenwerkingsverband. De voorzitter van de RvT is ook onafhankelijk voorzitter van de algemene vergadering van Koers VO.

De opgave

De uitdaging voor het samenwerkingsverband is tweeledig.
Enerzijds heeft deze betrekking op de maatschappelijke opgave en de collectieve ambitie van het samenwerkingsverband. Het daadwerkelijk realiseren van passend en inclusief onderwijs voor álle jongeren in de regio vraagt om het versterken van de onderlinge samenwerking en van de samenwerking in de jeugdzorg- en onderwijsketen. In aansluiting op het verbeterplan passend onderwijs van het ministerie van OCW wordt een nieuw Ondersteuningsplan voor Koers VO vastgesteld. Daarnaast brengt de ontwikkeling van de governance naar een meer onafhankelijke RvT met zich mee dat de teamvorming in de RvT, de werkgeversrol van de raad van toezicht en de relatie tussen RvT en ALV c.q. lid-organisaties aandacht behoeven, evenals binding in de ALV. Bij bovenstaande thema’s vervult de voorzitter van de RvT een belangrijke rol.

Profiel

Van de leden van de raad van toezicht wordt verwacht dat zij zich houden aan de Code Goed Onderwijsbestuur van de VO-Raad, dat zij zijn gericht op het maatschappelijk belang van passend onderwijs in de regio, op het gezamenlijk belang van alle schoolbesturen binnen de vereniging, dat zij toekomstgericht zijn, dat zij zich blijven verdiepen in de (maatschappelijke) ontwikkelingen op het gebied waarin de vereniging actief is en deze kunnen vertalen naar de vereniging.

Van de voorzitter wordt verder onder meer verwacht dat hij/zij:

  • Over ruime toezichthoudende ervaring beschikt.
  • Het vermogen heeft om met autoriteit en natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de algemene vergadering en de raad van toezicht te vervullen.
  • Over ruime kennis van onderwijs en ervaring in het onderwijsveld beschikt.
  • Visie heeft op de maatschappelijke opgave van Koers VO.
  • Beschikt over competenties om effectief en efficiënt een vergadering te leiden.
  • Over de persoonlijkheid en achtergrond beschikt om een leidende rol te vervullen bij menings- en besluitvorming van de raad van toezicht en de algemene vergadering.
  • In staat is om besluitvorming aangaande lastige en complexe zaken te bevorderen.
  • Inzicht en overzicht heeft teneinde de onderscheidende rollen van de verschillende gremia, in het bijzonder die van de raad van toezicht, het college van bestuur en de algemene vergadering, te bewaken.
  • Een goede sparringpartner is voor het CvB.
  • De competenties heeft om zo nodig extern een rol in het belang van Koers VO te vervullen.

Informatie

Wilt u meer weten over deze organisatie, de inhoud van de functie, de opgave en de profielschets, leest u dan het functieprofiel dat u boven aan deze pagina kunt downloaden.
De procedure wordt begeleid door Jeannette van der Vorm en Marcel ten Berge, senior adviseurs werving en search. Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt u met hen contact opnemen en voor vragen over de procedure met Anouk Keiren, research consultant. Zij zijn bereikbaar via 088-00 868 00.

Solliciteren

Om te solliciteren, klikt u op de solliciteerbutton en volgt u de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om uw emailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief.
We ontvangen uw reactie graag uiterlijk op maandag 22 augustus 2022.

Locatie: Rotterdam
Sluitingdatum: 22-aug.-2022
Sollicitaties gesloten

Niet gevonden wat je zocht?

Bekijk deze vergelijkbare vacactures

Open sollicitatie

Junis

Voorzitter raad van bestuur

Junis
Alphen aan den Rijn 07-05-2023
Stichting Leerplein055

Voorzitter college van bestuur

Stichting Leerplein055
Apeldoorn 16-04-2023