Leeuwendaal Logo
De Viersprong
De Viersprong zoekt een:

Lid raad van toezicht (wetenschappelijk profiel)

Leeuwendaal zoekt voor de Viersprong twee leden raad van toezicht.

De organisatie

De Viersprong is een slagvaardige hoogspecialistische organisatie voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) voor kinderen, jongeren en volwassenen met ernstige problemen in hun persoonlijkheid, gedrag en/of gezin, of bij wie deze problemen dreigen te ontstaan. De Viersprong levert sinds 1957 haar maatschappelijke bijdrage aan de ontwikkeling en het gedachtegoed van de GGZ in Nederland. De Viersprong neemt een unieke positie in het landschap van de Nederlandse GGZ als het gaat om behandelspecialismen in persoonlijkheid, gedrag en gezin. De medewerkers – psychologen, psychiaters, psychotherapeuten, sociotherapeuten en vaktherapeuten – bieden cliënten en hun naasten oplossingen die echt werken en hen sterker maken. Door energie te steken in wetenschappelijk onderzoek ontwikkelen en verbeteren de behandelingen voortdurend. Deze kennis wordt met anderen gedeeld, zodat meer mensen in Nederland een betere behandeling krijgen.

De raad van toezicht

De RvT bestaat uit vijf leden en houdt integraal toezicht op de algemene gang van zaken in de instelling, het beleid van de RvB, de kwaliteit van zorg en de daarbij behorende processen. De RvT voert zijn kerntaken uit vanuit een integrale, strategische en proactieve benadering. De samenwerkingsafspraken tussen RvB en RvT zijn vastgelegd in het reglement RvT en het reglement RvB. Jaarlijks evalueren RvT en RvB de samenwerking binnen en tussen de raden. De RvT is de sparringpartner van de RvB en staat de RvB met raad en daad bij op formele en informele momenten. Zij doet dit vanuit empathie zonder zijn toezichthoudende rol uit het oog te verliezen. Doordat de leden maatschappelijk betrokken zijn en verschillende achtergronden hebben, fungeert zij als een complementair team dat in staat is andermans successen te bevorderen.

De RvT hecht aan transparantie en open dialoog; onderling, met de RvB en met stakeholders. Naast de werkgeversrol en de formele taken, is de RvT klankbord voor de RvB en legt de RvT zijn oor te luisteren binnen de organisatie, maar ook in het netwerk om op die manier de maatschappelijke functie van de RvT vorm te geven. De RvT stelt zich positief kritisch op, stimuleert, spreekt zich uit, schroomt nieuwe ontwikkelingen niet en heeft een onderzoekende houding naar het waarom. De kwaliteit van het toezicht wordt bepaald door het functioneren van de individuele leden van de RvT, maar ook van de RvT als team.

Algemeen profiel

 • Affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van De Viersprong.
 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring.
 • Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Het vermogen en de attitude om de raad van bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan.
 • Het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de raad van bestuur te toetsen.
 • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen.
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting stellen.
 • Het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de raad van bestuur voorgelegde aangelegenheden.
 • Voldoende beschikbaarheid qua tijd en de gelegenheid om (in)formeel samen te komen.
 • Kennis van de ontwikkelingen in de zorg en met name de geestelijke gezondheidszorg zijn aan te bevelen. Bereidheid zich blijvend te verdiepen in de ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg in het algemeen en de zorgfunctie van de Viersprong in het bijzonder.
 • Het onderschrijven van de Governancecode Zorg.

Lid raad van toezicht met wetenschappelijk profiel

 • Hoogleraar psychiatrie, (klinische/medische) psychologie of orthopedagogiek met ruime ervaring in wetenschappelijk onderzoek en innovatie op het gebied van psychotherapie en psychologische hulpverlening in de GGZ. U bent bij voorkeur (ook) werkzaam op het gebied van de jeugdhulpverlening.
 • Ruime kennis, ervaring en profilering op het gebied van stoornissen in persoonlijkheid, gedrag en gezin.
 • Groot academisch/universitair netwerk en relevant netwerk in de zorg.
 • Ervaring als toezichthouder is niet noodzakelijk.

Informatie

Wilt u meer weten over deze organisatie, de inhoud van de functie, de opgave en de profielschets, leest u dan het functieprofiel dat u boven aan deze pagina kunt downloaden.

De procedure wordt begeleid door Douwe Wijbenga, directeur werving en search en interimmanagement. Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt u met hen contact opnemen en voor vragen over de procedure met Soesja Bijtelaar, research consultant. Zij zijn bereikbaar via 088-00 868 00.

Solliciteren

Om te solliciteren, klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om uw emailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief.

We ontvangen uw reactie graag uiterlijk op maandag 11 oktober 2021.

Locatie: Halsteren
Sluitingdatum: 16-sep.-2021
Sollicitaties gesloten

Niet gevonden wat je zocht?

Bekijk deze vergelijkbare vacactures

Open sollicitatie

Junis

Voorzitter raad van bestuur

Junis
Alphen aan den Rijn 07-05-2023
Stichting Leerplein055

Voorzitter college van bestuur

Stichting Leerplein055
Apeldoorn 16-04-2023